Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Kr248 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, fp, s, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr248 av Jerzy Einhorn och Karin Israelsson kds, fp, c, s Judiska museet I flertalet av Europas huvudstäder finns judiska museer. Detta gäller även huvudstäder i östeuropeiska länder. Det första judiska museet i Skandinavien invigdes Stockholm i januari 1987. Sedan den 10 maj 1992 är museet


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Bildmuseet i Umeå Den pågående utbyggnaden av Bildmuseet i Umeå är snart färdig och skall enligt planerna invigas i maj. Museet har tack vare att statliga medel ställts till förfogande genom Boverket fått väsentligt utökade lokaler som nu kommer


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr246 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr246 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad m Kulturmiljövård Sveriges industrihistoria är i många avseenden unik. Den internationellt sett speciella form av industriorter som de s.k. bruksorterna utgör är i flera olika aspekter utomordentligt intressanta. Det kan gälla såväl kulturhistoriskt,


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr245 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr245 av Karl-Göran Biörsmark fp Vadstena slotts vallar Vadstena slott härstammar från mitten av 1500-talet. Denna riksklenod har sedan 1899 inrymt Sveriges första landsarkiv. Här verkar också sedan mer än 25 år tillbaka Internationella Vadstena-akademien. En stiftelse för Vadstena slotts


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr244 av Barbro Westerholm (fp) och Jerzy Einhorn (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr244 av Barbro Westerholm och Jerzy Einhorn fp, kds Marionetteatern och Marionettmuseet Dockteater är en mycket gammal konstform med stark förankring i Europa och den övriga världen men med tidigare, t.o.m. 1950-talet, svag ställning i Sverige. I mitten av 1800-talet kom den första Kasperteatern


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr243 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr243 av Inga-Britt Johansson m.fl. s Kultur i Göteborg Ett rikt kulturliv tillvaratar människornas kreativitet, stärker förmågan till reflektion och kritisk granskning samt ökar förmågan att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Särskilt i storstaden i både hög- och lågkonjunktur utgör


Utskottsberedning: --1993/94:KrU18 1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr242 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr242 av Margitta Edgren m.fl. fp Skånes kulturliv Vi är väl medvetna om att en stor kulturutredning har satts i arbete men vill med denna motion visa fram några delar av det skånska kulturlivet för utredningen. Riksdagen har tidigare betonat kulturpolitikens betydelse för att skapa


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU18 1993/94:KrU26 1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr241 av Per Olof Håkansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr241 av Per Olof Håkansson s Musiklivet i Sverige Det svenska musiklivet har nyligen genomgått en kraftig omstrukturering. Regionmusiken har regionaliserats och landstingen har på visst sätt tagit över huvudmannaskapet. Länsmusikstiftelser har bildats. Armén har åter egna musikresurser


Utskottsberedning: ------1993/94:KrU21 1993/94:KrU26 1993/94:LU16
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr240 av Chris Heister (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr240 av Chris Heister m Sponsring i Sveriges Television och Sveriges Radio Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Televison får SVT inte sända reklam mot vederlag eller program mot betalning. Däremot har SVT och SR rätt att låta vilken juridisk eller fysisk person som helst sponsra


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Ett nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man skall i stället


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr238 av Leo Persson och Maja Bäckström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr238 av Leo Persson och Maja Bäckström s Utbyggnad av arkivdepåer Målen för den statliga arkivverksamheten finns angivna i arkivlagen och kan sammanfattas så att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet. Dessa arkiv skall hanteras så att de tillgodoser:rätten att


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr237 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr237 av Lena Öhrsvik m.fl. s Regalskeppet Kronan Kalmarregionen är ett av landets mest attraktiva områden för turism. Kalmar slott är en välkänd symbol och här gör länsmuseet, staten och kommunen en gemensam kraftsamling. Den välbevarade stadskärnan Kvarnholmen har vid flera tillfällen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr236 av Lena Hjelm-Wallén (s) och Birger Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr236 av Lena Hjelm-Wallén och Birger Andersson s, c Sala silvergruva Sala silvergruva utgör en rik historisk industrimiljö av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Riksantikvarieämbetet RAÄ har också förklarat Sala silvergruva jämte damm- och kanalsystem liksom den ännu bevarade


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr235 av Per Erik Granström och Berit Oscarsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr235 av Per Erik Granström och Berit Oscarsson s Ekomuseum Bergslagen Bergslagens historia En gång låg Bergslagen öde. Här fanns skog, berg och vattendrag men jorden var näringsfattig och gav dålig försörjning. På några håll utnyttjades järnrik rödjord och sjö- och myrmalm för järnframställning


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr234 av Monica Widnemark m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr234 av Monica Widnemark m.fl. s Ett nationellt glasmuseum i Växjö Smålands museum är länsmuseum för Kronobergs län och rikets äldsta landsortsmuseum. Växjö Glasmuseum är inrymt i Smålands Museum och museet förfogar över en av världens största museiglassamlingar. Regionen som det mesta


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr233 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr233 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand s Fredriksdals friluftsmuseum Fredriksdals friluftsmuseum utgör en unik resurs inte bara för Helsingborgs kommun och den nordvästskånska regionen utan faktiskt för hela Sydsverige. Mest känt är onekligen museet för den teaterverksamhet som


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr232 av Gunnar Thollander och Ingrid Andersson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr232 av Gunnar Thollander och Ingrid Andersson s Folkmusikinstitut i Lövstabruk Sedan 1992 pågår en folkmusiksatsning i Lövstabruk i Uppland. Statens Kulturråd, Musik i Uppland och Tierps kommun stöder tillsammans ett treårsprojekt som löper ut vid årsskiftet 1994/95. Ett av projektets


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr231 av Sonja Rembo m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr231 av Sonja Rembo m.fl. m GöteborgsOperan Ledande representanter för kultur och kulturpolitik såväl inom landet som internationellt har länge påtalat bl.a. i en omfattande rapport i Europarådet att kultursatsningarna i Sverige varit alltför centrerade kring huvudstaden. Det råder därför


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr230 av Ingrid Andersson och Gunnar Thollander (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr230 av Ingrid Andersson och Gunnar Thollander s Riksteatern Kulturen har i alla tider haft en stor funktion att fylla i samhället. I besvärliga tider som nu med bl.a. hög arbetslöshet har kulturen en ännu större mission att fylla genom att glädja och lyfta människor ur en tung vardag


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr229 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr229 av Kenth Skårvik fp Nordiskt kulturhistoriskt år Skyddet av historiska minnesmärken i Sverige lämnar en del övrigt att önska. Bristande medeltillgång för underhåll i kombination med sur nederbörd och annan negativ miljöpåverkan utgör ett hot inte minst mot en del fästningar i Västsverige.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation