Dokument & lagar (173 träffar)

Motion 1993/94:A468 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A468 av Maj-Lis Lööw m.fl. s Sörmland Vi tycker Sörmland är ett fint län att verka och bo i. Som en del av det som ibland kallas Östra Mellansverige, ibland Mälardalregionen, bör Sörmland med de rätta nationella satsningarna på regionen och av innevånarna själva ha stora utvecklingsmöjligheter.


Utskottsberedning: ----1993/94:AU13 1993/94:KrU18 1993/94:TU30 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo694 av Ingvar Carlsson m.fl. s Grön ekonomi Innehåll Socialdemokratisk miljöpolitik2 Grönajobb3 Sveriges roll i det internationella miljöarbetet6 Europa och miljön7 Miljösatsningar i Central- och Östeuropa9 Grön ekonomi10 Utveckling av planeringsinstrumenten11 Bevara den biologiska


Utskottsberedning: -------------------------------------1993/94:BoU22 1993/94:FiU15 1993/94:JoU15 1993/94:JoU20 1993/94:JoU22 1993/94:JoU23 1993/94:JoU24 1993/94:JoU30 1993/94:KrU30 1993/94:LU21 1993/94:NU17 1993/94:TU14 1993/94:TU16 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. s En kvinnlig ekonomi Backlash i Sverige eller Vi var på god väg.Män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter attha ett arbete som ger ekonomiskt oberoendevårda barn och hemdelta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhälletvara


Utskottsberedning: -------1993/94:AU17 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SoU20 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------1993/94:AU13 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FöU9 1993/94:JoU22 1993/94:JoU30 1993/94:JuU20 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KU22 1993/94:KU28 1993/94:KU45 1993/94:LU22 1993/94:NU15 1993/94:NU17 1993/94:SfU12 1993/94:SfU14 1993/94:SfU24 1993/94:SfU25 1993/94:SoU20 1993/94:SoU25 1993/94:SoU31 1993/94:SoU32 1993/94:UbU17 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 56 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A813 av Christer Lindblom m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A813 av Christer Lindblom m.fl. fp Jämställdhetspolitiken Demokrati och kvinnorörelse är två blommor sprungna ur samma rotAnna WhitlockKärnan i liberalismen är att var och en skall ha möjlighet att bestämma över sitt liv så länge det inte skadar andra. Liberaler vill undanröja hinder som


Utskottsberedning: --------1993/94:AU17 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället 1.1 Starka förändringar kräver ny kompetens Det svenska samhället har under många decennier varit mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. De starka förändringar som nu sker där kommer att påverka oss


Utskottsberedning: -------------------------1993/94:AU19 1993/94:KrU13 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1995/96:AU6
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Grundskolan Vår syn på grundskolan Utvecklingen på många områden inom den svenska skolan inger stor oro. De försämringar som nu möter barn och ungdomar försöker regeringen skyla över med sitt tal om att skapa Europas bästa skola. Sanningen är i stället


Utskottsberedning: ----------------------------------1993/94:KrU19 1993/94:UbU11 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr508 av Sigge Godin och Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr508 av Sigge Godin och Ingela Mårtensson fp Idrottsrörelsen Det är den omfattande ungdomsverksamheten och friskvården som gör idrottsrörelsens samhällsnytta mest påtaglig. Men idrotten har också en rad andra positiva inslag som inte uppmärksammas på samma sätt. Dit hör t.ex. elitidrottens


Utskottsberedning: ---1993/94:KrU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr507 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr507 av Stina Eliasson c Turism Turismen berör 10 000-tals företag i vårt land. I vilken utsträckning de är beroende av turism varierar mellan olika delbranscher, med geografiskt läge, säsong etc. Den offentliga sektorns ställningstaganden har i varierande grad inflytande på näringens


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr505 av Widar Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr505 av Widar Andersson m.fl. s Norrlandsturismen Sverige är ett land av glesbygd. I ett centraleuropeiskt perspektiv är även våra mest bebodda regioner mycket glest befolkade. Årstidernas skiftningar, de stora skogarna, jakten, fisket, fjällvandringarna, skidåkningen, bären och svamparna


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr502 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr502 av Stina Eliasson c Småskalig landsbygdsturism Den småskaliga landsbygdsturismen har inte lyckats skaffa sig egen identitet, profil och tradition. Jämfört med förhållandena i andra länder är verksamheten av liten omfattning och svagt utvecklad. En avgörande brist är dålig kontakt


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr501 av Birgitta Wistrand (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr501 av Birgitta Wistrand m Turismen Det sägs ofta att turistnäringen anser att statsmakterna hyser bristande intresse för branschen och inte inser dess betydelse som inkomstkälla och viktig exportindustri för Sverige. Man saknar engagemang för att främja näringens möjligheter och det


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr506 av Siw Persson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr506 av Siw Persson m.fl. fp Turismen i Skåne Inom regionalpolitiken för 90-talet betonas kulturpolitikens betydelse för att skapa regional utveckling dels som en dynamisk faktor för människor i regionen, dels ur en näringspolitisk synvinkel där kulturvärden vägs in vid val av lokalisering


Utskottsberedning: -1993/94:KrU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr220 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr220 av Elisabeth Persson m.fl. v Bibliotekslag Kravet på en bibliotekslag växer sig allt starkare. Vänsterpartiet har upprepade gånger lagt förslag om bibliotekslag. Skälen för en sådan lag är starkare nu än någonsin. Lågkonjunkturen slår hårt mot alla delar av kultur och utbildning


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr219 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr219 av Sten Söderberg Kultursatsningar Satsa på kulturen Nedskärningarna i kulturen kan bli förödande. Själva livsnerven i ett samhälle är kulturlivet och utövandet av alla konstarter. Kulturen bygger broar, förenar människor och påverkar den skapande miljön i ett samhälle. Det gäller


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr218 av My Persson och Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr218 av My Persson och Lennart Fridén m Ett statligt konsthantverks- och formgivningsmuseum Under många år har behovet av att Sverige får ett museum med uppgiften att ha det statliga ansvaret för konsthantverk och formgivning påpekats, och att det bör vara Röhsska Museet i Göteborg som


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr217 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr217 av Bertil Persson m Badhytterna på Falsterbonäset På Falsterbonäset har den omfattande badhyttsbebyggelsen blivit ett framträdande uttryck för sommar- och fritidskulturen. De utgör ett unikt och värdefullt kulturminne, av utomordentligt intresse för framtiden. Just Falsterbonäset


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr216 av Birger Hagård (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr216 av Birger Hagård m Utbyggnad av slottsvallarna i Vadstena Hanteringen av utbyggnaden av slottsvallarna i Vadstena har länge varit en bedrövlig historia. För envar bör det ha stått helt klart, att utbyggnaden av vallarna måste äga rum. Den nuvarande stympningen har från början tett


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr215 av Bertil Persson och Bo Arvidson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr215 av Bertil Persson och Bo Arvidson m Kulturstödets fördelning År 1991/92 var det statliga kulturstödet till Stockholms län 544 kr/inv mot 109 kr/inv i Göteborgsregionen och 97 kr/inv i Skåne. Härtill kommer att en rad rikstäckande verksamheter har sin bas i Stockholm. I svensk kulturpolitik


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr214 av Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr214 av Christina Linderholm c Filmmuseum Stockholm har utsetts till Europeisk kulturhuvudstad 1998. Till detta har flera projekt startats och som skall färdigställas, bl.a. skall en ny byggnad för Moderna museet uppföras. Stockholm har i dag ett rikt och varierat kulturutbud och det


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation