Dokument & lagar (307 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2786 Till p. 1 och 2 (Rättsliga och inrikes frågor)Från Justitiedepartementet

dp.2 kom.A-punktslista Till p. 1 och 2 Rättsliga och inrikes frågorFrån


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2784 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-09-04 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 18 september 2007 Gemensamma kommittén Dagordningspunkt 7 Förslag till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2784 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2783 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Promemoria till EU-nämnden 2007-09-07 Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik Johan Alfredsson Telefon: 08-4053603 E-post: johan.alfredssonjustice.ministry.se Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 18 september 2007 Dagordningspunkt: 5a Rubrik: Frontex a aktuell situationen vid den södra


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2783 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2782 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-09-06 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 18 september 2007 Dagordningspunkt 7 Initiativ presenterat av Tyskland och Frankrike om förslag till rambeslut om erkännande och övervakning av uppskjutna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2782 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2781 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Promemoria 2007-09-05 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 18 september 2007 Dagordningspunkt 7 Rambeslut om en europeisk övervakningsorder riktlinjedebatt Dokument: 12494/07 COPEN 123 bifogas Tidigare dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2781 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2780 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-09-05 Utrikesdepartementet Rättssekretariatet RS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 18 september 2007 Dagordningspunkt 6 Ändring av domstolens stadga i syfte att införa ett förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande Dokument: 11759/07 JUR 278 COUR 36 JUSTCIV 200 ASIM 56 JAI 377


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2780 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 60 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2779 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Kommenterad dagordning Ju2007/884/EU 2007-09-10 Justitiedepartementet EU-nämnden Riksdagen Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten RIF-rådet i Bryssel den 18 september 2007 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Se bifogad preliminär dagordning.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2779 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 127 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2750 Till p. 1 (Allmänna rådet och yttre förbindelser)

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet 2007-07-13 Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 23 juli 2007 ALLMÄNNA RÅDET 23 juli 2007 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punkterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2750 Till p. 1 (Allmänna rådet och yttre förbindelser) (doc, 92 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2749 Till p. 1 (Allmänna rådet och yttre förbindelser)

kom.dagordning Till p. 1 Allmänna rådet och yttre förbindelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2763 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet

Slutlig Rådspromemoria 2007-07-06 Jordbruksdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Anette Madsen 08-405 11 29 070-547 46 38 Rådets möte jordbruk- och fiske den 16 juli Dagordningspunkt 2. Förslag till en rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och om ändring av vissa förordningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2763 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet (doc, 72 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2762 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet

Slutlig Kommenterad dagordning 2007-07-06 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 juli 2007 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2762 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet (doc, 102 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2735 Till p. 1 (Ekofin)

Kommenterad dagordning 2007-06-29 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 10 juli 2007 i Bryssel enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 27 juni 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofinrådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2735 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2738 Till p. 1 (Ekofin)

IP/07/716 Brussels, 30 May 2007 Commission assesses stability programme of Austria Having examined its updated stability programme, the European Commission finds that Austria could be more ambitious and achieve its objective of a balanced budget more quickly than currently envisaged. The risks to the budgetary projections


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2738 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 108 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2737 Till p. 1 (Ekofin)

IP/07/717 Brussels, 30 May 2007 Commission recommends to the Council to find that the Czech Republic has taken inadequate action to control its public deficit Having examined the convergence programme of the Czech Republic, the Commission today recommends to the Council to conclude that the country has taken inadequate


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2737 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 39 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2736 Till p. 1 (Ekofin)

20 June 2007 Portuguese Presidency of the European Union July-December 2007 Main Priorities for the Economic and Financial Affairs Council The Portuguese Presidency of the ECOFIN Council will pursue the three key objectives that were defined together with the German Presidency and the future Slovenian Presidency: To


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2736 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 83 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2742 Till p. 2 (Ekofin Budget)

Fi2007/5330 2007-06-28 Finansdepartementet Budgetavdelningen Kommenterad dagordning Ekofin budget den 13 juli 2007 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför förlikningsmötet med Europaparlamentet Behandlas tillsammans med dagordningspunkterna nedan. 4.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2742 Till p. 2 (Ekofin Budget) (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2740 Till p. 1 (Ekofin)

EN EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, xxx COM2007 yyy final 2007/aaaa CNS Proposal for a COUNCIL DECISION in accordance with Article 1222 of the Treaty on the adoption by Malta of the single currency on 1 January 2008 presented by the Commission EN EN EXPLANATORY MEMORANDUM Commission proposal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2740 Till p. 1 (Ekofin) (pdf, 34 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2741 Till p. 1 (Ekofin)

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 13.06.2007 COM2007 316 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Public Finances in EMU 2007 Ensuring the effectiveness of the preventive arm of the SGP SEC2007 776 EN EN I.INTRODUCTION Surveillance and co-ordination of economic


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2741 Till p. 1 (Ekofin) (pdf, 150 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2739 Till p. 1 (Ekofin)

EN EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, xxx COM2007 yyy final 2007/aaaa CNS Proposal for a COUNCIL DECISION in accordance with Article 1222 of the Treaty on the adoption by Cyprus of the single currency on 1 January 2008 presented by the Commission EN EN EXPLANATORY MEMORANDUM Commission proposal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2739 Till p. 1 (Ekofin) (pdf, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2744 Till p. 2 (Ekofin Budget)

Finansdepartementet EU:s budgetprocess 2 maj KOM beslut om budgetförslag för 2008 8 maj KOM:s förslag presenterades i Ekofin 13 juli Ekofins första läsning av KOM:s förslag 25 okt EP:s första läsning av rådets förslag 23 nov Ekofins andra läsning av budgetförslaget december EP:s andra läsning, slutligt fastställande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information