Dokument & lagar (7 569 träffar)

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2685 av Richard Jomshof SD Förbud mot halal- och koscherslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött från djur som slaktats utan bedövning och som säljs i Sverige ska märkas med en tydlig varningstext och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället bör ha


Utskottsberedning: CU FöU NU UbU 2019/20:JuU26 2019/20:MJU2 2019/20:MJU8 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 169 kB)

Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. M Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: NU 2019/20:JuU17 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 124 kB)

Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. M Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att höja gränsen för när en avverkningsanmälan måste göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU 2019/20:MJU7 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. M En hållbar fiskeripolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att alla medlemsstater i EU ska respektera den gemensamma fiskeripolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:MJU11

Motion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. M Djur och natur så behåller vi ekosystemen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Miljömålsrådet bör få i uppdrag att identifiera och rensa ut miljömål som överlappar varandra och styrmedel som har motverkande


Utskottsberedning: MJU 2019/20:MJU7 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. M En giftfri vardag vetenskapsbaserad kemikaliepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet som inleddes med Moderaterna i regeringen för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn


Utskottsberedning: MJU NU 2019/20:MJU10 2019/20:SoU6

Motion 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. M Ett cirkulärt och hållbart samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU NU SkU 2019/20:MJU10

Motion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. M Levande hav och rent vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till investeringar i avancerad vattenreningsteknik för att avskilja bl.a. läkemedelsrester och mikroplaster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU 2019/20:MJU1 2019/20:MJU10 2019/20:TU8

Motion 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm M Vildsvin passar bäst på grillen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli enklare och mer lönsamt att sälja vildsvinskött i syfte att minska problemen på landsbygden med en alltför stor vildsvinsstam och


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm M Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ta ett nationellt ansvar över havs- och strandmiljön längs Sveriges och Bohusläns kust och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2640 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm M Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet behöver reformeras för att främja bostadsbyggande i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet behöver reformeras.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Utgiftsområdets


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 137 kB) Motion 2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 200 kB)

Motion 2019/20:2627 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2627 av Martin Kinnunen m.fl. SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Utgifter till UO 20, allmän miljö-


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2627 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 131 kB) Motion 2019/20:2627 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 194 kB)

Motion 2019/20:2585 av Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2585 av Ann-Britt Åsebol M Nyckelbiotoper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av hur nyckelbiotoperna påverkar Sveriges skogsägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt hälften av Sveriges yta är skog


Utskottsberedning: 2019/20:MJU7

Motion 2019/20:2585 av Ann-Britt Åsebol (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2585 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2584 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2584 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna till en översyn av allemansrätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid kommersiell


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2584 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2584 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. V Återbruk och återvinning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheterna för ett pantsystem som möjliggör både återvinning och återbruk och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2567 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2567 av Mats Green M Miljöbalk och äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den försvagade svenska äganderätten genom översyn och förändring av miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. mot bakgrund av lagstiftning om egendomsskydd


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2567 av Mats Green (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2567 av Mats Green (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2566 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2566 av Mats Green M Specifika krav för skydd av natur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den försvagade svenska äganderätten genom krav på tydligt definierade och specifika motiv för skydd av natur i allmänhet och privatägd mark


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2566 av Mats Green (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2566 av Mats Green (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:2565 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2565 av Mats Green m.fl. M Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekologisk odling och dess lägre avkastande förmåga samt vilka konsekvenser det får för klimat, miljö samt en globalt växande


Utskottsberedning: 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:2565 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2565 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 75 kB)