Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Kr288 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr288 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand s Radio/TV och handikappade Det nyhets- och informationsutbud som medborgarna i dag har tillgång till förmedlas i stor utsträckning via radio och television. Tillgången till ett brett radio-TV-utbud har under senare år relativt sett minskat


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr287 av Bengt Hurtig (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr287 av Bengt Hurtig v Handikappanpassning av televisionens programutbud TV är en av landets största kulturförmedlare och antalet kanaler som sänder program på svenska blir allt fler. Trots detta har insatserna för att göra mediet tillgängligt för hörselskadade begränsats till delar


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr286 av Gunhild Bolander och Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr286 av Gunhild Bolander och Marianne Jönsson c Hörselskadades och dövas tillgång till TV-utbud Det är ett välkänt förhållande att TV är ett av landets största kulturförmedlare och att antalet programkanaler som sänder program på svenska blivit fler. Trots detta har insatserna för att


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr285 av Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr285 av Lars Sundin fp Service till funktionshindrade Televisionen är en av landets största informations- och kulturförmedlare. Under senare år har antalet utländska och svenskspråkiga programkanaler ökat kraftigt. Trots detta har insatserna för att göra mediet tilllgängligt för bland


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr284 av Göran Magnusson m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr284 av Göran Magnusson m.fl. s, c Biografverksamheten Sedan den 1 januari 1993 gäller ett nytt filmavtal som reglerar finansieringen av Filminstitutet, svensk filmproduktion och vissa visningsfrämjande åtgärder. Staten har gjort vissa ekonomiska åtaganden i dessa delar. Film- och videobranschen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr283 av Ulla Pettersson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr283 av Ulla Pettersson s Filmkulturell verksamhet för barn och ungdomar Vår tids barn och ungdomar har växt upp med den rörliga bilden. De är lika förtrogna med den som vi i äldre generationer är med det skrivna ordet. Detta har marknaden för länge sedan förstått. Det är de unga som


Utskottsberedning: -1993/94:KrU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr282 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr282 av Berit Andnor m.fl. s Regional filmproduktion Under våren 1993 etablerades det ett regionalt filmcentrum i Östersund. Centrat har växt fram ur mediaverkstaden som fanns tidigare. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Filmpool Jämtland där enskilda individer, föreningar,


Utskottsberedning: -1993/94:KrU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr281 av Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr281 av Ingela Mårtensson fp Chaplin Chaplin är en filmtidskrift som 1993 fick Stora Journalistpriset. Den har även fått andra priser de senaste åren för såväl grafisk form som utformning av det redaktionella materialet. Nu hotas den dock av nedläggning om regeringens förslag att minska


Utskottsberedning: -1993/94:KrU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr280 av Erling Bager och Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr280 av Erling Bager och Ingela Mårtensson fp Statligt stöd till GöteborgsMusiken GöteborgsMusiken har sina rötter i spårvägens musikkår som bildades 1905. Vid årsskiftet 1991/92 upphörde arbetsgivaransvaret gentemot musikerna från Göteborgs Spårvägar AB. Stiftelsen GöteborgsMusiken


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr279 av Lennart Rohdin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr279 av Lennart Rohdin m.fl. fp Riksteatern Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen under elfte huvudtiteln till anslaget B 10. Bidrag till Svenska Riksteatern m.m. anvisar ett belopp om 10 000 000 kr utöver vad regeringen har föreslagit eller således 608


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr278 av Sonia Karlsson och Maj-Inger Klingvall (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr278 av Sonia Karlsson och Maj-Inger Klingvall s Riksteatern Svenska Riksteatern gör en omfattande teaterproduktion för turnéverksamhet i landet. Denna verksamhet är mycket viktig för att boende utanför storstadsområdena mindre städer, orter och landsbygd skall kunna få del av god teater.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr277 av Georg Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr277 av Georg Andersson m.fl. s Riksteatern Regeringen föreslår i årets budgetproposition en kraftig minskning av anslaget till Riksteatern. Vi kan inte acceptera detta. Riksteatern utgör en viktig resurs för decentraliserad kulturverksamhet på hög kvalitativ nivå. Det är viktigt att


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr276 av Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr276 av Nils T Svensson s Statligt kulturstöd till Malmö Symfoniorkester I proposition 1993/94:100 bilaga 12 under B 14 Bidrag till regionala och lokala teater-dans- och musikinstitutioner föreslår regeringen ett fortsatt oförändrat antal grundbelopp för Malmö symfoniorkester. Det statliga


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr275 av Bertil Persson (m) och Olle Schmidt (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr275 av Bertil Persson och Olle Schmidt m, fp Malmö Musik och Teater AB Ur ett medborgarperspektiv har Stockholm aldrig utgjort Sveriges centrum. I arbete, kultur, utbildning, kommunikationer och socialt liv har det alltid funnits en regional struktur. Vid sidan om Stockholm har Malmö-Lund


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr274 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr274 av Stina Eliasson c Teater i Jämtlands län I Jämtlands län är intresset för teater inte mindre än i andra län men möjligheterna till egna stora ekonomiska insatser på teaterområdet är små. I länet finns ingen stationär professionell teatergrupp och det har aldrig funnits någon


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr273 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr273 av Birgitta Johansson m.fl. s Ett grafiskt museum Bilden har kommit att få en mer central plats för människor. Det skrivna och talade ordet ersätts i allt högre utsträckning av bilder. Men tyvärr dominerar kommersiella bilder medan den konstnärliga bilden som bygger på ställningstaganden,


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr272 av Ingrid Skeppstedt (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr272 av Ingrid Skeppstedt c Grafikens hus i Mariefred År 1995 är det 100 år sedan Axel Tallberg lade grunden till vad som blev Konsthögskolans grafikavdelning. Grafiken har alltsedan dess spelat en central roll i vårt konstliv. Svensk grafik har dessutom skaffat sig en mycket stark position


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr271 av Håkan Strömberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr271 av Håkan Strömberg m.fl. s Nobelprismuseum i Karlskoga Om jag får 300 idéer på ett år och en av dem är användbar, då är jag nöjd.Så skrev en gång den berömde vetenskapsmannen Alfred Nobel. Och idéer saknade inte denne man. År 1893 köpte Alfred Nobel Bofors i Karlskoga och Björkborns


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr270 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr270 av Gunnar Thollander m.fl. s Museum i Gamla Uppsala I Gamla Uppsala finns ett av landets mest förtätade fornlämningsområden med lämningar från förhistorisk tid och tidig medeltid. Sedan lång tid tillbaka har Gamla Uppsala varit ett eftersökt och omtyckt besöksmål för såväl svenska


Utskottsberedning: -1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr269 av Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr269 av Kurt Ove Johansson s Konsthallen Rooseum i Malmö Konsthallen Rooseum i Malmö har på kort tid utvecklats och gjort sig känd internationellt som en betydande institution för samtidskonst. Flera mycket uppmärksammade utställningar har genomförts. Den senaste i raden, Leonardo da


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation