Dokument & lagar (100 träffar)

Kommittéberättelse PM, dnr N2006/6376/A

Arbetsgrupp människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ m.m. Beteckning Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-09-22 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31 Direktiv för PM, dnr N2006/6376/A Lokal Arbetet skall vara avslutat och redovisas senast den

2006-08-31

Kommittéberättelse U 2006:10 utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44

Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet U 2006:10 Beteckning U 2006:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2008-03-05 Status Avslutd 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44 Lokal Uppdraget

2006-08-31

Kommittéberättelse M 2006:07 utredningen, se dir. 2006:94, dir. 2006:141 och dir. 2007:72

Utredningen om ekonomiska och juridiska förutsättningar för privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden M 2006:07 Beteckning M 2006:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2008-02-29 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31 Direktiv för utredningen, se dir.

2006-08-31

Kommittéberättelse U 2006:D

Vissa frågor rörande kontakttolkutbildning U 2006:D Beteckning U 2006:D Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-21 Direktiv för Lokal Sammansättning

2006-08-21

Kommittéberättelse Ju 2006:08 utredningen, se dir. 2006:88

Utredningen om utvärdering av statens stöd till idrotten Ju 2006:08 Beteckning Ju 2006:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2007-03-28 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:88 Lokal Den 21 december 2006 beslutade regeringen

2006-08-17

Kommittéberättelse M 2006:B PM Dnr M2006/3517/A

Om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd M 2006:B Beteckning M 2006:B Departement Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Senast ändrad 2019-06-17 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-17 Direktiv för PM Dnr M2006/3517/A Lokal Uppdraget skall redovisas till regeringen

2006-08-17

Kommittéberättelse Ju 2006:K PM Dnr Ju2006/6767/P

Uppdrag angående upphovsrätten på Internet Ju 2006:K Beteckning Ju 2006:K Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-11 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-15 Direktiv för PM Dnr Ju2006/6767/P Lokal Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2007. Sammansättning

2006-08-15

Kommittéberättelse N 2006:12 utredningen, se dir. 2006:82

Utredningen om könsdiskriminerande reklam N 2006:12 Beteckning N 2006:12 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2009-03-13 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:82 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2006-07-27

Kommittéberättelse S 2006:06 utredningen, se dir. 2006:86

Utredningen om nationellt styrdokument för vård och omsorg om äldre S 2006:06 Beteckning S 2006:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2007-03-08 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:86 Lokal Utredningen har upphört

2006-07-13

Kommittéberättelse M 2006:05 utredningen, se dir. 2006:87 och dir. 2007:67

Havsmiljöutredningen M 2006:05 Beteckning M 2006:05 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2009-03-09 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:87 och dir. 2007:67 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2006-07-13

Kommittéberättelse Ju 2006:09 utredningen, se dir. 2006:84

Stalkningsutredningen Ju 2006:09 Beteckning Ju 2006:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Sverne

2006-07-06

Kommittéberättelse Ju 2006:07 utredningen, se dir. 2006:83

Utredningen om beslutanderätten vid gemensam vårdad Ju 2006:07 Beteckning Ju 2006:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-27 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:83 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2006-07-06

Kommittéberättelse Ju 2006:J se PM Dnr Ju2006/6019/P

Överväga om det finns behov av att ändra lagstiftningen så att kriminalvården får utökade möjligheter att förhindra att obehöriga personer vistas inom ett anstaltsområde m.m. Ju 2006:J Beteckning Ju 2006:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-11 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens

2006-07-03

Kommittéberättelse Fö 2006:03 utredningen, se dir. 2006:80 och dir. 2007:21

Utredningen Fö 2006:03 om en myndighet för säkerhet och beredskap Beteckning Fö 2006:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2008-02-28 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:80 och dir. 2007:21 Lokal Uppdraget är därmed

2006-06-29

Kommittéberättelse Fö 2006:02 utredningen, se dir. 2006:81 och dir. 2006:124

Utredningen Fö 2006:02 om nationell krisledning Beteckning Fö 2006:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2008-04-24 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:81 och dir. 2006:124 Lokal Regeringen har den 11 januari 2007

2006-06-29

Kommittéberättelse U 2006:09 utredningen, se dir. 2006:73

Utredningen om överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande U 2006:09 Beteckning U 2006:09 Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2007-03-15 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:73 Lokal Uppdraget

2006-06-21

Kommittéberättelse S 2006:05 utredningen, se dir. 2006:75, dir. 2007:167 och dir. 2010:04

Utredningen om vanvård i den sociala barnavården S 2006:05 Beteckning S 2006:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:75, dir. 2007:167 och dir. 2010:04 Lokal Uppdraget

2006-06-21

Kommittéberättelse Ju 2006:I se PM Dnr Ju2006/5631/P

Anordnande av allmänna sammankomster på offentlig plats Ju 2006:I Beteckning Ju 2006:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-16 Direktiv för se PM Dnr Ju2006/5631/P Lokal Uppdraget skall vara slutfört senast den 1 oktober 2007. Sammansättning

2006-06-16

Kommittéberättelse N 2006:10 utredningen, se dir. 2006:70

Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning N 2006:10 Beteckning N 2006:10 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:70 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2006-06-14

Kommittéberättelse N 2006:08 utredningen, se dir. 2006:71 och dir. 2007:85

Utredningen N 2006:08 Åtgärder för att motverka problem med sena betalningar Beteckning N 2006:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:71 och dir. 2007:85 Lokal Uppdraget

2006-06-14