Dokument & lagar (213 träffar)

Kommittéberättelse S 2013:17 kommittén, se dir. 2013:125

E-hälsokommittén S 2013:17 Beteckning S 2013:17 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för kommittén, se dir. 2013:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Olofsson,

2013-12-19

Kommittéberättelse Fi 2013:09 kommittén, se dir. 2013:120

Kommittén för finansiell stabilitet Fi 2013:09 Beteckning Fi 2013:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för kommittén, se dir. 2013:120 Lokal Regeringen avser att år 2019 låta utvärdera kommitténs arbete.

2013-12-19

Kommittéberättelse Fi 2013:08 utredningen, se dir. 2013:127 och dir. 2014:143

Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier Fi 2013:08 Beteckning Fi 2013:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:127 och dir. 2014:143 Lokal Uppdraget är därmed

2013-12-19

Kommittéberättelse Ju 2013:J uppdraget, se PM Ju2013/8794/P

En översyn av bestämmelserna om åtalsförordnande Ju 2013:J Beteckning Ju 2013:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2013/8794/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2014. Sammansättning

2013-12-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:23

TRANSPARENSEN I BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 TILLÄMPNINGEN AV DET FINANSPOLITISKA RAMVERKET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER En transparent och tydlig redovisning av finanspolitiken i de ekonomiska propositionerna är ytterst en fråga om förtroendet för statsfinanserna. Därmed är det en viktig grund för långsiktigt

2013-12-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:23 (pdf, 2186 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA RiR 2013:22 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser FÖRSVARSMAKTENS FÖRMÅGA TILL UTHÅLLIGA INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: FÖRSVARETS FÖRMÅGA TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-12-09 DNR: 31-2012-0189 RIR 2013:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2013-12-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:22 (pdf, 767 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:21

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN Statens hantering av riksintressen ett hinder för bostadsbyggande RIR 2013:21 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka

2013-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:21 (pdf, 3005 kB)

Kommittéberättelse S 2013:16 utredningen, se dir. 2013:119 och dir. 2014:153

Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. S 2013:16 Beteckning S 2013:16 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:119 och dir. 2014:153

2013-12-12

Kommittéberättelse Ju 2013:I uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P

Brottmålsprocessen en konsekvensanalys Ju 2013:I Beteckning Ju 2013:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-12 Direktiv för uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 9 januari 2015.

2013-12-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2013:20 Statens satsningar på nationella kvalitetsregister Leder de i rätt riktning STATENS SATSNINGAR PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER LEDER DE I RÄTT RIKTNING RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 22013-12-02 DNR: 31-2012-0852 RIR 2013:20

2013-12-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:20 (pdf, 277 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:19

SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT RiR 2013:19 Klimat för pengarna Granskningar inom klimatområdet 20092013 KLIMAT FÖR PENGARNA GRANSKNINGAR INOM KLIMATOMRÅDET 20092013 SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-11-22 DNR: 31-2011-1078 RIR 2013:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2013-12-05

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:19 (pdf, 646 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:18

rygg 136 sidor TÅGFÖRSENINGAR ORSAKER, ANSVAR OCH ÅTGÄRDER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN PÅ MARKNADEN Tågförseningar är inget nytt fenomen. Redan innan konkurrensutsättningen av den svenska järnvägen påbörjades 1988 var kraftiga tågförseningar ett faktum. Antalet tågresenärer har ökat väsentligt de senaste 20 åren

2013-12-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:18 (pdf, 2506 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2013:17 Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända ETT STEG IN OCH EN NY START HUR FUNGERAR SUBVENTIONERADE ANSTÄLLNINGAR FÖR NYANLÄNDA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2013-11-14

2013-11-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:17 (pdf, 525 kB)

Kommittéberättelse Ju 2013:18 utredningen, se dir. 2013:107 och dir. 2014:138

Bergwallkommissionen Ju 2013:18 Beteckning Ju 2013:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:107 och dir. 2014:138 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014,

2013-11-28

Kommittéberättelse Fi 2013:07 utredningen, se dir. 2013:109 och dir. 2014:102

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Fi 2013:07 Beteckning Fi 2013:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:109 och dir. 2014:102 Lokal Uppdraget

2013-11-28

Kommittéberättelse Fö 2013:04 utredningen, se dir. 2013:110, dir. 2014:66 och dir. 2014:152

NISU 2014 Fö 2013:04 Beteckning Fö 2013:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:110, dir. 2014:66 och dir. 2014:152 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box

2013-11-28

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:16

STATENS TILLSYN ÖVER SKOLAN BIDRAR DEN TILL FÖRBÄTTRADE KUNSKAPSRESULTAT RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATENS INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitetsgranskningen av grund- och gymnasieskolan. Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland svenska elever och att den

2013-11-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:16 (pdf, 4569 kB)

Kommittéberättelse Ju 2013:17 delegationen, se dir. 2013:102 och dir. 2017:5

Delegationen för migrationsstudier Ju 2013:17 Beteckning Ju 2013:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-01-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för delegationen, se dir. 2013:102 och dir. 2017:5 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

2013-11-21

Kommittéberättelse Ju 2013:16 utredningen, se dir. 2013:103

Kapstadsutredningen internationella säkerheter i luftfartyg m.m. Ju 2013:16 Beteckning Ju 2013:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:103 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-11-21

Kommittéberättelse S 2013:15 utredningen, se dir. 2013:105, dir. 2014:63 och dir. 2014:154

Överprövningsutredningen S 2013:15 Beteckning S 2013:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:105, dir. 2014:63 och dir. 2014:154 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2013-11-21