Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Kr308 av Birger Andersson och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr308 av Birger Andersson och Stina Gustavsson c Kulturmiljövård m.m. Vi väcker denna motion med anledning av att vi anser att det inom bl.a. kulturdepartementets och civildepartementets områden finns angelägna områden som bör åtgärdas i en snabbare takt än vad som nu är fallet. Samt


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. s Den socialdemokratiska kulturpolitiken Motiv och sammanfattning Att investera i kultur är att investera i människors utveckling. Det är ett lands invånare och dess samlade kunskap som är en nations största tillgång. I en alltmer föränderlig värld behöver


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1993/94:BoU13 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KrU31 1993/94:LU16 1993/94:SkU25 1993/94:UbU18 1994/95:UbU2
Riksdagsbeslut (143 yrkanden): 1 avslag, , 71 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr306 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr306 av Elving Andersson c Stöd till Folkrörelsernas konstfrämjande När Konstfrämjandet centralt hösten 1992 gick i konkurs väcktes tanken hos distrikten att bilda en ny riksorganisation. Folkrörelsernas konstfrämjande bildades. Organisationen som är partipolitiskt obunden har till syfte


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr305 av Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr305 av Marianne Jönsson c Ett Kronanmuseum på Öland Regalskeppet Kronan förliste i juli 1676 under slaget vid Ölands södra udde. Ett femtiotal ölänningar liksom större delen av regalskeppets besättning på 850 man omkom. Redan vid tiden för lokaliseringen av regalskeppet Wasa på 1950-talet


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr304 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr304 av Kenneth Lantz kds Stöd till kulturen i Skåne Inledning Helsingborgs orkesterförening, som består av Helsingborgs Symfoniorkester HSOär en ideell förening med ändamål att upprätta och underhålla en fast symfoniorkester som bedriver konsertverksamhet i Helsingborg med omnejd.


Utskottsberedning: --1993/94:KrU18 1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr303 av Stig Bertilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr303 av Stig Bertilsson m Sponsring av Sveriges Televisions sändningar Enligt avtalet med staten skall Sveriges Televisions ABs sändningar vara avgiftsfinansierade. Villkoren för avgiftsfinansieringen slås fast i lagen om avgift för innehav av televisionsmottagare. Avgiftsfinansieringen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr302 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr302 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s Regional filmproduktion Den professionella filmproduktionen i vårt land är sedan decennier koncentrerad till Stockholm. Möjligheterna för filmare att finansiera sina projekt och därmed kunna arbeta utanför Stockholm har varit mycket små. Bl.a. har


Utskottsberedning: -1993/94:KrU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, fp, v, m, nyd, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, kds, v, nyd Hällristningarna i Bohuslän I Bohuslän återfinns norra Europas största koncentration av hällristningar. De bohuslänska ristningarna är kända världen över, inte bara genom den stora mängden utan också för att de har en mycket


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr300 av Nils T Svensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr300 av Nils T Svensson m.fl. s Malmö Musik och Teater AB Ur ett medborgarperspektiv har Stockholm aldrig utgjort Sveriges centrum. I arbete, kultur, utbildning, kommunikationer och socialt liv har det alltid funnits en regional struktur. Vid sidan om Stockholm har Malmö/Lund men också


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr299 av Monica Öhman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr299 av Monica Öhman m.fl. s Norrbottens kammarorkester Norrbotten har en lång och i länet mycket starkt förankrad musiktradition. Uttrycken för detta är många. Musikgrupper inom flera genrer har vunnit uppmärksamhet såväl inom som utom länet. Under flera år har resurser för utbildning


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr298 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s, -)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr298 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s, En Norrlands musik- och dansteater För närvarande arbetar parlamentariska utredningen med att föreslå nya mål för kulturpolitiken. I direktiven till utredningen skrivs: Riksdagen har betonat den betydelse som det kulturpolitiska målet att skapa


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr297 av Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr297 av Stefan Kihlberg nyd GöteborgsOperan GöteborgsOperan kommer utan tvivel att få stor betydelse för Västsveriges och hela landets kulturliv. Det är därför viktigt att verksamheten får en nationell, regional och lokal förankring både ekonomiskt och publikt. Regeringen anger också


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr296 av Monica Öhman och Leif Marklund (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr296 av Monica Öhman och Leif Marklund s Riksteatern Kulturens betydelse för ett glesbygdslän som Norrbottens kan inte nog betonas. På grund av länets stora yta och glesa befolkning är det också viktigt med många kulturella förgreningar. Kultur är en mycket viktig källa till ett innehållsrikt


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr295 av Monica Widnemark m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr295 av Monica Widnemark m.fl. s Riksteatern Riksteatern står som garant för att hela Sverige ska få ta del av kultur. Runt om i landet från Kiruna i norr till Ystad i söder får invånarna tillgång till att se professionell teater. Regeringen har i budgeten föreslagit en neddragning av


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr294 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr294 av Leif Marklund m.fl. s Ett samiskt kulturcentrum Behovet av ett samiskt kulturcentrum i Sverige är mycket stort, då den samiska kulturen under århundraden påverkats av samhällets förändringar. Faktum är att klockan är fem i tolv för att stödja samerna så att de kan bevara och


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr293 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr293 av Ingvar Carlsson m.fl. s Bibliotek Folkbiblioteken är grunden för den kulturella infrastrukturen i Sverige. Biblioteken tillhandahåller en kunskaps- och informationsberedskap till medborgarna och är en resurs för livslångt kunskapssökande. Tillgången till allsidig information


Utskottsberedning: --1993/94:KrU18 1993/94:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Det norrländska musikteaterlivet Operakonsten är månghundraårig och den första föreställningen lär ha ägt rum i Florens i början av 1600- talet. Men för Norrlands del dröjde det ända till 1974, då en fast ensemble etablerades i Umeå. Etableringen


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21 1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr291 av Ingela Mårtensson och Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr291 av Ingela Mårtensson och Erling Bager fp Göteborg som kulturcentrum m.m. I de kulturpolitiska målen som beslöts av riksdagen 1974 framhölls speciellt behovet av stöd till den regionala utvecklingen på kulturområdet. Detta decentraliseringsmål har sedan dess varit föremål för debatt


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU18 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr290 av Kristina Svensson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr290 av Kristina Svensson m.fl. s Kultursatsningar i Värmland Parallellt med det statliga utredningsarbete om kulturpolitikens framtid som inletts prövas riktlinjerna för den regionala kulturpolitiken i Värmland. Under parollen Utnyttja kraften i Värmlands kultur samlas politiker, kulturproducenter,


Utskottsberedning: ----1993/94:AU13 1993/94:BoU14 1993/94:KrU18 1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr289 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr289 av Gudrun Schyman m.fl. v Kultur Kulturpolitikens mål och inriktning Ett viktigt mål för Vänsterpartiets kulturpolitik är att utveckla den skapande människan. Kreativitet och kulturella erfarenheter får inte enbart förunnas individer som föds in i gynnsamma sociala sammanhang.


Utskottsberedning: ----------------1993/94:AU11 1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation