Dokument & lagar (449 träffar)

Motion 1993/94:Sf58 av Sigge Godin (fp) och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf58 av Sigge Godin och Tage Påhlsson fp, c med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet I propositionen läggs fram förslag om att ett premiereservsystem skall införas som en del i det nya allmänna pensionssystemet. Två procentenheter av den totala ålderspensionsavgiften


Utskottsberedning: -1993/94:SfU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi58 av Isa Halvarsson m.fl. (fp, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi58 av Isa Halvarsson m.fl. fp, m med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den nya länsflygplats som måste byggas i Värmland beräknas kosta 355 miljoner kronor. Det fattas nu 45 miljoner kronor


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi51 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi51 av Erling Bager m.fl. fp, m, c, kds med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet befinner sig för närvarande i en bekymmersam ekonomisk situation


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi46 av Lennart Fridén m.fl. (m, c, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi46 av Lennart Fridén m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Medicinsk forskning och utbildning är avgörande för sjukvårdens kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Göteborgs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K73 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, m)

Motion till riksdagen 1993/94:K73 av Karin Pilsäter m.fl. fp, m med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Att vara riksdagledamot är ett förtroendeuppdrag, inte ett yrke eller en tillsvidareanställning. För att få en bra sammansättning av


Utskottsberedning: ---1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N40 av Roland Sundgren (s) och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N40 av Roland Sundgren och Tage Påhlsson s, c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Regeringens förslag till särskilda konkurrensregler för lantbruket innebär att förbudet i 6 konkurrenslagen inte skall vara tillämpligt på viss samverkan i s.k. primära


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N36 av John Andersson (-) och Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N36 av John Andersson och Bert Karlsson nyd med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Sverige fick en ny konkurrenslag 1 juli 1993. Den nya lagen avviker betydligt mot den förra. Den gamla lagen byggde på den s k missbruksprincipen medan den nya bygger


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr12 av Elver Jonsson (fp) och Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr12 av Elver Jonsson och Anders Svärd fp, c med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag Folkrörelserna har sedan början av 70-talet förlorat ungefär hälften av sina andelar av spel- och lotterimarknaden medan de statliga spelbolagen och ATG vunnit andelar i motsvarande grad. Även


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. m, c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Förslag föreligger i riksdagen om inrättandet av ett internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub69 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub69 av Kjell Ericsson m.fl. c, m med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Skogsforskning i Värmland I Värmland finns en rad olika företag relaterade till skogsnäringen. Det finns verksamheter knutna till allt ifrån pappersmaskintillverkning,


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub57 av Gullan Lindblad m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub57 av Gullan Lindblad m.fl. m, c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högskolan i Karlstad bör ha en nationell funktion Högskolan i Karlstad är av utomordentligt stor betydelse för Värmlands framtid, vilket vi framhållit i ett flertal


Utskottsberedning: --1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I propositionen föreslås att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna förstärks. Detta möjliggörs genom avsättning ur Fond 92-93 till


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T67 av Åke Carnerö m.fl. (kds, c)

Motion till riksdagen 1993/94:T67 av Åke Carnerö m.fl. kds, c med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Regeringen redovisar i denna skrivelse en sammanfattning av innehållet i trafikverkens infrastrukturplaner och länsstyrelsernas länstrafikanläggningsplaner. Trafikutskottet lade i


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m, fp, s, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. m, s, fp, c, kds med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen I regeringens skrivelse angående investeringsplaner för infrastrukturen har regeringen inte levt upp till sina föresatser när det gäller den framtida utvecklingen i


Utskottsberedning: --1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T63 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:T63 av Sten Svensson m med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen I Västsverige har de samverkande länen utarbetat en samordnad transportstrategi som syftar till att få till stånd konkreta åtgärder för att i det längre perspektivet säkerställa fungerande


Utskottsberedning: -1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf38 av Jan Fransson m.fl. (s, m, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf38 av Jan Fransson m.fl. s, fp, m med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst I ovannämnda proposition föreslås lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,


Utskottsberedning: -1993/94:SfU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Inledning Regeringens förslag om förändringar av formerna för fordonskontrollen är i praktiskt taget alla delar bra. Regeringsförslaget är väl utformat för att tillfredsställa högt


Utskottsberedning: -1993/94:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo55 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo55 av Lennart Rohdin fp med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällvärlden och skärgårdar m.m. I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse över de åtgärder man avser att vidta för att bekämpa buller i främst fjällvärlden och i skärgården. Detta görs med anledning av


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju28 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju28 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Vi föreslår att den föreslagna Brottsoffermyndigheten tillsammans med den föreslagna Brottsofferfonden förläggs


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju27 av Lars Stjernkvist m.fl. (s, fp, kds, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju27 av Lars Stjernkvist m.fl. s, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning I propositionen föreslås att nuvarande Brottsskadenämnden tillförs nya arbetsuppgifter och ombildas till


Utskottsberedning: -1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation