Dokument & lagar (616 träffar)

Motion 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson s Dimensioneringen av läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Sedan 1989 har nybörjarplatserna på läkarlinjen ökat från 845 till 925. Enligt det nya systemet för resurstilldelning till högskolorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub666 av Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub666 av Gullan Lindblad m Geriatrikutbildning för vårdpersonal Allt fler äldre äldre Antalet äldre i vårt land kommer att öka fram till år 2020. Den beräknade ökningen kommer att vara störst i de allra högsta åldersgrupperna. Flertalet äldre är friska längre och har egen bostad, men


Utskottsberedning: ---1993/94:AU11 1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub665 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub665 Karl-Erik Persson v Högskolan i Örebro Sverige har de senaste åren lidit av vad vi kallar kris. Arbetslösheten har stigit till för våra förhållanden oerhört höga siffror. Vår kris är en del av en världsomfattande lågkonjunktur. Bara i EG-länderna går ca 16 miljoner människor utan


Utskottsberedning: --1993/94:AU13 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub624 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub624 av Berit Andnor m.fl. s Kooperativ forskning Genom den kooperativa modellen som redskap sker en oerhörd utveckling i lokalt mobiliseringsarbete, där människors kraft tas till vara för att skapa självtillit, makt och för att tillfredsställa gemensamma lokala behov. Under det senaste


Utskottsberedning: --1993/94:AU13 1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl m Intagningen till läkarutbildning Den svenska läkarutbildningen har hitills varit dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Trots att tecken på kommande överskott under 90-talet uppmärksammades redan i mitten på 80-talet så vidtogs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub319 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub319 av Jan Backman m Utbildningscheck för nyföretagare I den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsarsenalen är starta-eget-bidraget, dimensionerat för 4 000 personer per månad, den enda åtgärd som är inriktad mot att skapa företagare och inte löntagare. Eftersom det svenska utbildningsväsendet


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub314 av Rosa Östh och Birger Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub314 av Rosa Östh och Birger Andersson c Utbildning för småföretagare Regeringen har i olika sammanhang framhållit småföretagens betydelse i vårt land. Det har konstaterats att det är i de små företagen som den stora utvecklingspotentialen finns, och det är där som många nya arbetstillfällen


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T223 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:T223 av Jan Erik Ågren och Rose-Marie Frebran kds Miljöanpassat transportsystem Inledning Vårt sätt att transportera oss och våra varor utgör ett av de mest påtagliga exemplen på hur vi tär på naturens kapital. Dels förbrukar vi varje år fossila bränslen som det tagit årtusenden för


Utskottsberedning: --------1993/94:JoU30 1993/94:SkU34 1993/94:TU16 1993/94:TU25 1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T215 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T215 av Hans Stenberg m.fl. s Västernorrlands infrastruktur m.m. Politik för arbete åt alla i Västernorrland Sammanfattning I motionen presenteras förslag till åtgärder för att trygga sysselsättningen både på kort och lång sikt. För att på kort sikt möta den snabbt ökande arbetslösheten


Utskottsberedning: --------------1993/94:AU13 1993/94:JuU17 1993/94:NU15 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU14 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T214 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T214 av Karin Pilsäter och Ylva Annerstedt fp Infrastruktur och arbetsmarknad på Södertörn På Södertörn ligger Botkyrka med 69 245 invånare, Haninge med 63 963, Huddinge med 75 550, Nynäshamn med 22 540, Salem med 12 973, Södertälje med 81 506 och Tyresö med 35 138 invånare, sammanlagt


Utskottsberedning: ------1993/94:AU13 1993/94:FöU9 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Framtidens familjepolitik nej till vårdnadsbidrag På 1960- och 1970-talen kämpade svenska kvinnor för rätten till offentlig barnomsorg och för rätten till arbete och en lön att leva på. En av förutsättningarna för kvinnornas snabba utträde


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU17 1993/94:BoU16 1993/94:LU19 1993/94:SfU15 1993/94:SoU25 1993/94:SoU29 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So502 av Marianne Andersson och Gunhild Bolander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:So502 av Marianne Andersson och Gunhild Bolander c Amalgam Amalgamet är den största källan till tungmetallbelastning hos människor. Ändå har det hittills varit lättare att få förståelse för farorna med de utsläpp av kvicksilver som sker i den yttre miljön. Kvicksilvertermometrar är förbjudna


Utskottsberedning: -------1993/94:AU15 1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So479 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So479 av Gudrun Schyman m.fl. v Stödet till psykiskt handikappade Människor med psykiska handikapp är en av de grupper som har de sämsta villkoren i samhället. Många lever i stor ensamhet och isolering och erhåller endast marginellt stöd eller inget stöd alls. Gruppen har alltför länge


Utskottsberedning: ---------1993/94:AU12 1993/94:SoU28
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So406 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So406 av Tuve Skånberg kds Varningstexter och åldersgränser för tobaksprodukter I januari 1991 presenterade socialstyrelsen ett förslag till nya varningstexter på tobaksprodukter som skulle ha placerat Sverige främst i världen när det gäller varningstexternas storlek på cigarettpaketen


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU34 1993/94:SoU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. s Handikappolitiska frågor Handikapp en brist i samhället, inte en svaghet hos individen Grundläggande för svensk handikappolitik har sedan länge varit erkännandet av det relativa eller miljörelaterade handikappbegreppet. Med det menar vi att en skada eller


Utskottsberedning: -----------1993/94:AU9 1993/94:BoU14 1993/94:SfU12 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So275 av Jan Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So275 av Jan Fransson m.fl. s Handikappades villkor Motionen har tillkommit efter många samtal med människor som har hinder för att kunna leva ett gott liv. De har berättat om sin situation men också utifrån sina erfarenheter lämnat förslag till förbättringar. Hos flertalet finns en stark


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU12 1993/94:SfU12 1993/94:SoU27 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So272 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Alkoholpolitiken Förändrad alkoholpolitik Vin och starköl i livsmedelsbutiker Det är dags att göra en lagändring så att vin och starköl kan få säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Murar faller, åsikter ändras, vi närmar oss EU, Verdandi samtycker, vi


Utskottsberedning: ----------------------1993/94:SkU23 1993/94:SkU34 1993/94:SoU22
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. v Välfärden Välfärd Välfärd är något mer än tillgång till bra service och ekonomisk grundtrygghet. Det är tillgång till vacker och oförstörd natur, möjligheten att leva ett bra liv, där möjligheten att både förvärvsarbeta, ha familj och leva ett rikt liv


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU16 1993/94:SoU20 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation