Dokument & lagar (21 träffar)

Register 1967:Su - höst

Statsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessiouen A Akademiska sjukhuset i Uppsala, anslag till utrustning.201:2 Alkoholmissbrukare, vård av: motioner om utredningen angående den framtida vården av al koholskadade

1967-01-01

Register 1967:Su - höst (pdf, 730 kB)

Register 1967:Su

Statsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5: 41 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti till bolaget för 1966/67 9: 8 Affärsverk, statens: statsverkspropositionen

1967-01-01

Register 1967:Su (pdf, 2700 kB)

Register 1967:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Arbetstid för vägtrafiken se Vägtrafik 33 B Backspegel se Vägtrafik 21 Belysning på motorfordon se Vägtrafik 27 Belysning av övergångsställe se Vägtrafik

1967-01-01

Register 1967:L3u (pdf, 835 kB)

Register 1967:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessionen A Arrendator lag angående ändrad lydelse av 2 kap. 57 lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom 54 A vgaser se Vägtrafik 62 Axeltryck

1967-01-01

Register 1967:L3u - höst (pdf, 539 kB)

Register 1967:L2u

Andra lagutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Adoptivföräldrar: angående sociala förmåner för adoptivföräldrar.18 Allmän försäkring: angående ändring i lagen den 25 maj 1962 nr 381 om allmän försäkring,

1967-01-01

Register 1967:L2u (pdf, 1025 kB)

Register 1967:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A A poteksväsendet: se Läkemedel 65 Arbetarskyddsfrågor: se Nordiska rådet 57 A rbetsförmåga se Sjukförsäkring 54 Arbetsgivaravgift: se Tilläggspension 62 Arbetsmarknadsfrågor

1967-01-01

Register 1967:L2u - höst (pdf, 532 kB)

Register 1967:L1u

Första lagutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Abort: se Födelsekontroll 19 Administrativa frihetsberövanden: se Socialdomstol 20 Adoption: se Uppskjutna ärenden 40 Aktiebolag: lag angående ändring i lagen

1967-01-01

Register 1967:L1u (pdf, 676 kB)

Register 1967:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen l Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A Adoption: hävande av adoptivförhållande.48 Aktiebolag: lag om ändring i lagen den 9 juni 1967 nr 537 angående ändring i lagen den 14 september 1944 nr 705 om aktiebolag.64

1967-01-01

Register 1967:L1u - höst (pdf, 458 kB)

Register 1967:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets fntänkarneu vid 1967 års riksdags vårsession A Allmän handling, utlämnande av, se:Anmälan 34 Allmänna arvsfonden, se:Anmälan 34 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen om inskränkningar i rätten att

1967-01-01

Register 1967:Ku (pdf, 532 kB)

Register 1967:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1967 års riksdags höstsession A Allmänna handlingars offentlighet: Rätten att utfå allmänna handlingar i stadsplaneärenden m. m.52 Se även Riksdagen 1. Arvsskatt och gåvoskatt, ändring i förordningen

1967-01-01

Register 1967:Ku - höst (pdf, 429 kB)

Register 1967:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Allemansrätten se Naturvårdens organisation Allmän b er edskaps stat 15 Alnarpsinstitutet, avlöningar m. m.1:3135 Arbetarsmåbrukslån se Jordbrukspolitiken

1967-01-01

Register 1967:Ju (pdf, 991 kB)

Register 1967:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen B Bandmasksjuka se Dijnt Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor, se Jordbrukets högskolor 1 D Djursjukhuset i Hälsingborg, lån för ombyggnad 40:5 Domänverket: 1. organisation,

1967-01-01

Register 1967:Ju - höst (pdf, 242 kB)

Register 1967:Bu

Bankoutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäktige 6:3 riksgäldsfullmäktige 6:4 styrelsen för riksdagsbiblioteket.24 styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

1967-01-01

Register 1967:Bu (pdf, 541 kB)

Register 1967:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Bankoreglementet, ändring i 61 Biografiskt verk om ståndsriksdagen.59 Gratifikationer, se:Riksdagen Nordiska rådet, redogörelse för femtonde

1967-01-01

Register 1967:Bu - höst (pdf, 296 kB)

Register 1967:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Allmän varuskatt: Se Varuskatt Arvsskatt: fastighetsbegreppet 30 det skattefria beloppet för vissa förmånstagarförvärv.30 översyn av bestämmelserna om

1967-01-01

Register 1967:Bevu (pdf, 648 kB)

Register 1967:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: Se Inkomstskatt Allmän varuskatt: Se Varuskatt Arvsskatt: utvidgade dispensregler.2 överlåtelse av beslutanderätten i vissa fall.62 B Bevillningsavgifter:

1967-01-01

Register 1967:Bevu - höst (pdf, 401 kB)

Register 1967:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1967 års riksdag vårsessionen A Arbetsgivares uppgifts- och uppbördsskijldighct m. m.4 Arbetsvärdering inom den statliga sektorn.36 Asocialt beteende m. m.åtgärder mot.18

1967-01-01

Register 1967:Abu (pdf, 256 kB)

Register 1967:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1967 års riksdag höstsessionen A Arbetskraft, äldre 47 B Bostadsrättsorganisation, inrättande av en ungdomens 45 Bränsle, åtgärder för att stimulera användandet av inhemskt.44 E Eftersatta

1967-01-01

Register 1967:Abu - höst (pdf, 279 kB)

Register 1967:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1967 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1967 Protokoll Första kammarens protokoll h. 153. Andra kammarens protokoll h. 153. Sami. Avd, 1 1 2 3 4 5 1 5 2 5 3 6 7 1 7 2

1967-01-01

Register 1967:reg (pdf, 16654 kB)

Kommittéberättelse K 1967:38

Nordisk kommitté K 1967:38 för transportforskning NKTF Beteckning K 1967:38 Departement Kommunikationsdepartementet Senast ändrad 1994-10-31 Status nordisk kommitté N Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal 0 1 2 3 4 5 6 Sammansättning Färm, Gunnel t.o.m. 1994-09-14 Holmberg, Bengt t.o.m. 1994-09-14 Sekreterare: Wenninger, Thomas t.o.m. 1994-09-14

1967-01-01

Paginering