Dokument & lagar (139 träffar)

Uttag 2016/17

Totalt 3409 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016 Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster M Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster M Avskaffande av tv-avgiften Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. C Nytt ledarskap för Sverige

2017-01-11

Kommittéberättelse Ju 2016:24 utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121

2016 års sjölagsutredning Ju 2016:24 Beteckning Ju 2016:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:23 utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52

Blåljusutredningen Ju 2016:23 Beteckning Ju 2016:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Fi 2016:15 kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13

Riksbankskommittén Fi 2016:15 Beteckning Fi 2016:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt

2016-12-22

Kommittéberättelse U 2016:07 utredningen, se dir. 2016:116 och dir. 2017:93

Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk U 2016:07 Beteckning U 2016:07 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:116

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:J uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP

Överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare Ju 2016:J Beteckning Ju 2016:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-21 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2016/09219/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017. Sammansättning

2016-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 1 4 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 3 5 8 R I R 2 0 1 6 3 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Svenska

2016-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33 (pdf, 213 kB)

Kommittéberättelse Ku 2016:06 kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4

Parlamentariska public service-kommittén Ku 2016:06 Beteckning Ku 2016:06 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-04-02 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4 Lokal Uppdraget är därmed

2016-12-20

Kommittéberättelse A 2016:E uppdraget, se dnr A2016/00000/SV

Uppdrag om lån till körkort för arbetslösa A 2016:E Beteckning A 2016:E Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2017-02-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-16 Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/00000/SV Lokal Uppdraget ska slutrapporteras den 31 maj 2017. Sammansättning

2016-12-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 2 2 2 R I R 2 0 1 6 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Ett

2016-12-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32 (pdf, 720 kB)

Kommittéberättelse S 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning S 2016:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-12-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2016. Sammansättning Särskild utredare: Andersson, Mats, fr.o.m. 2016-12-14

2016-12-14

Kommittéberättelse Fi 2016:14 utredningen, se dir. 2016:109

Utredningen om Gröna obligationer Fi 2016:14 Beteckning Fi 2016:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:109 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-12-14

Kommittéberättelse S 2016:10 utredningen, se dir. 2016:108 och dir. 2017:36

Utredningen om inrättandet av en jämställdhetsmyndighet S 2016:10 Beteckning S 2016:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:108 och dir. 2017:36 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2016-12-14

Kommittéberättelse Fö 2016:02 utredningen, se dir. 2016:110

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Fö 2016:02 Beteckning Fö 2016:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 2 0 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 9 1 5 R I R 2 0 1 6 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Är

2016-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:31 (pdf, 348 kB)

Kommittéberättelse S 2016:09 utredningen, se dir. 2016:104

Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet S 2016:09 Beteckning S 2016:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:104 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2016-12-08

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 2 5 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 4 5 0 R I R 2 0 1 6 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statliga

2016-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30 (pdf, 358 kB)

Kommittéberättelse Ku 2016:05 utredningen, se dir. 2016:102

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner Ku 2016:05 Beteckning Ku 2016:05 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-03-28 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:102 Lokal Uppdraget är

2016-12-01

Kommittéberättelse Fö 2016:01 utredningen, se dir. 2016:103

Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga Fö 2016:01 Beteckning Fö 2016:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-03-22 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:103 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2016-12-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 1 1 2 1 D N R 3 1 2 0 1 4 1 4 8 1 R I R 2 0 1 6 2 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Statens

2016-11-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29 (pdf, 377 kB)