Dokument & lagar (4 091 träffar)

Motion 1974:2016 av fru Lundblad

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2016 år 1974 Mot. 1974:2016 Nr 2016 av fru Lundblad i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370Som framgår av departementschefens av regeringen godkända text i propositionen 1974:187

1974-12-09

Motion 1974:2016 av fru Lundblad (pdf, 42 kB)

Motion 1974:2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2015 år 1974 Mot. 1974:2015 Nr 2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I en framställning till statsrådet och chefen för kungl,

1974-12-06

Motion 1974:2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff (pdf, 66 kB)

Motion 1974:2014 av herr Hermansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2014 4 Nr 2014 av herr Hermansson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:185 med förslag om vissa skattelättnader vid gåva av familjeföretag, m. m. I propositionen 1974:185 föreslås att de lättnader vid förmögenhets- och arvsbeskattningen

1974-12-03

Motion 1974:2014 av herr Hermansson m. fl. (pdf, 29 kB)

Motion 1974:2013 av herr Westberg i Ljusdal

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2013 2 Nr 2013 av herr Westberg i Ljusdal i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:184 angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m. in. Det studiesociala stödet är onekligen av stort värde. Det vidgar möjligheterna för den studerande

1974-12-03

Motion 1974:2013 av herr Westberg i Ljusdal (pdf, 42 kB)

Motion 1974:2012 av herr Ringaby

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 2012-2014 år 1974 Mot. 1974 2012-2014 Nr 2012 av herr Ringaby i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:184 angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m. m. Under hänvisning till vad i motionen 1974:1902 av herr Bohman m. fl.

1974-12-03

Motion 1974:2012 av herr Ringaby (pdf, 22 kB)

Motion 1974:2011 av herrar Wirtén och Enlund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2011 13 Nr 2011 av herrar Wirtén och Enlund i anledning av Kungl. ina.j:ts proposition 1974:166 ined förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Kraven på att bättre skydda naturen mot intrång och exploatering

1974-11-28

Motion 1974:2011 av herrar Wirtén och Enlund (pdf, 96 kB)

Motion 1974:2010 av herr Sellgren

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2010 11 Nr 2010 av herr Sellgren i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med Förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. 1 proposition 1974:166 behandlas olika frågor som berör skogsbruket och

1974-11-28

Motion 1974:2010 av herr Sellgren (pdf, 54 kB)

Motion 1974:2009 av herr Karlsson i Huskvarna in. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2009 7 Nr 2009 av herr Karlsson i Huskvarna in. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Nödvändigheten av att skydda naturen och slå vakt om miljövärdena

1974-11-28

Motion 1974:2009 av herr Karlsson i Huskvarna in. fl. (pdf, 107 kB)

Motion 1974:2008 av herr Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 2008-2011 år 1974 Mot. 1974 2008-2011 Nr 2008 av herr Fälldin m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Inledning Naturvården är en viktig

1974-11-28

Motion 1974:2008 av herr Fälldin m. fl. (pdf, 136 kB)

Motion 1974:2007 av herr Enlund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2007 12 Nr 2007 av herr Enlund i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 föreslås bl. a. ändringar i 22 naturvårdslagen

1974-11-28

Motion 1974:2007 av herr Enlund (pdf, 53 kB)

Motion 1974:2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2006 11 Nr 2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 föreslås ändringar i

1974-11-28

Motion 1974:2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt (pdf, 37 kB)

Motion 1974:2005 av herr Bohman m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2005 3 Nr 2005 av herr Bohman m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Propositionen 166 bygger på det förslag som framlagts av naturvårdskommittén.

1974-11-28

Motion 1974:2005 av herr Bohman m. fl. (pdf, 161 kB)

Motion 1974:2004 av herrar Andersson i Ljung och Nisser

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 2004-2007 år 1974 Mot. 1974 2004-2007 Nr 2004 av herrar Andersson i Ljung och Nisser i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237in. m. I propositionen 1974:166

1974-11-28

Motion 1974:2004 av herrar Andersson i Ljung och Nisser (pdf, 36 kB)

Motion 1974:2003 av herr Olsson i Edane m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2003 år 1974 Mot. 1974:2003 Nr 2003 av herr Olsson i Edane m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. I propositionen föreslås dels vissa ändringar

1974-11-27

Motion 1974:2003 av herr Olsson i Edane m. fl. (pdf, 56 kB)

Motion 1974:2002 av fru af Ugglas m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2002 10 Nr 2002 av fru af Ugglas m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:181 med förslag om skatteregler för aktiefonder, m. m. Den föreslagna aktiefondslagen har till syfte att såvitt möjligt tillgodose bl. a. spararnas krav på trygghet.

1974-11-26

Motion 1974:2002 av fru af Ugglas m. fl. (pdf, 101 kB)

Motion 1974:2001 av herr Wykman

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2001 9 Nr 2001 av herr Wykman i anledning av Kungl. Mq:ts proposition 1974:178 med förslag till lag om ändring i lagen 1919:240 om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet. Regeringen har i proposition 1974:178 föreslagit en ändrad sammansättning

1974-11-26

Motion 1974:2001 av herr Wykman (pdf, 31 kB)

Motion 1974:2000 av herr Magnusson i Borås m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2000 4 Nr 2000 av herr Magnusson i Borås m. fl. i anledning av Kungl. ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m. I Kungl. Maj:ts propositon 1974:168 läggs fram förslag till lag om kreditpolitiska medel samt vissa

1974-11-26

Motion 1974:2000 av herr Magnusson i Borås m. fl. (pdf, 109 kB)

Motion 1974:1999 av herr Josefson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1999-2002 år 1974 Nr 1999 av herr Josefson i anledning av Kungl. ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m. Förslaget i propositionen 1974:168 om kreditpolitiska medel innebär att de tre nuvarande kreditpolitiska

1974-11-26

Motion 1974:1999 av herr Josefson (pdf, 66 kB)

Motion 1974:1998 av herr Hyltander

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1998 13 Nr 1998 av herr Hyltander i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m. Den i proposition 1974:168 föreslagna lagen om kreditpolitiska medel ger en mycket vidsträckt ram för regeringens

1974-11-26

Motion 1974:1998 av herr Hyltander (pdf, 87 kB)

Motion 1974:1997 av herr Hermansson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1997 11 Nr 1997 av herr Hermansson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m. Förslagen till ny lag om kreditpolitiska medel i propositionen 1974:168 är tillkomna för att ge lagstiftningen

1974-11-26

Motion 1974:1997 av herr Hermansson m. fl. (pdf, 55 kB)