Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:Kr208 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr208 av Tuve Skånberg kds Lagskydd av ortnamn Vårt lands ortnamn är en oersätterlig kulturskatt som hotas genom den snabba förändringen av dagens samhälle. Vissa av ortnamnen har en mer än tusenårig historia. De äldsta ortnamnen, t.ex. med stad =boplats som avslutning, är 1500 år gamla.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr207 av Iréne Vestlund (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr207 av Iréne Vestlund s Svensk hemslöjd Hemslöjden är en viktig del av det svenska kulturarvet, en del av vår identitet. Hemslöjden är därför en del av den bild Sverige visar upp mot omvärlden, en bild vi måste kunna vara stolta över. Hemslöjden har, nu som förr, många samhällsnyttiga


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr206 av Jan Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr206 av Jan Andersson m.fl. s Helsingborgs konsertförening Helsingborgs konsertförening är en ideell förening, som har till ändamål att upprätta och underhålla en fast symfoniorkester med uppgift att bedriva konsertverksamhet i Helsingborg med omgivande regioner. Orkestern benämns Helsingborgs


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr205 av Olle Schmidt (fp) och Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr205 av Olle Schmidt och Bertil Persson fp, m Statligt stöd till Rooseum i Malmö Konsthallen Rooseum i Malmö har på några få år etablerat sig som en mycket framgångsrik institution för i första hand samtidskonst. Ett flertal utställningar av internationell klass har genomförts, också


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr204 av Bertil Danielsson och Leif Carlson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr204 av Bertil Danielsson och Leif Carlson m Statens ansvar för arkeologiska undersökningar Vid anläggande av vägar och byggande av hus m.m. påträffas vid grävningar inte så sällan fornlämningar och värdefulla minnesmärken. Förekomsten av dessa fynd varierar starkt över landet. Öland


Utskottsberedning: -1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr203 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr203 av Sten Svensson m Arkeologiska utgrävningar Den uppenbara risken för stora merkostnader i samband med fornfynd på byggplatsen har blivit en stor belastning för orter med en medeltida stadskärna. Under en följd av år har det inte varit möjligt att bygga bostäder i sådana miljöer.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr202 av Ulla Tillander (c) och Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr202 av Ulla Tillander och Margitta Edgren c, fp Form/Design Center i Malmö Form/Design Center i Malmö arbetar med att främja god formgivning av svenska produkter, att förbättra boendemiljöer och med att sprida kunskap om god form. Man satsar bl.a. på utställningar med regional anknytning.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr201 av Bo Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr201 av Bo Nilsson m.fl. s Kulturen i Lund Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige Kulturen i Lund står i dag inför stora ekonomiska problem. Parallellt med utvecklingen mot att bli ett regionalt ansvarsmuseum, inrätta en byggnadshytta samt samarbeta med Lunds tekniska högskola


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. s Grön ekonomi Innehåll Socialdemokratisk miljöpolitik2 Grönajobb3 Sveriges roll i det internationella miljöarbetet6 Europa och miljön7 Miljösatsningar i Central- och Östeuropa9 Grön ekonomi10 Utveckling av planeringsinstrumenten11 Bevara den biologiska


Utskottsberedning: -------------------------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU15 1993/94:JoU15 1993/94:JoU20 1993/94:JoU22 1993/94:JoU23 1993/94:JoU24 1993/94:JoU30 1993/94:KrU30 1993/94:LU21 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU16 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. s En kvinnlig ekonomi Backlash i Sverige eller Vi var på god väg.Män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter attha ett arbete som ger ekonomiskt oberoendevårda barn och hemdelta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhälletvara


Utskottsberedning: -------1993/94:AU17 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SoU20 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------1993/94:AU13 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FöU9 1993/94:JoU22 1993/94:JoU30 1993/94:JuU20 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KU22 1993/94:KU28 1993/94:KU45 1993/94:LU22 1993/94:NU15 1993/94:NU17 1993/94:SfU12 1993/94:SfU14 1993/94:SfU24 1993/94:SfU25 1993/94:SoU20 1993/94:SoU25 1993/94:SoU31 1993/94:SoU32 1993/94:UbU17 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 56 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A813 av Christer Lindblom m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A813 av Christer Lindblom m.fl. fp Jämställdhetspolitiken Demokrati och kvinnorörelse är två blommor sprungna ur samma rotAnna WhitlockKärnan i liberalismen är att var och en skall ha möjlighet att bestämma över sitt liv så länge det inte skadar andra. Liberaler vill undanröja hinder som


Utskottsberedning: --------1993/94:AU17 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A468 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A468 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Sörmland Vi tycker Sörmland är ett fint län att verka och bo i. Som en del av det som ibland kallas Östra Mellansverige, ibland Mälardalregionen, bör Sörmland med de rätta nationella satsningarna på regionen och av innevånarna själva ha stora utvecklingsmöjligheter.


Utskottsberedning: ----1993/94:AU13 1993/94:KrU18 1993/94:TU30 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation