Dokument & lagar (3 651 träffar)

Motion 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Skärp miljöpolitiken På riksdagens begäran lämnar regeringen nu, till riksdagen, en redovisning av den svenska miljöpolitiken i relation till EES och EG. Det är en mager redogörelse,


Utskottsberedning: ---------------------1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänna utgångspunkter Socialdemokraterna efterlyste en samlad strategi för miljöarbetet inom EES i motion 1991/92:E7. Nu redovisas denna begäran i en skrivelse


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänt Regeringen anger i skrivelse 1992/93:255 vad som är betydelsefullt i Sveriges samarbetet med EG beträffande miljöfrågor. Egentligen är det fel tidpunkt att


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27 1993/94:JoU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Regeringen begär riksdagens medgivande att ställa en väpnad svensk styrka omfattande cirka 1 000 personer till FN:s


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U30 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:U30 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regeringen får rätt att efter framställan från Förenta nationerna


Utskottsberedning: -1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck s med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Det kalla krigets epok karaktäriserades av en tro på att fred kunde skapas med våldets medel. Freden


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U28 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1992/93:U28 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Insatser i Jugoslavien Sverige har exporterat mycket vapen till Jugoslavien och har under flera decennier nära samarbetat


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien 1. Bakgrund Våldet och lidandet i det förra Jugoslavien står utan jämförelse i Europa sedan andra världskriget. Grymhet


Utskottsberedning: ---1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N65 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:N65 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström nyd med anledning av skriv. 1992/93:251 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet I motionen föreslås att regeringen skall åläggas att lämna kvartalsrapporter till riksdagen om vidtagna åtgärder och utvecklingen


Utskottsberedning: --1992/93:NU37
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:K31 av Margareta Israelsson och Ingegerd Sahlström (s)

Motion till riksdagen 1992/93:K31 av Margareta Israelsson och Ingegerd Sahlström s med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott Efter den i det närmaste traumatiska händelseutvecklingen vid Stockholms tingsrätt, i samband med det uppmärksammade barnpornografimålet, är det mycket tillfredsställande


Utskottsberedning: -1992/93:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:K30 av Eva Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1992/93:K30 av Eva Zetterberg v med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott Regeringen har i en proposition med önskvärd skyndsamhet lagt fram förslag till ändring i sekretesslagen. Ändringen innebär att sekretess införs hos domstol i mål om ansvar för barnpornografibrott.


Utskottsberedning: -1992/93:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So62 av Eva Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1992/93:So62 av Eva Zetterberg v med anledning av prop. 1992/93:197 Ändring i lagen 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m. I proposition 1992/93:197 föreslås vissa ändringar i de lagrum som har att göra med vad som ibland kallas könsbyteI sammanhanget föreslås också förändringar


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden I propositionen föreslås nya bestämmelser i konkurrenslagen som innebär att i Stockholms tingsrätt skall ingå såväl lagfarna domare som ekonomiska


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N63 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:N63 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m. Om förslaget till lag om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut Staten har genom utfästelse om stöd till banker och


Utskottsberedning: -----------------1992/93:NU35
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N62 av Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N62 av Göran Magnusson s med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m. Enligt propositionen skall det inrättas en särskild prövningsinstans, Prövningsnämnden för bankstödsfrågor. Den skall bl.a. kunna pröva förslag till


Utskottsberedning: -1992/93:NU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U26 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:219 Användning av inkomna medel för biståndsverksamhet 15-kronorskampanjen Tusentals människor har protesterat mot nedskärningen av u-landsbiståndet genom att skicka in 15 kronor i månaden till UD. Detta är en av många opinionsyttringar


Utskottsberedning: --1992/93:UU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:U25 av Pierre Schori m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U25 av Pierre Schori m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition De baltiska staterna är i stort behov av att snabbt få till stånd en kvalitativt högtstående ekonomisk utbildning. Socialdemokraterna


Utskottsberedning: -1992/93:UU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 19934, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen föreslås en kommunalisering av riksfärdtjänsten fr.o.m. 1 jan 1994. De grundläggande


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T105 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:T105 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Riksfärdtjänsten I propositionen föreslås att riksfärdtjänsten skall kommunaliseras fr.o.m. den 1 januari 1994. I och


Utskottsberedning: ---1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T104 av Hans Karlsson och Anita Persson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:T104 av Hans Karlsson och Anita Persson s med anledning av proposition 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I regeringens proposition 1992/93:150 föreslås bl.a. att riksfärdtjänsten kommunaliseras. Skälen för detta


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation