Dokument & lagar (218 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM118 KOM (2007) 433

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM118 Rådsbeslut om den europeiska företags- och handelsstatistiken Finansdepartementet 2007-09-11 Dokumentbeteckning KOM 2007 433 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken Meets-programmet

2007-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM118 KOM (2007) 433 (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM117 KOM (2007) 361 slutlig, SEK (2007) 870, SEK (2007) 871

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM117 Direktiv om försäkrings- och återförsäkringsverksamhet Solvens II Finansdepartementet 2007-09-05 Dokumentbeteckning KOM 2007 361 slutlig Förslag till nytt direktiv om rätten att etablera och driva verksamhet med försäkring och återförsäkring SEK 2007 870 SEK 2007

2007-09-05

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM117 KOM (2007) 361 slutlig, SEK (2007) 870, SEK (2007) 871 (doc, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM116 KOM (2007) 247 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM116 Meddelande om den övergripande strategin för migration gentemot EU:s östra och sydöstra grannregioner Justitiedepartementet 2007-08-27 Dokumentbeteckning KOM 2007 247 slutlig Meddelande från kommissionen om tillämpandet av den övergripande strategin för migration

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM116 KOM (2007) 247 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM115 KOM (2007) 248 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM115 Meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan EU och tredjeländer Justitiedepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 248 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM115 KOM (2007) 248 slutlig (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM114 KOM (2007) 394 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM114 Meddelande om regelförenklingar inom bolagsrätt, redovisning och revision Justitiedepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 394 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision Sammanfattning

2007-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM114 KOM (2007) 394 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM113 KOM(2007) 359 final, SEK(2007) 861, SEK(2007) 862

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM113 Meddelande om Flexicurity Arbetsmarknadsdepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM2007 359 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committe of the Regions Towards Common

2007-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM113 KOM(2007) 359 final, SEK(2007) 861, SEK(2007) 862 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM112 KOM (2007) 391 slutlig, SEC (2007) 932, SEC (2007) 934, SEC (2007) 935, SEC (2007) 936

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM112 Vitboken om EU och idrotten Kulturdepartementet 2007-08-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 391 slutlig Vitbok om idrott SEC 2007 932 SEC 2007 934 SEC 2007 935 SEC 2007 936 Sammanfattning Vitboken om idrott utgör det första övergripande initiativet inom idrottsområdet

2007-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM112 KOM (2007) 391 slutlig, SEC (2007) 932, SEC (2007) 934, SEC (2007) 935, SEC (2007) 936 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM111 KOM(2007) 371

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM111 Meddelande om världsradiokonferensen 2007 Näringsdepartementet 2007-08-21 Dokumentbeteckning KOM2007 371 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: ITU: s världskonferens om radiokommunikationer

2007-08-21

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM111 KOM(2007) 371 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM110 KOM (2007) 154, 11507/07

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM110 Rådsbeslut om åtaganden i Tjänstehandelsavtalet GATS Utrikesdepartementet 2007-08-20 Dokumentbeteckning KOM 2007 154 Proposal for a Council Decision on the conclusion of the relevant agreements under Article XXI GATS 11507/07 WTO 144 SERVICES 49 Sammanfattning

2007-08-20

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM110 KOM (2007) 154, 11507/07 (doc, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM109 KOM (2007) 377, KOM (2007) 378

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM109 Rapporter om Bularien och Rumänien efter anslutningen till EU Utrikesdepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 377 Report from the European Commission to the Council and the European Parliament on Bulgarias progress on accompanying measures following Accession

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM109 KOM (2007) 377, KOM (2007) 378 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM108 KOM(2007) 298

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM108 Ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd Justitiedepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM2007 298 Förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM108 KOM(2007) 298 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM107 KOM (2007) 301

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM107 Grönboken om asyl Justitiedepartementet 2007-07-24 rev Dokumentbeteckning KOM 2007 301 Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet Sammanfattning I syfte att inleda en offentlig debatt i EU om den fortsatta harmoniseringen inom asylområdet antog kommissionen

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM107 KOM (2007) 301 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM106 KOM (2007) 261 slutlig, SEK (2007) 624

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM106 GALILEO vid skiljevägen: Genomförandet av programmet Näringsdepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 261 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén GALILEO vid

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM106 KOM (2007) 261 slutlig, SEK (2007) 624 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM105 KOM (2007) 279 slutlig, SEK (2007) 706, SEK (2007) 707

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM105 Vitbok om kost, övervikt och fetma Socialdepartementet 2007-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2007 279 slutlig Vitbok om en EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma SEK 2007 706 SEK 2007 707 Sammanfattning Den 30 maj presenterade kommissionen en

2007-07-24

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM105 KOM (2007) 279 slutlig, SEK (2007) 706, SEK (2007) 707 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM2007 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Sammanfattning

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM103 KOM (2007) 249, SEK (2007) 596, SEK (2007) 603

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM103 Direktiv om sanktioner mot arbetsgivare Justitiedepartementet 2007-07-12 Dokumentbeteckning KOM 2007 249 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sanktioner mot arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistas olagligt SEK 2007 596 SEK 2007

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM103 KOM (2007) 249, SEK (2007) 596, SEK (2007) 603 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM102 KOM (2007) 269, SEK (2007) 645

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM102 Grönbok om bättre fartygsåtervinning Miljödepartementet 2007-07-16 Dokumentbeteckning KOM 2007 269 Kommissionens grönbok om bättre nedmontering av fartyg SEK 2007 645 Sammanfattning Kommissionen har presenterat en grönbok om bättre nedmontering av fartyg. Nedmontering

2007-07-16

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM102 KOM (2007) 269, SEK (2007) 645 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM101 KOM (2007) 267, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM101 Justitiedepartementet 2007-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2007 267 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Regionkommittén Mot en allmän strategi för kampen mot IT-brottsligheten SEK 2007 641 SEK 2007 642 SEK 2007 641 SEK 2007 642 Sammanfattning

2007-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM101 KOM (2007) 267, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642, SEK (2007) 641, SEK (2007) 642 (doc, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM100 COM(2007) 127, SEK(2007) 360

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM100 Meddelande om europeiska öppenhetsinitiativet Statsrådsberedningen 2007-07-03 Dokumentbeteckning COM2007 127 Meddelande från kommissionen. Uppföljning av grönboken om Det europeiska öppenhetinitiativet SEK2007 360 Sammanfattning Meddelandet är en uppföljning av

2007-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM100 COM(2007) 127, SEK(2007) 360 (doc, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM99 KOM(2007) 243, SEC(2007) 582, SEC(2007) 583

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM99 Teknikinitiativet Artemis för inbyggda datasystem Näringsdepartementet 2007-07-03 Dokumentbeteckning KOM2007 243 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem

2007-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM99 KOM(2007) 243, SEC(2007) 582, SEC(2007) 583 (doc, 76 kB)