Dokument & lagar (419 träffar)

Kommittéberättelse Ju 1974:07

Nordiska ämbetsmannakommittén Ju 1974:07 för lagstiftningsfrågor NÄL Beteckning Ju 1974:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00 Nordiska ministerrådet

1974-01-01

Kommittéberättelse Fö 1974:A se regeringsbeslut den 19 maj 1994 (SFS 1994:536).

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt Fö 1974:A Beteckning Fö 1974:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2013-04-04 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-05-19 Direktiv för se regeringsbeslut den 19 maj 1994 SFS 1994:536Lokal Försvarsdepartementet,

1994-05-19

Riksdagsskrivelse 1967:417 - höst

Nr Jfl6It17 Riksdagens skrivelse nr år 1967 1 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningsningskontor angående åtgärder för att effektivisera riksdagens revisorers verksamhet. Bankoutskottets utlåtande nr 63 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:417 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:416 - höst

Nr Jfl6It17 Riksdagens skrivelse nr år 1967 1 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningsningskontor angående åtgärder för att effektivisera riksdagens revisorers verksamhet. Bankoutskottets utlåtande nr 63 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:416 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:415 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr Jfllf415 år 1967 Nr 414 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av riksdagens revisorers särskilda berättelse om riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:415 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:414 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr Jfllf415 år 1967 Nr 414 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av riksdagens revisorers särskilda berättelse om riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:414 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:413 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl2113 år 1967 15 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändring i bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande nr 61 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 61 med förslag

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:413 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:412 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl2113 år 1967 15 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändring i bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande nr 61 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 61 med förslag

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:412 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:411 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr JflOJfll år 1967 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen angående motion om narkotikaproblemet såvitt angår anvisande av anslag m. m. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 angående motion II:231 om narkotikaproblemet

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:411 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:410 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr JflOJfll år 1967 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen angående motion om narkotikaproblemet såvitt angår anvisande av anslag m. m. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 angående motion II:231 om narkotikaproblemet

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:410 - höst (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:409 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08j09 år 1967 13 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken, m. m.såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning förenade hyreskontrollen. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:409 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:408 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08j09 år 1967 13 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken, m. m.såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning förenade hyreskontrollen. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:408 - höst (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:407 - höst

12 Riksdagens skrivelse n/r 406407 år 1967 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m.jämte i ämnet väckta

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:407 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:406 - höst

12 Riksdagens skrivelse n/r 406407 år 1967 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m.jämte i ämnet väckta

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:406 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:405 - höst

Riksdagens skrivelse nr JfOJflfi5 år 1967 11 Nr 404 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 6J/8 såvitt avser bl. a. fordons beskaffenhet och utrustning, m. m. jämte motioner i ämnet. Tredje

1967-12-14

Riksdagsskrivelse 1967:405 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:404 - höst

Riksdagens skrivelse nr JfOJflfi5 år 1967 11 Nr 404 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 6J/8 såvitt avser bl. a. fordons beskaffenhet och utrustning, m. m. jämte motioner i ämnet. Tredje

1967-12-14

Riksdagsskrivelse 1967:404 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:403 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 402403 år 1967 Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. May.ts proposition med förslag till förordning om studiemedelsavgifter, m. m. Andra lagutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 76 får riksdagen

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:403 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:402 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 402403 år 1967 Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. May.ts proposition med förslag till förordning om studiemedelsavgifter, m. m. Andra lagutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 76 får riksdagen

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:402 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:401 - höst

Riksdagens skrivelse nr 100IfQl år 1967 9 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, m. m.jämte motioner i ämnet. Andra lagutskottets utlåtande nr 67 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:401 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:400 - höst

Riksdagens skrivelse nr 100IfQl år 1967 9 Nr 400 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, m. m.jämte motioner i ämnet. Andra lagutskottets utlåtande nr 67 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:400 - höst (pdf, 95 kB)