Dokument & lagar (28 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 1976:21

Den 17 oktober 1976 förrättades i Österhaninge församling samtidigt val av kyrkofullmäktige för Österhaninge församling och val av kyrkofullmäktige för Österhaninge, Dalarö, Ornö och Utö församlingars kyrkliga samfällighet. Vid valet av fullmäktige i samfälligheten utgjorde Österhaninge församling, i likhet med de övriga

1976-12-15

Valprövningsnämndens beslut 1976:20

Skrivelse från NN med anledning av valprövningsnämndens beslut den 24 november 1976 på besvär över valet av kommunfullmäktige i Årjängs kommun. NNs skrivelse föranledde ingen annan åtgärd än att nämnden den 8 december 1976 lade den till handlingarna i det redan avgjorda ärendet.

1976-12-08

Valprövningsnämndens beslut 1976:19

Genom beslut den 5 oktober 1976 fastställde länsstyrelsen i Kalmar län utgången av 1976 års val av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Av länsstyrelsens protokoll över den slutliga sammanräkningen samt övriga handlingar i ärendet framgick bl a följande. Partiet Kommunens Bästa partiet för gräsrötter fick i valet sammanlagt

1976-12-08

Valprövningsnämndens beslut 1976:17

RÅ 1973 ref 109, valprövningsnämndens beslut 1976:18, KU 1930:30 s 52, SOU 1961 20 s 143-145, prop 1968:27 s 235, Sundberg: Valrätt s 56-57.Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län fastställde den 7 oktober 1976 utgången av kommunfullmäktigvalet i Partille kommun. Av länsstyrelsens protokoll över den slutliga sammanräkningen

1976-12-01

Valprövningsnämndens beslut 1976:18

RÅ 1973 ref 109. valprövningsnämndens beslut 1976:17, KU 1930:30 s 52, SOU 1961 20 s 143-145. prop 1968:27 s 235, Sundberg: Valrätt s 56-57.Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1976 utgången av kommunfullmäktigvalet i Huddinge kommun. Av länsstyrelsens protokoll över den slutliga sammanräkningen framgår

1976-12-01

Valprövningsnämndens beslut 1976:16

6 kap 1 2 första stycket och 14 kap 4 vallagen, 1972:620. omtryckt 1976:404. Valprövningsnämndens beslut 1975:7.Länsstyrelsen i Uppsala län fastställde genom beslut den 13 oktober 1976 utgången av kommunfullmäktigvalet i Älvkarleby kommun. Av länsstyrelsens protokoll över sammanräkningen framgår bl a följande. Vid länsstyrelsens

1976-11-24

Valprövningsnämndens beslut 1976:14

Se 15 kap 4 vallagen, 11 förvaltningslagen, prop 1968:27 s 242, prop 1971:30 del2 s 390, 391, 393, 396, 398, 399 och RÅ 1973 B 1975 jfr beträffande äldre lag och praxis RÅ 1934 S 431, 1942 S 508,1942 S 520, 1946 E 100, 1958 142, 1958 271, 1964/2 och 1970 Ju 76 samt Sundberg: Valrätt s 124-127.I Genom beslut den 28 september

1976-11-17

Valprövningsnämndens beslut 1976:13

Prop 1972:105 s 98,123.I beslut den 22 juli 1976 avslog länsstyrelsen i Kronobergs län en av A framställd anmärkning mot att hon inte upptagits som röstberättigad i allmän röstlängd for Skatelövs valdistrikt i Skatelövs forsamiing, Alvesta kommun. I beslut den 3 september lämnade länsstyrelsen en ansökan av A om rättelse

1976-11-17

Valprövningsnämndens beslut ?1976:15

Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde den 5 oktober 1976 utgången av kommunfullmäktigvalet i Nybro kommun. Av länsstyrelsens protokoll över den slutliga sammanräkningen framgår bl a följande. Antalet avgivna röster var 15 080. Länsstyrelsen hade prövat valsedlarnas giltighet. Därvid hade länsstyrelsen godkänt sex valsedlar

1976-11-17

Valprövningsnämndens beslut 1976:12

Prop 1972:105 s 91, 107-108, 135, 151-154 och KU 1972:49 s 24.Sedan slutlig sammanräkning och mandatfördelning verkställts, fastställde riksskatteverket den 28 september 1976 utgången av riksdagsvalet och länsstyrelsen i Stockholms län den 29 september 1976 utgången av kommunfullmäktigvalet i Stockholms kommun och den 5

1976-11-10

Valprövningsnämndens beslut 1976:11

Genom beslut den 28 september 1976 fastställde länsstyrelsen i Norrbottens län valutgången vid 1976 års landstingsval i länet. Vid den slutliga röstsammanräkningen bestämde länsstyrelsen ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti i enlighet med 14 kap 15 vallagen. Namnen ordnades därvid på grundval av de röstetal

1976-11-10

Valprövningsnämndens beslut 1976:10

AA anförde den 7 oktober 1976 besvär hos valprövningsnämnden över riksdagsvalet och samtliga landstings- och kommunfullmäktigval år 1976. Valprövningsnämnden yttrade i beslut den 13 oktober 1976 följande. Enligt inhämtat utdrag av allmän röstlängd för tiden den 1 september 1976 den 31 augusti 1977 är AA röstberättigad

1976-10-13

Valprövningsnämndens beslut 1977:6

Prop 1974:35 s 71, 72, KU 1974:21 s 18, 19.Riksskatteverket beslöt den 22 juni 1977 att avslå ansökan om registrering av partibeteckningen Arbetarepartiet kommunisterna K. Som skäl för beslutet anförde riksskatteverket att partibeteckningen Arbetarepartiet kommunisterna K kan antas leda till förväxling med den redan registrerade

1976-10-06

Valprövningsnämndens beslut 1976:9

Skrivelse från NN med hemställan om utredning av vissa förhållanden i samband med genomförandet av 1976 års ordinarie val. Valprövningsnämnden yttrade i beslut den 1 oktober 1976 följande. Det ankommer inte på valprövningsnämnden att göra en utredning av det slag som NN avser. Nämndens uppgift är bl a att pröva besvär

1976-10-01

Valprövningsnämndens beslut 1976:8

Skrivelse från NN m fl med begäran om utredning av länsstyrelsens i Norrbottens län och Gällivare kommuns handläggning av ärende om ändringen av Nattavaara stations valdistrikt. Valprövningsnämnden yttrade i beslut den 1 oktober 1976 följande. Det ankommer inte på valprövningsnämnden att göra en utredning av det slag som

1976-10-01

Kommittéberättelse U 1976:11

Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet U 1976:11 Organ inom Regeringskansliet Beteckning U 1976:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-09-09 Direktiv för Lokal Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

1976-09-09

Valprövningsnämndens beslut 1976:7

Genom beslut den 15 april 1976 förordnade länsstyrelsen i Västerbottens län att av de 25 kyrkofullmäktige som vid 1976 års val skulle väljas för Sävars och Holmöns församlingars nybildade kyrkliga samfällighet 24 skulle utses av Sävars församling och 1 av Holmöns församling. I beslutet hade antecknats att enligt 1976 års

1976-06-29

Kommittéberättelse I 1976:C

Nämnden I 1976:C för styrelserepresentation NFS Organ inom Regeringskansliet Beteckning I 1976:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-12-20 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-06-03 Direktiv för Lokal Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Nämndens arbete beräknas pågå

1976-06-03

Valprövningsnämndens beslut 1976:3

Prop 1975:21 s 20-22, KU 1975:18 s 14,15.Genom beslut den 26 september 1975 förordnade länsstyrelsen i Östergötlands län om ändrad indelning av Valdemarsviks kommun i valdistrikt. Ändringen innebar bl a att två valdistrikt, Tryserums och Västertryserums, sammanlades till ett distrikt, benämnt Tryserums valdistrikt. Över

1976-02-25

Valprövningsnämndens beslut 1976:2

Prop 1975:27 s 20-22, KU 1975:18 s 14, 15.Efter hörande av kommunfullmäktige i Dals Eds kommun beslöt länsstyrelsen i Älvsborgs län den 28 november 1975 att sammanlägga två valdistrikt, Töftedals och Gesäters valdistrikt, till ett distrikt, benämnt Töftedal-Gesäters valdistrikt. Över beslutet anförde kommunen besvär. Till

1976-02-25

Paginering