Dokument & lagar (240 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2006:12

Utredningen om en polisutbildning för framtiden Ju 2006:12 Beteckning Ju 2006:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Danielsson,

2006-12-21

Kommittéberättelse Fi 2006:08 kommittén, se dir. 2006:123

2006 års förvaltningskommitté Fi 2006:08 Beteckning Fi 2006:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2009-03-03 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för kommittén, se dir. 2006:123 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Gustafsson,

2006-12-21

Kommittéberättelse S 2006:08 utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14

Apoteksmarknadsutredningen S 2006:08 Beteckning S 2006:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2009-03-05 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2006-12-21

Kommittéberättelse Ju 2006:O

Inrättande av en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd Ju 2006:O Beteckning Ju 2006:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för Lokal Sammansättning

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:141 kommittébeteckning: M 2006:07

Tilläggsdirektiv till utredningen om privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden M 2006:07 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Det utökade uppdraget Skattefrågor Hyressättningen Redovisning av uppdraget Sammanfattning av uppdraget Uppdraget att se över de ekonomiska och juridiska förutsättningar för

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:140 kommittébeteckning: U 2006:07

Direktiv till Lärarutredningen om behörighet och auktorisation U 2006:07 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Huvudsakliga förändringar jämfört med de tidigare direktiven Bakgrund För stor andel lärare saknar behörighet Riksrevisionens granskning visar på otydliga regler Lärare för kvalitet

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:139

En polisutbildning för framtiden Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Bakgrund Tidigare utredningar och granskningar Behovet av en utredning Uppdraget Krav på framtidens poliser Granskning av dagens polisutbildning Förslag till en polisutbildning för framtiden Uppdragets genomförande

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:138 kommittébeteckning: S 2006:03

Tilläggsdirektiv till Patientdatautredningen S 2003:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 3 april 2003 tillkallade chefen för Socialdepartementet en särskild utredare med

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:137 kommittébeteckning: s 2006:03

Tilläggsdirektiv till Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer S 2006:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Bakgrund Tilläggsuppdraget Stimulansåtgärder Författningsreglering Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006. Sammanfattning av tilläggsuppdraget

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:136§

Omreglering av apoteksmarknaden Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Databas för högkostnadsskydd Läkemedelsförteckningen Receptregister Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 1 Sammanfattning av uppdraget I syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna,

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:135

Utvärdering av statens stöd till idrotten Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Utredaren skall bland annat även Bakgrund Statens stöd till idrotten Riksrevisionens granskning av idrottsstödet och riksdagens ställningstagande till granskningen Uppdrag Generella effekter av statens stöd till

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:134 kommittébeteckning: Fi 2006:03

Tilläggsdirektiv till utredningen om penningtvätt och terrorismfinansiering Fi 2006:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 februari 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över frågor som rör

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:132 kommittébeteckning: Jo 2005:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om älgförvaltningen Jo 2005:06 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 december 2005 gav statsrådet Nykvist en särskild utredare i uppdrag

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:131 kommittébeteckning: Jo 2005:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om jordbrukets roll som bioenergiproducent Jo 2005:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 juli 2005 tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:130 kommittébeteckning: Jo 2006:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut Jo 2006:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Bakgrund De djurförsöksetiska nämndernas ställning Utredningsuppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:123

Översyn av den statliga förvaltningens uppgifter och organisation Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Den statliga förvaltningens utveckling och styrning och behovet av omprövning och strukturförändringar Problem i samband med myndigheters opinionsbildande verksamhet Problem i samband med konkurrensutsatt

2006-12-21

Kommittédirektiv 2006:129 kommittébeteckning: N 2006:11

Tilläggsdirektiv till utredning om trygghetssystemen för företagare N 2006:11 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2006 Tilläggsuppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2006 Bakgrund Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att tillkalla en särskild utredare,

2006-12-14

Kommittédirektiv 2006:128

Tilläggsdirektiv till Utredningen om revisorer och revision genomförande av EG-direktiv m.m. 2006:96 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2006 Uppdraget enligt de tidigare beslutade kommittédirektiven Den internationella utvecklingen Komplettering och justering av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2006-12-14

Kommittédirektiv 2006:122 kommittébeteckning: UD 2006:02

Tilläggsdirektiv till utredningen om förutsättningarna för att reglera rätt tillutbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut UD 2006:02 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2006 Beslut vid regeringssammanträde

2006-12-14

Kommittéberättelse Ju 2006:N

Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner Ju 2006:N Beteckning Ju 2006:N Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-13 Direktiv för Lokal Sammansättning

2006-12-13