Dokument & lagar (13 träffar)

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön framtidsbudget två år kvar mp401 1 Sammanfattning Läget i världsekonomin försämras just nu snabbt. Den amerikanska bolånebubblan har växt till en fullskalig finansiell kris. Flera stora amerikanska banker har gått omkull. Effekterna på den reala ekonomin


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:FiU1 2008/09:KrU1 2008/09:SfU1 2008/09:SfU5 2008/09:SoU1 2008/09:UbU1 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 1132 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för global utveckling mp901 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Mänskliga rättigheter 6 Rätten till mat och vatten 7 Rätten till hälsa 9 Ansvarsutkrävande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 9


Utskottsberedning: 2008/09:MJU22 2008/09:MJU28 2008/09:NU18 2008/09:SfU8 2008/09:UU10 2008/09:UU13 2008/09:UU14 2008/09:UU16 2008/09:UU2 2008/09:UU6 2009/10:UU13 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 169 kB)

Motion 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 v253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att godkänna det mål som regeringen föreslår för utgiftsområde 8 Migration samt förslaget att godkänna att det tidigare målet för migrationspolitiken upphör att gälla


Utskottsberedning: 2008/09:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sf359 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2008/09:Sf358 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf358 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom v226 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår en stegvis höjning av garantipensionen för att stärka de fattigaste pensionärernas ekonomi. Vi genomför den första höjningen med 300 kr i månaden från 2009. Vi satsar


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf358 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Sf357 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf357 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp v225 Sammanfattning Regeringen har sedan 2006 gjort stora nedskärningar på sjukförsäkringen som hotar individers inkomsttrygghet och systemets grundvalar. Vänsterpartiet avvisar samtliga besparingar


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf357 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2008/09:Sf334 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf334 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn v227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna mål som regeringen föreslår för politikområdet Ekonomisk familjepolitik avsnitt 2.4 i budgetpropositionenRiksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Sf334 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. v En sjukförsäkring för alla v228 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Regeringens åtstramningspolitik 5 5 Pågående systemskifte 6 6 Hetsjakten mot sjukskrivna 7 7 Generell välfärd ett samhällskontrakt 8 7.1 Inkomstbortfallsprincipen


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:SfU1 2008/09:SfU6
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 122 kB)

Motion 2008/09:A375 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A375 av Peter Eriksson m.fl. mp Arbetslivstrygghet mp801 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 3 4 Problem med dagens system 4 4.1 Andra anställningsformer 4 4.2 Problem med systemet som behöver lösas 4 4.3 Rundgång och regelanpassningens pris 5 4.4 Nya


Utskottsberedning: 2008/09:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A375 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 108 kB)

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s Jobb och utbildning en investering för framtiden s61013 Sammanfattning Investera i stärkt konkurrenskraft Jobbpolitiken är central för socialdemokratin, men inga insatser för jobb blir framgångsrika om inte den övergripande ekonomiska politiken syftar till


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:AU7 2008/09:FiU1 2008/09:FiU33 2008/09:NU1 2008/09:NU16 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:UbU4 2008/09:UbU6 2008/09:UbU7 2009/10:NU5 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 47 avslag

Motion 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 361 kB)

Motion 2008/09:C300 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C300 av Lars Ohly m.fl. v Bostad, en social rättighet v576 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Rädda allmännyttan 5 3.1 Allmännyttan syfte regelverk 5 3.2 Utredningen om allmännyttan 5 3.3 Utförsäljningarna av allmännyttan 7 3.4 Ett allmännyttigt bostadsföretag


Utskottsberedning: 2008/09:CU32 2008/09:CU33 2008/09:SfU1 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:C300 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken v250 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Varför drivs människor på flykt 7 4.1 Vapenexport 7 4.2 Konkurrens om råvaror 9 4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 9 4.4 Riktiga flyktingar


Utskottsberedning: 2008/09:SfU2 2008/09:SfU8 2008/09:UbU15 2008/09:UU14 2008/09:UU15
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 191 kB)