Dokument & lagar (419 träffar)

Motion 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Översynen av arbetsmiljölagen bygger i stor utsträckning på förslag som framlagts inom den arbetsmiljökommission som 1988 tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Det kan konstateras att


Utskottsberedning: ---1993/94:AU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt


Utskottsberedning: ----------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A66 av Birgitta Carlsson och Birger Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A66 av Birgitta Carlsson och Birger Andersson c med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Regeringen föreslår i rubricerade proposition bl.a att ett nytt landsbygdsstöd på högst 450 000 kr och med differentierade nivåer inrättas. Stödet kan lämnas till såväl


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A65 av Ulla Pettersson och Bengt Kronblad (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A65 av Ulla Pettersson och Bengt Kronblad s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Regionalpolitik på Gotland Gotlands län har en näringslivssituation som skiljer sig från de flesta andra svenska län. Av den förvärvsarbetande befolkningen återfinns mer än


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A64 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A64 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Riskkapitalförsörjningen har kommit att framstå som en strategisk resurs i en politik för att främja tillväxt och nyföretagande, inte minst i de tidiga utvecklingsskedena av produkt- och företagsutveckling.


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A63 av Monica Widnemark m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A63 av Monica Widnemark m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling föreslås två olika områden där stöd kan ges till landsbygdsutveckling. Ett nytt stödområde tillkommer, landsbygdsområde. Tidigare


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A62 av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A62 av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Under allmänna motionstiden avlämnades en rad motioner i syfte att underlätta den extremt svåra arbetsmarknadspolitiska situationen i främst Dalsland och i Fyrstad. Vi har nu


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A61 av Carin Lundberg och Rinaldo Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A61 av Carin Lundberg och Rinaldo Karlsson s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, IUC, har i mer än 20 år mycket aktivt bidragit till höjning av den tekniska kompetensnivån i små och medelstora företag i norra


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A60 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A60 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I proposition 1993/94:140 meddelar arbetsmarknadsministern att han avser använda 30 miljoner kronor av regionalpolitiska medel som en engångsinsats för att förstärka forskningen vid


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A59 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A59 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling föreslås en rad åtgärder för att stärka regionalpolitiken. De flesta åtgärder som föreslås kan betecknas som omfördelningar av medel


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A58 av Björn Samuelson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A58 av Björn Samuelson v med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I bilagorna till regeringens proposition redovisas vissa statistiska uppgifter om kommuner och hela läns utvecklingstendenser. Faktiska förhållanden samt vissa prognoser redovisas avseende arbetsmarknadsutvecklingen


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Sammanfattning Vänsterpartiet konstaterar att regeringen dels har försvagat regionalpolitikens målsättning om regional balans och dels att det helt saknas en förnyelse i riktning mot en


Utskottsberedning: --------------------------------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): 1 avslag, , 38 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning2 2. Bristfällig proposition3 3. Problemen nu4 4. Vår syn på regionalpolitiken5 5. Den regionala utvecklingen7 6. Sektorspolitiken8


Utskottsberedning: -----------------------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A55 av Märtha Gårdestig (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:A55 av Märtha Gårdestig kds med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I propositionen föreslår regeringen att NUTEK, i samarbete med Glesbygdsmyndigheten, ska ansvara för att ett nationellt resurscentrum för kvinnor bildas. Enligt förslaget ska myndigheterna


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A54 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A54 av Håkan Strömberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Inledningsvis nödgas vi konstatera att den nuvarande regeringens politik inte enbart medfört en katastrofal arbetslöshet utan också ökade regionala skillnader i Sverige. Ett av de mest drabbade


Utskottsberedning: ------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A53 av Hans Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A53 av Hans Gustafsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Under de senaste två decennierna har sydöstra Sverige präglats av vikande sysselsättning och svag befolkningsutveckling. Förhållandet behöver knappast belysas ytterligare i denna motion.


Utskottsberedning: --1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A52 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A52 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Om det ska gå bra för hela Sverige räcker det inte att det går bra för enbart några få regioner. Hela landets resurser måste utnyttjas för att en liten exportberoende nation som


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A51 av Ingrid Hemmingsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:A51 av Ingrid Hemmingsson m med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Stödområdesindelningen i Jämtlands län I den regionalpolitiska propositionen, avsnittet Stödområden för företagsstöd, skriver regeringen att de delar av Sverige som har geografiska lägesnackdelar


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A50 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:A50 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Regeringen framhåller i den nu aktuella propositionen att företagsförnyelse och kompetensutveckling i näringslivet är särskilt viktiga inslag i det regionala utvecklingsarbetet. Jag delar helt denna


Utskottsberedning: ---1993/94:AU13 1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A49 av Carl-Johan Wilson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A49 av Carl-Johan Wilson fp med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I regeringens proposition 1993/94:140 föreslås bl.a. att ett nytt landsbygdsstöd till företagsinvesteringar på högst 450 000 kr per objekt inrättas. Stödet kan lämnas till såväl hårda investeringar


Utskottsberedning: -1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation