Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Kr268 av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr268 av Maj-Inger Klingvall m.fl. s Stiftelsen Arbetets museum Arbetets museum i Norrköping öppnades för allmänheten i december 1991. Över 300 000 människor har sedan dess besökt museet. Museet står för ett nytänkande i museivärlden, som har rönt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr267 av Ulla Tillander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr267 av Ulla Tillander c Länsmuseerna Den mest angelägna insatsen inom kulturminnesvården är ökad information och samrådsverksamhet med kommunerna, för att förebygga och minska antalet ärenden som når länsstyrelsen och som kan bidra till att bättre förankra verksamheten i samhället.


Utskottsberedning: --1993/94:KrU18 1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr266 av Berit Oscarsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr266 av Berit Oscarsson m.fl. s Industriminnen i Västmanland Västmanland har en innehållsrik och omfattande kulturhistoria där gångna tiders näringar givit landskapet dess karaktär och mångfald av bevarade minnesmärken. Den södra länsdelen präglas av agrarsamhällets kulturer med förhistoriska


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr265 av Sigrid Bolkéus och Gunnar Thollander (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr265 av Sigrid Bolkéus och Gunnar Thollander s Kommersiell arkeologi Den s.k. HUR-utredningen, Huvudmannaskapet för Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet, SOU 1992:137 möttes av stark kritik från en rad remissinstanser och avvisades enhälligt av forskare, museer


Utskottsberedning: --1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr264 av Ulla Pettersson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr264 av Ulla Pettersson s Kulturminnesvård Inför årets budgetproposition föreslog Riksantikvarieämbetet RAÄ att anslaget för kulturminnesvård, B 28, med hänsyn till sysselsättningsläget skulle tillföras ett engångsbelopp på 150 miljoner för bidrag till byggnadsarbeten som avser upprustning


Utskottsberedning: --1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr263 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr263 av Roland Larsson c Vadstena slotts vallar Frågan om ett fullföljande av utbyggnaden av Vadstena slotts vallar och nya lokaler för landsarkivet i dessa har vid ett flertal tillfällen behandlats i riksdagen. Vid förra riksmötet avslogs ett antal motioner i frågan med hänvisning till


Utskottsberedning: --1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr262 av Dan Ericsson i Kolmården (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr262 av Dan Ericsson i Kolmården kds Utbyggnad av vallarna vid Vadstena landsarkiv Under förra årets motionstid fanns ett antal motioner om att det var hög tid för utbyggnaden av slottsvallarna vid Vadstena landsarkiv. Kulturutskottet och riksdagen förutsatte att regeringen skulle återkomma


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr261 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr261 av Elisabeth Persson m.fl. v Landsarkivet i Vadstena och Vadstena slotts vallar Vadstena slott är både ur kulturhistorisk och arkitektonisk synvinkel en av Sveriges intressantaste renässansbyggnader. Slottet började uppföras 1545. Efter diverse tillbyggnader stod det färdigt i början


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr260 av Marianne Jönsson och Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr260 av Marianne Jönsson och Stina Eliasson c Stöd till Handarbetets vänner Föreningen Handarbetets vänner, grundad 1874, bedriver i sina ateljéer på Djurgården en unik verksamhet inom textilkonstens område. Handarbetets vänner är i dag Nordens största privata textilateljé av officiell


Utskottsberedning: -1993/94:KrU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr259 av Fanny Rizell och Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr259 av Fanny Rizell och Tuve Skånberg kds Prioritering av barn- och ungdomskultur Med kulturens hjälp kan vi integrera barn och ungdomar i ett samhällsbyggande värv. Kulturen utvecklar och stärker samhällsgemenskapen och motverkar social segregering, oro och konflikter. Ett rikt kulturutbud


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. s Kulturell jämställdhet I skilda världar I ett barnkulturprogram till s-kvinnornas kongress för nu snart 20 år sedan kan man läsa följande: Barnen lever ofta i en värld befolkad av kvinnor mammor, barnflickor, daghemspersonal, lekskolefröknar och lågstadiefröknar.


Utskottsberedning: -----1993/94:KrU19 1993/94:KrU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr257 av Anders Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr257 av Anders Nilsson m.fl. s Kulturen i Västsverige Västsverige har kommit förhållandevis långt i ett regionalt utvecklingsarbete. I ett sådant läge är en utveckling av kulturlivet och dess institutioner av särskild betydelse. Kulturlivet i vid bemärkelse medverkar till att stärka


Utskottsberedning: --------1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr256 av Ingrid Näslund och Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr256 av Ingrid Näslund och Tuve Skånberg kds Kulturens betydelse som lokaliserings- och produktivitetsfaktor Kulturlivet utvecklar demokratin och stärker samhällsgemenskapen. Att utbyta idéer och erfarenheter skapar samhörighet och engagemang. Det är grunden för all samhällsutveckling.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr255 av Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr255 av Erling Bager fp Radions sjörapportering Sjörapporterna i radion har i över 50 år varit ett av de viktigaste inslagen i det förebyggande sjösäkerhetsarbetet såväl för yrkestrafik som för fritidsbåtar. Genom dessa rapporter har sjöfarare kunnat undvika att överraskas av oväder.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr254 av Ingrid Näslund och Fanny Rizell (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr254 av Ingrid Näslund och Fanny Rizell kds Kulturpolitikens inriktning Kulturen definieras ofta som andlig odling. Kulturen är betydelsefull som ett led i att tillgodose människans andliga intressen. Filmregisören Andrej Tarkovski har i boken Den förseglade tidendiskuterat konstens


Utskottsberedning: --1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr253 av Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr253 av Erling Bager fp Gammelsvenskbyn i Ukraina I närheten av staden Cherson i Ukraina finns gammelsvenskbyn, i början av 1900-talet en svenskspråkig koloni med cirka 1 000 svensktalande invånare. De hade utvandrat från Sverige någon gång på medeltiden och bodde först på Dagö i Estland.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr252 av Birgitta Wistrand (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr252 av Birgitta Wistrand m Utvärdering av kultursatsningar De senaste åren har en rad studier publicerats som framhållit kulturens betydelse som lokaliseringsfaktor. Dessa har dock i första hand belyst förhållanden i andra länder än Sverige och det har varit svårt att göra jämförelser


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr251 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr251 av Karl-Göran Biörsmark fp Hjulångaren Erik Nordevall På botten av Vättern står världens äldsta hjulångare nästan helt intakt. Ångaren Erik Nordevall byggdes 1836 och sjönk efter grundstötning tjugo år senare. Fartyget är ett industri- och teknikhistoriskt minnesmärke av världsklass.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr250 av Håkan Holmberg och Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr250 av Håkan Holmberg och Lennart Fremling fp Ett museum i Gamla Uppsala Gamla Uppsala är en av landets märkligaste och mest förtätade historiska miljöer. Genom de omfattande markförvärv som Riksantikvarieämbetet gjort och genom de stora vårdinsatser som lagts ned under en följd av


Utskottsberedning: -1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr249 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, v, c, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr249 av Gudrun Norberg m.fl. fp, m, c, v Ett nobelprismuseum i Karlskoga Nobelpriset, Nobelfesten och övriga arrangemang däromkring har gjort Sverige känt i stora delar av världen. Nobelarrangemangen har givit en positiv och respektfull Sverigebild utomlands. Sverige uppmärksammar och


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation