Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Kr228 av Per Olof Håkansson och Iréne Vestlund (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr228 av Per Olof Håkansson och Iréne Vestlund s Kulturstödet Inom kulturområdet finns många verksamheter där de offentliga bidragen är av central betydelse för verksamheten. För de institutionella aktörerna finns en rådighet över och möjlighet till stabilitet och långsiktighet i planeringen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. s Bibliotekslag Det behövs i vårt land en lag som gör kommunerna skyldiga att ge allmänheten tillgång till bra bibliotek och avgiftsfria boklån. Enligt de rapporter som förelåg i höstas ska ett 70-tal bibliotek läggas ner och ytterligare ett 80-tal är


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr226 av Lars Sundin (fp) och Hans Nyhage (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr226 av Lars Sundin och Hans Nyhage fp, m Immigrant-Institutet i Borås Immigrant-Institutet har nu flyttat till ett nytt eget hus på 1 600 kvm yta från tidigare 400 kvmmed utrymme för bibliotek, arkiv, utställnings- och konferenslokaler. Invigningen av huset planeras till maj 1994. Tack


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr225 av Lars Svensk (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr225 av Lars Svensk kds Våldsinslag i TV Inledning TV- och telekommunikationssamhället utvecklas i allt snabbare takt. Inom telesektorn har verksamheten helt nyligen bolagiserats och ett antal nya teletjänster tillkommit. Att det är viktigt med en kontrollerad förändring har inte minst


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr224 av Bo Nilsson och Jan Andersson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr224 av Bo Nilsson och Jan Andersson s Handikappinformation i Text-TV Möjligheterna att på Text-TV få in uppgifter om handikapporganisationerna hindras av de principer som riksdagen lagt fast för Sveriges Radio/TV. Handikapporganisationerna borde få denna möjlighet för att bl.a. nå personer


Utskottsberedning: -1993/94:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr223 av Nils-Olof Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr223 av Nils-Olof Gustafsson m.fl. s Jämtlands länsteaterförening, m.m. Citat ur prop. 1993/94:100 bil. 12: Våra kulturvanor grundläggs tidigt. Det är därför viktigt att stimulera kulturaktiviteter bland barn och ungdom. De samhällsstödda kulturinstitutionerna har särskilt ansvar för


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr222 av Margareta Israelsson och Lena Hjelm-Wallén (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr222 av Margareta Israelsson och Lena Hjelm-Wallén s Riksteatern Var skall västmanlänningarna i framtiden se teater och vad kommer att bjudas Blir det enbart bussresor till Stockholm och till en stadsteater i Västerås, där kommersiella syften tillåts styra repertoarvalet Den egna regionteaterns


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr221 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr221 av Lennart Fridén m GöteborgsMusiken Antalet blåsorkestrar har drabbats av en drastisk nedgång i Sverige. Främst har detta skett som en följd av militärmusikens avveckling. I dag finns endast tre professionella blåsorkestrar kvar i landet. Ansvaret för var och en av dessa att svara


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr220 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr220 av Elisabeth Persson m.fl. v Bibliotekslag Kravet på en bibliotekslag växer sig allt starkare. Vänsterpartiet har upprepade gånger lagt förslag om bibliotekslag. Skälen för en sådan lag är starkare nu än någonsin. Lågkonjunkturen slår hårt mot alla delar av kultur och utbildning


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr219 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr219 av Sten Söderberg Kultursatsningar Satsa på kulturen Nedskärningarna i kulturen kan bli förödande. Själva livsnerven i ett samhälle är kulturlivet och utövandet av alla konstarter. Kulturen bygger broar, förenar människor och påverkar den skapande miljön i ett samhälle. Det gäller


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr218 av My Persson och Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr218 av My Persson och Lennart Fridén m Ett statligt konsthantverks- och formgivningsmuseum Under många år har behovet av att Sverige får ett museum med uppgiften att ha det statliga ansvaret för konsthantverk och formgivning påpekats, och att det bör vara Röhsska Museet i Göteborg som


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr217 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr217 av Bertil Persson m Badhytterna på Falsterbonäset På Falsterbonäset har den omfattande badhyttsbebyggelsen blivit ett framträdande uttryck för sommar- och fritidskulturen. De utgör ett unikt och värdefullt kulturminne, av utomordentligt intresse för framtiden. Just Falsterbonäset


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr216 av Birger Hagård (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr216 av Birger Hagård m Utbyggnad av slottsvallarna i Vadstena Hanteringen av utbyggnaden av slottsvallarna i Vadstena har länge varit en bedrövlig historia. För envar bör det ha stått helt klart, att utbyggnaden av vallarna måste äga rum. Den nuvarande stympningen har från början tett


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr215 av Bertil Persson och Bo Arvidson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr215 av Bertil Persson och Bo Arvidson m Kulturstödets fördelning År 1991/92 var det statliga kulturstödet till Stockholms län 544 kr/inv mot 109 kr/inv i Göteborgsregionen och 97 kr/inv i Skåne. Härtill kommer att en rad rikstäckande verksamheter har sin bas i Stockholm. I svensk kulturpolitik


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr214 av Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr214 av Christina Linderholm c Filmmuseum Stockholm har utsetts till Europeisk kulturhuvudstad 1998. Till detta har flera projekt startats och som skall färdigställas, bl.a. skall en ny byggnad för Moderna museet uppföras. Stockholm har i dag ett rikt och varierat kulturutbud och det


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr213 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr213 av Sonia Karlsson m.fl. s Vadstena slotts vallar Riksdagen har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om utbyggnad av vallarna vid Vadstena slott. Senast våren 1993 avslog riksdagen motioner med krav om utbyggnad av vallarna med hänvisning till att regeringen uppdragit åt


Utskottsberedning: --1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr212 av Ulf Melin och Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr212 av Ulf Melin och Göte Jonsson m Ett nytt landsarkiv i Jönköping Riksarkivet har angivit att fyra kriterier bör föreligga för etablering av nya landsarkiv, nämligen universitet/högskola med utbyggd forskning bör finnas på orten befolkningstäthet residensstad med många myndigheter


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr211 av Rosa Östh och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr211 av Rosa Östh och Ingbritt Irhammar c Riksteatern Våren 1993 tillsatte regeringen en utredning som bl a ska se över Riksteaterns verksamhet. Utredningen förväntas vara klar med sitt arbete i mars 1994. Som regel brukar man inte gå in och göra stora förändringar i pågående verksamhet


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr210 av Karl Hagström och Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr210 av Karl Hagström och Sinikka Bohlin s Riksteatern Styrelserna för landsortens teaterföreningar arbetar och tar ansvaret för att invånarna i glesbygdskommuner skall få se professionell teater utan att behöva åka till storstaden. Man läser med bestörtning regeringens budgetproposition


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr209 av Hans Göran Franck och Thage G Peterson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr209 av Hans Göran Franck och Thage G Peterson s Bildkonstnärsfonden I årets budgetproposition föreslår regeringen att förordningen för Bildkonstnärsfonden och lagstiftningen ändras så att organisationerna KRO Konstnärernas RiksorganisationKIF Föreningen Svenska Konsthantverkare och


Utskottsberedning: -1993/94:KrU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation