Dokument & lagar (125 träffar)

Departementsserien 2006:24

kulturdepartementet förvaltningsavdelning. Internet: http:www.regeringen.se/ inom SCB tolkar. området. ningsområden. registret. tolkförmedlingsverksamheten. registret, mycket betydligt lägesbeskrivning ningssidan. tolkserviceområdet. enskilt tolkar. utsträckning. tolkförmedlingsområdet givna. fyrtio visas och

2007-01-01

Departementsserien 2006:24 (pdf, 1888 kB)

Departementsserien 2006:23

regler. 1999:1229 1999:1229 kunnat 2000:980 månen 11 värvsinkomster. des. skattebetalningslagen lydelse. månen skattskyldige. omkostnadsbeloppet. detta belbeskattning. beskattning grundläggande viststaten och motsvarande drag. omlands. avtal. 6 utomlands. gad let. förmån. skattskyldige gränsat 1999:1229 av

2007-01-01

Departementsserien 2006:23 (pdf, 208 kB)

Departementsserien 2006:22

förvaltningsavdelning. Internet: http:www.regeringen.se/ aktiebolag. säte. 2007. för miska följande angelägenheter. pengar. utdelning. direktören. medlemmarnas avseende. föreningen. ning, räkenskapsåret, överlåtande adress. fusion. verkställs. stadgarna, förordningen. månader. av 1992:497 planen sionsplanen föreningen.

2007-01-01

Departementsserien 2006:22 (pdf, 1464 kB)

Departementsserien 2006:21

förvaltningsavdelning. Internet: http:www.regeringen.se/ innehåll 2007. ningsförordning. författningsförslag lydelse. förordningenLuganokonventionentiteln Luganokonventionenventionen Luganokonventionen faren faren 1973:282 1994:1009 konventionen. avgöranden. stad. fonderna följande gäller års vissa förordningenventionenavgöranden,

2007-01-01

Departementsserien 2006:21 (pdf, 628 kB)

Departementsserien 2006:20

m.m. uppdraget lagens klarering. genomförd folkliga säkerhetsklarering SäkF. terrorism fierats. dag. luftfarten. diskuteras. regelverk. myndigheter. 1996:627 myndigheter. om sådan skyddsförordningen ningen försvarsmateriel. ragraf. 1996:627 heten. heten. na skyddsförpliktelse. se. genomförande Strömgren. promemoria.

2007-01-01

Departementsserien 2006:20 (pdf, 1050 kB)

Departementsserien 2006:19

personalföreträdarförordningen, några mandattid. arbetstagarorganisationerna. högskolorna. personalansvarsnämnd. inrättas. framföra disciplinansvar och förordningen. tjänster. protokollet. kollektivavtal. företag verksamhet. styrelseledamöter. arbetstagarrepresentanterna. en demokratin. Enkätresultat nackdelarna

2007-01-01

Departementsserien 2006:19 (pdf, 1507 kB)

Departementsserien 2006:18

framtiden. heten. risker. s. upprätthålls. konfidentiell och exemplen. ombesörjer formation. ansvar: denna databaser. kommissionen. rapporter. tion. risk. system. tre detta. eller föremål. rullbanan. etc.orsak. när viktiga luftfartyget. skadetoleranta. ombordvarande sande fartyg, förtid. eller passagerarna. underhållsfel. gods. typ. styrsystemets gerarna. bränslemängd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2006:18 (pdf, 154 kB)

Departementsserien 2006:18

Innehåll TUSammanfattningUT 7 TU1UT TULagförslagUT 9 TU1.1UT TULag om ändring i luftfartslagen 1957:297UT.9 TU1.2UT TULag om ändring i lagen 1990:712 om undersökning av olyckorUT 12 TU1.3UT TULag om ändring i sekretesslagen 1980:100UT 17 TU2UT TUFörordningstexterUT 19 TU2.1UT TUFörordning om ändring i förordningen

2007-01-01

Departementsserien 2006:18 (pdf, 507 kB)

Departementsserien 2006:17

kande. kanderambeslutet. brottet. styrkt. förverkande. rande principen. 1942:740 delse. ten. skydda. förvar. ende intresse. tet 1962:700 koppleri ningslagen brottslig omständigheterna. vissa hos kande heten, ställts. brott. av först. gärd. kat. synpunkt. reglerna. farandet. dom. lämnas. beslut. garen. ande motstående

2007-01-01

Departementsserien 2006:17 (pdf, 1055 kB)

Departementsserien 2006:16

1 Promemorians huvudsakliga innehåll Med uttrycket droit de suite eller följerätt avses att upphovsmannen har rätt till särskild ersättning när ett exemplar av hans eller hennes konstverk säljs vidare. En sådan rätt för upphovsmannen finns sedan tidigare i svensk rätt men däremot inte i alla medlemsstater inom EU.

2007-01-01

Departementsserien 2006:16 (pdf, 433 kB)

Departementsserien 2006:15

förtydligas. författningsreglering. åtgärdas. beaktas. riskhantering följande av myndigheter område. författningskommentarer. 6.1. sätt. och november riktigt och Chefen ledamöter. ordningen verksamheten. underlag, myndigheter inte inrättningen statsrådet. interne kontroll. manglende arbeidsprosessene tilgjengelighet

2007-01-01

Departementsserien 2006:15 (pdf, 267 kB)

Departementsserien 2006:14

svenska maktutredningens förvaltningsavdelning. Internet: svenska är diskriminerande sökningen behandling. aktuella egenskaper. överdriven digheterna. Johan hållning. bemötandet bemötande bemötandet. studerande. avslutad stereotypisk personerna. mannen sökande. bemötandet sökande. var Karin medelvärden 1,0

2007-01-01

Departementsserien 2006:14 (pdf, 298 kB)

Departementsserien 2006:13

departementsråd dessa förbättrad enligt kapitel kapitel gruppen. kapitel hållanden. än ett sionssystemet grundskydd procent. pensionärerna 2003. genomsnittligt än tive indexeringen. pensioner dessa ålderspensionär fall. som: år. detta löneinkomster lika grupp kvinnor. könsuppdelat. kvinnor könsuppdelat.

2007-01-01

Departementsserien 2006:13 (pdf, 1239 kB)

Departementsserien 2006:12

frågor delning. Internet: http:www.regeringen.se/remiss frågor trafikförsäkring. som regleringen. 1975:1410 Sverige. 1968:45 dödsfallet. telseskyldighet. ländske skyldighet. hör. 1972:207 tävlingsområde. fastställer. rättshavare. för dant försäkringsrörelselagen är försäkringen, är köparen. följande ren. försäkringsgivaren.

2007-01-01

Departementsserien 2006:12 (pdf, 1766 kB)

Departementsserien 2006:11

i förvaltningsavdelning. Internet: http:www.regeringen.se/remiss denna sekreterare. publika lagändringar. i näringsfriheten. fäller styrelseledamot. krets. väljas. skall marknadsplats. bolagen. aktiebolagen. styrelsen. hänseende. politiska närmare. överväganden. könsfördelade utanför Bolagsverket. utanför bolagsordningen.

2007-01-01

Departementsserien 2006:11 (pdf, 1015 kB)

Departementsserien 2006:10

förvaltningsavdelning. Internet: författare synonymt. medborgarnas dem. 1986:223göra.klarspråksprojekt. den. projektet. kommunikationsfrågor. kommunikation. läsarnas kommunikation frågor texten. norrland. rier. skrivhandböcker. listan. mottagaranpassade ordinarie rie myndigheter. språkfrågor. väsendet regler 2001:18

2007-01-01

Departementsserien 2006:10 (pdf, 3714 kB)

Departementsserien 2006:9

på departementet på samhällsbyggnadsdepartementet förvaltningsavdelning. Internet: villkor nernas utvecklingen sökande. bostadsförmedling. önskemål. lagstiftning annan försörjningen. försörjningen. för kommunala 2000/01:26 samhällsbyggnad. ansvar diskriminering. levnadsmiljö. kommuner. bostäder. personer. genomförande

2007-01-01

Departementsserien 2006:9 (pdf, 1882 kB)

Departementsserien 2006:8

förvaltningsavdelning. Internet: naturpaketreselag återförsäljare. säljare, paketresa, är ekonomiska 6 stycket, resenären. reseavtalet. annat avtalet. sådana för arrangören stånd. rum. reseavtalet. stycket, sig. omständigheter. direktivet. moria. proposition. år nationella att direktivet. kommentera texten.

2007-01-01

Departementsserien 2006:8 (pdf, 978 kB)

Departementsserien 2006:7

förvaltningsavdelning. Internet: förslag. varliga följande månader. skyldig 1993/94:44 207210 ligt torfordon. beaktas. i i rattfylleri. ständigheter. ningar. följd. sådana ken. ändras högt. brotten till göras. ske. i donstrafik. i fordonstrafik. övergångsbestämmelser anslagsramar. anslagsramar. i don. hälsan. Fi. 3 utvecklingen.

2007-01-01

Departementsserien 2006:7 (pdf, 210 kB)

Departementsserien 2006:6

Finansinspektionen. 1980:100 följande verksamhet eller clearingorganisation 1982:713 har utfärdades. bolagsstämman. identifiera följande finansiella överstatliga kvalificerade instrument, medlemsstat stat. euro, ingår, inspektionen, EES, nad. offentliggjorts tillägget. görandet. utanför landet. tingen ingår,

2007-01-01

Departementsserien 2006:6 (pdf, 3000 kB)