Dokument & lagar (21 träffar)

Motion 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. MP, V med anledning av prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:128. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:CU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. (MP, V) (doc, 47 kB)

Motion 2013/14:Ju15 av Lena Olsson m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju15 av Lena Olsson m.fl. V, MP med anledning av prop. 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser V031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att det i den föreslagna lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser


Utskottsberedning: 2013/14:JuU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju15 av Lena Olsson m.fl. (V, MP) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V)

Motion till riksdagen 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. MP, S, V med anledning av prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering MP022 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:625 om statligt stöd till politiska partier enligt vad som framgår av avsnitt 2.2.1


Utskottsberedning: 2013/14:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:Ju6 av Maria Ferm och Jens Holm (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju6 av Maria Ferm och Jens Holm MP, V med anledning av skr. 2013/14:60 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avsaknad av kunskaper om effekter


Utskottsberedning: 2013/14:JuU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ju6 av Maria Ferm och Jens Holm (MP, V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:So442 av Eva Flyborg och Helena Leander (FP, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So442 av Eva Flyborg och Helena Leander FP, MP Självbestämmande vid livets slut 001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors självbestämmande vid livets slut. Motivering Man kan ibland få höra att vården ska


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So442 av Eva Flyborg och Helena Leander (FP, MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:C309 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C)

Motion till riksdagen 2013/14:C309 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee M, C Billigare bostadsproduktion ger fler bostäder M1178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Södermanland att bli ett frilän för billigare bostadsproduktion.


Utskottsberedning: 2013/14:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C309 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So668 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So668 av Åsa Torstensson m.fl. C, FP, KD, MP En gränslös nordisk sjukvård C460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla ett nordiskt samarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn som ger möjlighet


Utskottsberedning: 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So668 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg MP, V Vagabonderande strömmar MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar. Tidigare behandling Av uppföljningen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö210 av Jan Lindholm och Bengt Berg (MP, V) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:T531 av Helena Lindahl och Maria Lundqvist-Brömster (C, FP)

Motion till riksdagen 2013/14:T531 av Helena Lindahl och Maria Lundqvist-Brömster C, FP Norrbotniabanans finansiering och förverkligande C409 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda diskussioner med berörda regioner och intressenter och


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T531 av Helena Lindahl och Maria Lundqvist-Brömster (C, FP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S)

Motion till riksdagen 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. FP, S Namnändring av Arlanda till Raoul Wallenberg Airport FP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arlanda flygplats bör döpas om till Raoul Wallenbergs flygplats AirportMotivering


Utskottsberedning: 2013/14:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. C, FP, KD, MP Stärk det nordiska samarbetet C405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:SoU10 2013/14:UbU15 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:So347 av Jan Lindholm och Amineh Kakabaveh (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:So347 av Jan Lindholm och Amineh Kakabaveh MP, V Rättvis vinhandel MP2673 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte finns någon motsättning mellan att värna det alkoholpolitiska målet och att arbeta för sociala


Utskottsberedning: 2013/14:SoU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:So347 av Jan Lindholm och Amineh Kakabaveh (MP, V) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C)

Motion till riksdagen 2013/14:N382 av Staffan Anger och Per Åsling M, C Groddföretagens finansiering M1620 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över finansieringen av groddföretag. Motivering Det finns idag ett problem vad gäller små företag,


Utskottsberedning: 2013/14:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:N1 av Jennie Nilsson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:N1 av Jennie Nilsson m.fl. S, MP, V med anledning av skr. 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande S11001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en oberoende haverikommission för


Utskottsberedning: 2013/14:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N1 av Jennie Nilsson m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Kr301 av Jessika Vilhelmsson och Solveig Zander (M, C)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr301 av Jessika Vilhelmsson och Solveig Zander M, C Översyn av kulturminneslagen M1616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom en översyn av lagen 1988:950 om kulturminnen underlätta för exploatering. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr301 av Jessika Vilhelmsson och Solveig Zander (M, C) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:K323 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2013/14:K323 av Cecilia Widegren m.fl. M, FP, C, KD Namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra M1557 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på valkretsen


Utskottsberedning: 2013/14:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K323 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ju261 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju261 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP Hederskulturen, de s.k. balkongflickorna och kampen för mänskliga rättigheter V405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utredningen Våld i nära relationer bör ges i uppgift


Utskottsberedning: 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju261 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Ju1 av Maria Ferm och Jens Holm (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju1 av Maria Ferm och Jens Holm MP, V med anledning av prop. 2012/13:180 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel MP001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen om hemlig rumsavlyssning,


Utskottsberedning: 2013/14:JuU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Ju1 av Maria Ferm och Jens Holm (MP, V) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:C229 av Jan Lindholm och Amineh Kakabaveh (MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:C229 av Jan Lindholm och Amineh Kakabaveh MP, V Bo- och byggemenskaper V403 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett uppdrag till Boverket om information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:C229 av Jan Lindholm och Amineh Kakabaveh (MP, V) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP Osynliggörandet av invandrarkvinnorna V404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden bör utredas noga och kartläggas i syfte att


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) (doc, 71 kB)
Paginering