Dokument & lagar (22 träffar)

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform mp036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget angående barntid.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön budget för en ny tid mp401 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 6 4 Den ekonomiska politiken 7 4.1 Det ekonomiska läget 7 4.2 Regeringens ekonomiska politik 9 5 Budgetpolitiska mål och förslag till utgiftsramar 15


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:SfU4
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 928 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v680 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 5 3 Regeringens skattepolitik 6 4 Regeringens förslag i budgetpropositionen 6 5 Skatt på inkomster 7 5.1 Regeringens förslag 7 5.1.1 Jobbskatteavdraget 7 5.1.2 Förmånsskatt på


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2007/08:Fi269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 374 kB)

Motion 2007/08:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf287 av Lars Ohly m.fl. v Rättvisa pensioner v455 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Det nuvarande pensionssystemets grundprinciper 3 4.1 Myten om det demografiska hotet 4 4.2 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 5 4.3 Pensionssystemets förlorare 6


Utskottsberedning: 2007/08:FiU6 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 116 kB)

Motion 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Varför drivs människor på flykt 6 4.1 Vapenexport 6 4.2 Konkurrens om råvaror 8 4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 8 4.4 Riktiga flyktingar


Utskottsberedning: 2007/08:SfU2 2007/08:SfU6 2007/08:UU7 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 174 kB)

Motion 2007/08:Sf276 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf276 av Lars Ohly m.fl. v En stärkt socialförsäkring v458 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Pågående systemskifte 4 5 Hetsjakten mot sjukskrivna 5 6 Regeringens åtstramningspolitik 6 7 Generell välfärd ett samhällskontrakt 7 7.1 Inkomstbortfallsprincipen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1 2007/08:SfU4 2007/08:SfU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:Sf276 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:Sf275 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf275 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning Rätten till fristad undan förföljelse är reglerad i en rad internationella konventioner som Sverige undertecknat. För att svara upp mot detta måste Sverige ta ett tydligt ansvar för att de människor


Utskottsberedning: 2007/08:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf275 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:C300 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:C300 av Lars Ohly m.fl. v Hemlöshet en bostadspolitisk fråga v806 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hemlöshet: definitioner och räkningar 4 5 Hemlöshet bland olika grupper 6 5.1 Kvinnor 7 5.2 Barnfamiljer 8 5.3 Institutionsbehandlade 9 5.4 Asylsökande 10


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:CU19 2007/08:SfU2 2007/08:SoU1 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:C300 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 104 kB)

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp301 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 8 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 8 4.2 Utbildningar inom polisväsendet 9


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU11 2007/08:CU21 2007/08:CU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU4 2007/08:SfU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU5 2007/08:UbU6 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 183 kB)

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v Minskad arbetsrelaterad ohälsa v709 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 7 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU5 2007/08:SfU1 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 126 kB)

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. v Arbetsrätt v703 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Arbetsrätten behöver förstärkas 4 4 Borgerliga hot mot tryggheten 4 5 Stärkt skydd för visstidsanställda 5 5.1 Nya regler om tidsbegränsad anställning 7 5.2 Företrädesrätt till återanställning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU5 2007/08:AU7 2007/08:SfU4 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 117 kB)

Motion 2007/08:Sf267 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf267 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen skall genomföras 2008. Vi avvisar regeringens förslag om jämställdhetsbonus. Vi föreslår


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf267 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Sf266 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf266 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp v451 Sammanfattning Regeringen intensifierar i budgetpropositionen det breda angrepp mot socialförsäkringssystemen man inledde hösten 2006 och presenterar nu ett åtstramningsprogram angående sjukförsäkringen.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf266 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf265 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår kraftfulla satsningar på att förstärka särskilt de fattigaste pensionärernas ekonomi. Vi föreslår därför en stegvis höjning av garantipensionen.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. v Transpersoners rättigheter Inledning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hälso- och sjukvård 4 5 Könstillhörighetslagen 5 6 Åldersgränsen för rätt till behandling 5 7 Kravet på sterilisering 6 8 Kravet på att sökanden


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU6 2007/08:JuU12 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för arbete s12001 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Men fortfarande märks inte de goda tiderna för alla. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Regeringen försitter de chanser som högkonjunkturen ger att ta tag i dessa problem och stötta


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9 2008/09:CU26 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 248 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:So241 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So241 av Lars Ohly m.fl. v Psykiatrisk hälso- och sjukvård v409 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Psykiatrisk hälso- och sjukvård 3 5 Prevention 5 6 Ett meningsfullt liv 6 7 Psykiatri och kön 7 8 Barn i psykiatrin 7


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2009/10:SoU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:So241 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 82 kB)
Paginering