Dokument & lagar (101 träffar)

Kommittéberättelse N 2006:01 utredningen, se dir. 2005:133 och dir. 2006:99

Utredningen N 2006:01 om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål Beteckning N 2006:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:133

2005-12-01