Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. v Folkrätt och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för en tydligare och mer distinkt tolkning av vad som avses med självförsvar i internationella


Utskottsberedning: 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU11 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:U258 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. mp Nollsvält 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 En dubbel strategi krävs 4 5 Det internationella samfundets åtaganden 5 6 Mat som mänsklig rättighet 6 7 Vatten som mänsklig rättighet 7 8 Jämställdhet 8 9 Vapenexport 8


Utskottsberedning: 2006/07:UU12 2006/07:UU2 2006/07:UU8 2007/08:UU9 2008/09:UU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2006/07:U253 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Varför drivs människor på flykt 6 4.1 Vapenexport 6 4.2 Konkurrens om råvaror 8 4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 8 4.4 Riktiga flyktingar


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2006/07:UU12 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 184 kB)

Motion 2006/07:K263 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K263 av Lars Ohly m.fl. v Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen låter utreda möjligheten att inrätta ett fast organ för hantering av frågor med anknytning till Nordiska rådet och främja en löpande diskussion om frågor som innefattar nordiskt


Utskottsberedning: 2006/07:KU4 2006/07:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:K263 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Ju255 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju255 av Lars Ohly m.fl. v Tvångsmedel och medborgerliga fri- och rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 EU:s definition av terroristbrott 4 5 Säkerhetskommissionen och Registernämnden 5 6 Ökad rättssäkerhet vid användningen av hemliga tvångsmedel 6


Utskottsberedning: 2006/07:JuU5 2006/07:JuU6 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2007/08:JuU3 2007/08:KU11 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2006/07:Ju255 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 105 kB)