Dokument & lagar (144 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:37

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 1 5 2 R I R 2 0 1 7 3 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

2017-12-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:37 (pdf, 287 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 3 D N R 3 1 1 2 0 1 5 1 2 2 3 R I R 2 0 1 7 3 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Sida-finansierad myndighetssamverkan

2017-12-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:36 (pdf, 342 kB)

Kommittéberättelse S 2017:F uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM

Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer S 2017:F Beteckning S 2017:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-22 Direktiv för uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 oktober 2018. Sammansättning

2017-12-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 8 6 6 R I R 2 0 1 7 3 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Avskaffandet av revisionsplikten

2017-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:35 (pdf, 407 kB)

Kommittéberättelse Fi 2017:11 kommittén, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén Fi 2017:11 Beteckning Fi 2017:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:134 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Olsen, Lennart,

2017-12-21

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken S 2017:09 Beteckning S 2017:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-01-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-12-21

Kommittéberättelse Fö 2017:B

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:B Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska sliútredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse Fö 2017:A

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-06-14 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska slutredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:34

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 8 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 0 1 3 R I R 2 0 1 7 3 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Omvandlingen av Kiruna och

2017-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:34 (pdf, 298 kB)

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28

Styrning för en mer jämlik vård S 2017:08 Beteckning S 2017:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-01-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28 Lokal Karlavägen 100 A.

2017-12-18

Kommittéberättelse UD 2017:01 kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai UD 2017:01 Beteckning UD 2017:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2019-08-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 Lokal Kommittén beräknas avsluta

2017-12-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:33

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 6 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 2 2 9 R I R 2 0 1 7 3 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tillsyn av ställföreträdare

2017-12-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:33 (pdf, 351 kB)

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Ungdomsreduktionsutredningen Ju 2017:15 Beteckning Ju 2017:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:14 utredningen, se dir. 2017:124

Kamerabevakningsutredningen Ju 2017:14 Beteckning Ju 2017:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-01-10 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-12-13

Kommittéberättelse U 2017:11 utredningen, se dir. 2017:127

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten U 2017:11 Beteckning U 2017:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-03-27 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:10 utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen Fi 2017:10 Beteckning Fi 2017:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-01-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123 Lokal Utredningen beräknas

2017-12-13

Kommittéberättelse N 2017:08 utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107

Utredningen om samordning för bostadsbyggande N 2017:08 Beteckning N 2017:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-12-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 2 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 9 3 1 R I R 2 0 1 7 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Tillämpningen av det finanspolitiska

2017-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:32 (pdf, 235 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 7 1 1 2 4 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 1 0 6 R I R 2 0 1 7 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Finansieringssystemet för

2017-12-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:31 (pdf, 460 kB)

Kommittéberättelse Fi 2017:09 utredningen, se dir. 2017:117

Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Fi 2017:09 Beteckning Fi 2017:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:117 Lokal Uppdraget

2017-12-07