Dokument & lagar (31 träffar)

Yttrande 1977/78:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:5 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:5 y över vissa delar av propositionen 1977/78:164 oin åtgärder mot ungdomsarbetslöshet jämte motioner Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU5 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1977/78:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1911 pS:4 y Utbildningsutskottets yttrande 1911 pS:4 y iver vissa delar av propositionen 1977/78:97 om åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar Till kulturutskottet Genom beslut den 14 mars 1978 har kulturutskottet anmodat utbildningsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU4 (pdf, 113 kB)

Yttrande 1977/78:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:3 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:3 y iver vissa delar av propositionen 1977/78:140 med fiirslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79 TiU finansutskottet Finansutskottet har hemställt att ulbildningsulskottet avger yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU3 (pdf, 29 kB)

Yttrande 1977/78:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:2 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:2y över motioner om riksbankens jubileumsfond Till finansutskottet I den under allmänna motionstiden av Olof Palme m, fl, s väckta motionen 1977/78:886 hemställs med hänvisning till vad som anförts

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU2 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1977/78:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UbU 1977/78:1 y Utbildningsutskottets yttrande 1977/78:1y över motioner om befolkningsfrågan Till socialutskottet Genom beslut den 25 maj 1977 har socialutskottet hemställt om utbildningsutskottets yttrande över motionerna 1976/77:730 och 1976/77:1098

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UbU1 (pdf, 176 kB)

Yttrande 1977/78:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:3 y om svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den II april 1978 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen 1977/78:100,

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1977/78:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:2 y med anledning av motion om ökade medel till svenska Europarådsdelegationens sekretariat Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1978 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU2 (pdf, 120 kB)

Yttrande 1977/78:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1977/78:1 y med anledning av motion om vidgning av den kommunala kompetensen enligt kommunallagen och landstingslagen Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 7 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets

1977-12-31

Yttrande 1977/78:UU1 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1977/78:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1911 pS:3 y över propositionen 1977/78:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 såvitt avser viss avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster jämte motion TU 1977/78:3 y Till finansutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:TU3 (pdf, 87 kB)

Yttrande 1977/78:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. TU 1911 p:2 y Trafikutskottets yttrande 1977/78:2 y över propositionen 1977/78:140 med förslag om allmän bered-skapsbudgef för budgetåret 1978/79 såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:TU2 (pdf, 59 kB)

Yttrande 1977/78:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1977/78:1 y över propositionen 1977/78:98 med förslag till lag om skatt på vissa resor, m. m. jämte motioner Till skatteutskottet Genom beslut den 7 mars 1978 har skatteutskottet berett trafikutskottet tillfälle att avge yttrande

1977-12-31

Yttrande 1977/78:TU1 (pdf, 108 kB)

Yttrande 1977/78:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. LU 1977/78:2 y Lagutskottets yttrande 1977/78:2 y över propositionen 1977/78:97 om åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar Till kulturutskottet Sedan kulturutskottet anmodat lagutskottet att yttra sig över propositionen 1977/78:97

1977-12-31

Yttrande 1977/78:LU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1977/78:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1977/78:1 y med anledning av motion om ersättning för vissa fordonsskador vid olycksfallstransporter Till socialförsäkringsutskottet Efter samråd med socialförsäkringsutskottet har lagutskottet beslutat att till socialförsäkringsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:LU1 (pdf, 214 kB)

Yttrande 1977/78:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1977/78:5 y Kulturutskottets yttrande 1977/78:5 y över del av propositionen  1977/78:140 med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79 TiU finansutskottet Genom beslut den 14 mars 1978 har finansutskottet hemställt om yttrande från kulturutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:KrU5 (pdf, 28 kB)

Yttrande 1977/78:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1977/78:4 y Kulturutskottets yttrande 1977/78:4 y över vissa delar av propositionen 1977/78:106 om anslag för budgetåret 1978/79 tiil byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde Till utbildningsutskottet Genom beslut den 9

1977-12-31

Yttrande 1977/78:KrU4 (pdf, 30 kB)

Yttrande 1977/78:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1977/78:3 y Kulturutskottets yttrande 1977/78:3 y över motionen 1977/78:1474 om reglerna för skydd av kommunala vapen Till laguiskottel Genom beslut den 28 februari 1978 har lagutskottet anmodat kulturutskottet att avge yttrande över motionen 1977/78:1474

1977-12-31

Yttrande 1977/78:KrU3 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1977/78:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1977/78:2 y Kulturutskottets yttrande 1977/78:2 y över motionen 1977/78:850 om ändring av benämningen Kopparbergs län till Dalarnas län Till civilutskottet Genom beslut den 14 februan 1978 har civilutskottet berett kulturutskottet tillfälle att yttra

1977-12-31

Yttrande 1977/78:KrU2 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1977/78:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1977/78:1 y Kulturutskottets yttrande 1977/78:1 y över  propositionen  1977/78:12  om  ändrade  bestämmelser  om barns tillträde till biografföreställningar jämte motioner Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 18 oktober 1977 har konstitutionsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:KrU1 (pdf, 276 kB)

Yttrande 1977/78:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1977/78:3 y över propositionen  1977/78:178 med förslag till lagstiftning om marknadsföringen av alkoholdrycker och tobaksvaror Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett konslilutionsutskottet tillfälle att yttra

1977-12-31

Yttrande 1977/78:KU3 (pdf, 60 kB)

Yttrande 1977/78:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1977/78:2 y över dels propositionen 1977/78:91 om radions och televisionens fortsatta verksamhet m. m. jämte motioner, dels propositionen 1977/78:144 med förslag till lag om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio m.

1977-12-31

Yttrande 1977/78:KU2 (pdf, 700 kB)
Paginering