Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr419 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Organisationsbidragen Det är viktigt att vitalisera föreningslivet. I motionen för vi fram förslag som går ut på att i grunden ändra systemet med organisationsbidragen. Organisationsbidragen bör var prestationsinriktade, dvs att organisationen utför


Utskottsberedning: --------1993/94:KrU31 1993/94:SkU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. s Stödet till trossamfunden Statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan omfattar verksamhetsbidrag, lokalbidrag och utbildningsbidrag. De fördelas av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. De samfund som åtnjuter stöd är de traditionella


Utskottsberedning: -1993/94:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm nyd Kasinospel Många länder i världen har kasinospel med internationella regler. Andra länder såsom Danmark, Finland och Tyskland har redan sådana kasinon. Svenskar som åker utomlands spelar gärna på kasinon med internationella regler


Utskottsberedning: --1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr416 av Elver Jonsson (fp) och Rune Thorén (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr416 av Elver Jonsson och Rune Thorén fp, c Folkrörelsernas lotterier m.m. Svensk folkrörelse har god och lång tradition. Oftast har den finansierats genom ideellt arbete och gåvomedel från medlemmar och andra av verksamheten intresserade personer. En viktig inkomstkälla har varit försäljningar


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr415 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr415 av Kenth Skårvik fp Utbetalning av statsbidrag till folkbildningen Utbetalning av statsbidrag till folkbildningen främst studieförbund och folkhögskolor sker nu kvartalsvis i förskott. Tidigare har bidraget utbetalats i förskott för ännu längre perioder. I regeringens proposition


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr414 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr414 av Karin Pilsäter fp Utbetalning av statsbidrag till folkbildningen Statsbidraget till folkbildningen uppgår för 1993/94 till 2 456 463 kr. Utbetalning sker i fyra delar, en vart kvartal. Varje gång en sådan kvartalsutbetalning sker skall Folkbildningsrådet räkna ut respektive studieförbunds


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr413 av Marianne Jönsson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr413 av Marianne Jönsson och Elving Andersson c Statsbidrag till folkbildningen Regeringen föreslår ändrade utbetalningsrutiner av statsbidragen till folkbildningen. I stället för kvartalsvisa förskott blir det månadsvisa utbetalningar i efterskott. Detta skulle få långtgående konsekvenser


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr412 av Harry Staaf (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr412 av Harry Staaf kds Statsbidrag till folkbildningen När folkbildningsreformen trädde i kraft den 1 juli 1991 innebar den en övergång till självförvaltning med ökad frihet under ansvar för folkbildningens del. Målsättningen var bland annat att förenkla statsbidragshanteringen och


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr411 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr411 av Elisabeth Persson m.fl. v Folkbildningen År 1991 beslutade riksdagen om en stor förändring av folkbildningens regel- och finansieringssystem. Statsbidragen till folkbildningen skulle upprätthållas under treåriga budgetperioder. Folkbildningsrådet skulle ansvara för bidragsfördelningen.


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU13 1993/94:UbU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr410 av Berit Oscarsson och Margareta Israelsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr410 av Berit Oscarsson och Margareta Israelsson s Kontakttolkutbildning Regeringen föreslår i budgetpropositionen att bidraget på ca 8 miljoner kronor per år för kontakttolkutbildning som Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet disponerar under innevarande år av statsfinansiella


Utskottsberedning: --1993/94:KrU13 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr409 av Anita Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr409 av Anita Persson m.fl. s Folkbildning m.m. I 1994 års budgetproposition får folkbildningen ett klart godkänt betyg och regeringen konstaterar att verksamheten väl stämmer överens med statsmakternas syften för statsbidragen. Regeringen markerar också att folkbildningen gjort betydande


Utskottsberedning: ---1993/94:AU11 1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr408 av Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr408 av Göran Magnusson s Koncession för automatspel Av hävd har de flesta av Sveriges ideella folkrörelser delfinansierat sin verksamhet med lotterier och spel, marknaden har varit delad mellan staten och folkrörelserna. Proportionerna var under många år ca två tredjedelar till staten


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr407 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr407 av Åke Gustavsson m.fl. s Folkbildningen Folkbildningen har spelat en utomordentligt viktig roll ända sedan demokratins genombrott. Den gör betydelsefulla insatser, inte minst inom välfärdsområdet genom att fungera som banbrytare inom nya verksamhetsfält eller genom att pröva nya


Utskottsberedning: --1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr406 av Gudrun Norberg (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr406 av Gudrun Norberg fp Statliga aktivitetsbidrag till ungdomsverksamhet Ungdomspolitiken i Sverige är föremål för beredning i regeringen och en ungdomspolitisk proposition väntas under våren. Bl.a. gäller det statsbidragen för ungdomsverksamhet. För närvarande utgår statsbidrag, s.k.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr405 av Rune Backlund (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr405 av Rune Backlund c Kontakttolksutbildningen Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslaget till kontakttolksutbildningen ska upphöra vid utgången av innevarande budgetår. Anslaget uppgår till 7 974 000 kr för budgetåret 1993/94. Tolk- och översättarinstitutet TÖI vid Stockholms


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr404 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr404 av Bengt Harding Olson fp Kontakttolksutbildningen Den svenska flykting- och invandrarpolitiken är viktig och angelägen ur många synpunkter. Men den är uppenbarligen inte oproblematisk. Av grundläggande betydelse är att skapa förståelse mellan dessa utländska folkgrupper och svenskarna


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr403 av Gudrun Norberg (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr403 av Gudrun Norberg fp Afasilinjer vid folkhögskolorna Människor som lider av afasi oförmåga att tala har stora svårigheter att skapa kontakter med andra människor. Afasi orsakas ofta av stroke hjärninfarkt eller hjärnblödning eller kan uppstå vid skador av exempelvis trafikolyckor.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr402 av Rune Backlund (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr402 av Rune Backlund c Statsbidragen till folkbildningen Våren 1991 beslutade riksdagen om nya bestämmelser för statsbidragen till folkbildningen, dvs studieförbunden och folkhögskolorna. Det principiellt viktigaste i beslutet var dels att den statliga detaljregleringen av villkoren


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr401 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr401 av Eva Zetterberg m.fl. v Studiematerial för vissa funktionshindrade Nämnden för vårdartjänst erhåller medel från Utbildningsdepartementet. Dessa medel används bl. a. till produktion av talböcker och böcker med punktskrift. Denna verksamhet är viktig och det är självklart att den


Utskottsberedning: -1993/94:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan


Utskottsberedning: -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation