Dokument & lagar (135 träffar)

Kommittéberättelse U 2013:G uppdraget, se PM Dnr U2013/6240/SAM

Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter U 2013:G Beteckning U 2013:G Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-03-14 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-22 Direktiv för uppdraget, se PM Dnr U2013/6240/SAM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 1 oktober 2014. Sammansättning

2013-10-22

Kommittéberättelse U 2013:F

Förhandlingar med vissa landsting om ett avtal om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården U 2013:F Beteckning U 2013:F Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-01-10 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-02

2013-06-02

Kommittéberättelse Ku 2013:02 utredningen, se dir. 2013:77

Utredningen om åldersgränser för film Ku 2013:02 Beteckning Ku 2013:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2015-03-30 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-07-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:77 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2013-07-25

Kommittéberättelse Ku 2013:01 utredningen, se dir. 2013:76

Digitalradiosamordningen Ku 2013:01 Beteckning Ku 2013:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2015-03-30 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-07-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:76 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-07-25

Kommittéberättelse Ju 2013:J uppdraget, se PM Ju2013/8794/P

En översyn av bestämmelserna om åtalsförordnande Ju 2013:J Beteckning Ju 2013:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2013/8794/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2014. Sammansättning

2013-12-19

Kommittéberättelse Ju 2013:I uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P

Brottmålsprocessen en konsekvensanalys Ju 2013:I Beteckning Ju 2013:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-12 Direktiv för uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 9 januari 2015.

2013-12-12

Kommittéberättelse Fö 2013:03 utredningen, se dir. 2013:94

Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning Fö 2013:03 Beteckning Fö 2013:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:94 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-10-24

Kommittéberättelse Fö 2013:02 utredningen, se dir. 2013:52

Utredningen Fö 2013:02 Investeringsplanering för försvarsmateriel Beteckning Fö 2013:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2013-05-16

Kommittéberättelse Fö 2013:01 utredningen, se dir. 2013:38

Utredningen Fö 2013:01 Genomförande av Seveso III-direktivet Beteckning Fö 2013:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-04-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:38 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2013-04-04

Kommittéberättelse Fi 2013:06 utredningen, se dir. 2013:80

Förhandsbeskedsutredningen Fi 2013:06 Beteckning Fi 2013:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-08-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:80 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-08-22

Kommittéberättelse Fi 2013:05 utredningen, se dir. 2013:71

Kontanthanteringsutredningen Fi 2013:05 Beteckning Fi 2013:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:71 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-06-19

Kommittéberättelse Fi 2013:03 utredningen, se dir. 2013:32, dir. 2013:117 och dir. 2014:92

Tjänstepensionsföretagsutredningen Fi 2013:03 Beteckning Fi 2013:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:32, dir. 2013:117 och dir. 2014:92 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-03-21

Kommittéberättelse Fi 2013:02 utredningen, se dir. 2013:17

Statsskuldsutredningen Fi 2013:02 Beteckning Fi 2013:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-02-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:17 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Hessius,

2013-02-14

Kommittéberättelse Ju 2013:09 utredningen, se dir. 2013:63

Följerättutredningen Ju 2013:09 Beteckning Ju 2013:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:63 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Ihrfelt,

2013-05-30

Kommittéberättelse Ju 2013:08 utredningen, se dir. 2013:49

Utredningen om specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen Ju 2013:08 Beteckning Ju 2013:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:49 Lokal

2013-05-08

Kommittéberättelse Ju 2013:06 utredningen, se dir. 2013:23

Konsumenttvistutredningen Ju 2013:06 Beteckning Ju 2013:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-02-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:23 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-02-28

Kommittéberättelse Ju 2013:16 utredningen, se dir. 2013:103

Kapstadsutredningen internationella säkerheter i luftfartyg m.m. Ju 2013:16 Beteckning Ju 2013:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:103 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-11-21

Kommittéberättelse Ju 2013:14 utredningen, se dir. 2013:72

Utredningen om uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning Ju 2013:14 Beteckning Ju 2013:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-06-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:72 Lokal Uppdraget är därmed

2013-06-27

Kommittéberättelse Ju 2013:11 utredningen, se dir. 2013:62

Narkotikastraffutredningen Ju 2013:11 Beteckning Ju 2013:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:62 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2013-05-30

Kommittéberättelse Ju 2013:10 utredningen, se dir. 2013:57

Nystartsutredningen Ju 2013:10 Beteckning Ju 2013:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:57 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Norling

2013-05-23