Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 1993/94:Sf50 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf50 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Ny demokrati har i motioner presenterat förslag om förändringar i studiestödssystemet. Bl a har föreslagits ett samordnat vuxenstudiestöd. Av propositionen framgår att studiestödssystemet


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa ändringar i studiestödssystemet 1. Allmän studiestödspolitik 1.1 Solidarisk lönepolitik och högre utbildning Det finns en jämlikhetsaspekt i att samhället ger statligt stöd för högre studier. Studiefinansieringssystemet


Utskottsberedning: -----1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Mot bakgrund av de riktlinjer för ett sammanhållet studiefinansieringssystem som vi socialdemokrater föreslagit i motion 1993/94:Sf512 yrkar vi avslag på propositionen. På ett antal


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:A57 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Sammanfattning Vänsterpartiet konstaterar att regeringen dels har försvagat regionalpolitikens målsättning om regional balans och dels att det helt saknas en förnyelse i riktning mot en


Utskottsberedning: --------------------------------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): 1 avslag, , 38 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A52 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A52 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Om det ska gå bra för hela Sverige räcker det inte att det går bra för enbart några få regioner. Hela landets resurser måste utnyttjas för att en liten exportberoende nation som


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T40 av Hans Karlsson och Maud Björnemalm (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T40 av Hans Karlsson och Maud Björnemalm s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Regeringen föreslår i propositionen att bannätet avregleras från den 1 januari 1995. Rätten att trafikera bannätet


Utskottsberedning: -1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T39 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T39 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Avreglering av järnvägstrafiken I propositionen föreslås en avreglering av järnvägstrafiken fr.o.m. den 1 januari 1995. Dessutom


Utskottsberedning: -1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T38 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Av grundläggande betydelse för Ny Demokrati är att politiska beslut skall präglas av sunt förnuft. Vi har en i grunden positiv


Utskottsberedning: --1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T37 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:T37 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Under det senaste halvseklet har flera olika järnvägsföretag gått upp i det statliga järnvägssystemet för att samordningsvinster


Utskottsberedning: ---1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Propositionen I propositionen föreslås bl.a. att det statliga bannätet skall öppnas för konkurrens fr.o.m. den 1 januari 1995


Utskottsberedning: ----1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 2 avslag, , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr418 av Åke Gustavsson m.fl. s Stödet till trossamfunden Statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan omfattar verksamhetsbidrag, lokalbidrag och utbildningsbidrag. De fördelas av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. De samfund som åtnjuter stöd är de traditionella


Utskottsberedning: -1993/94:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr307 av Ingvar Carlsson m.fl. s Den socialdemokratiska kulturpolitiken Motiv och sammanfattning Att investera i kultur är att investera i människors utveckling. Det är ett lands invånare och dess samlade kunskap som är en nations största tillgång. I en alltmer föränderlig värld behöver


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1993/94:BoU13 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU18 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KrU31 1993/94:LU16 1993/94:SkU25 1993/94:UbU18 1994/95:UbU2
Riksdagsbeslut (143 yrkanden): 1 avslag, , 71 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. s Full sysselsättning Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning av förslagen2 2. Massarbetslöshet3 3. Regeringens misslyckande4 4. Åter till full sysselsättning7 5. Investeringar8 6. Utbildning och kultur12 7. Återupprätta arbetsmarknadspolitiken12


Utskottsberedning: ---------------------------------------------1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU13 1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:BoU14
Riksdagsbeslut (90 yrkanden): 2 avslag, , 45 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So14 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So14 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m. Proposition 1993/94:11 innehåller förslag till barnomsorgslag. Dessutom aviseras förslag om vårdnadsbidrag. Propositionen innehållande förslag om ett beskattat vårdnadsbidrag


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:So289 av Gudrun Schyman m.fl. v Ungdomars situation Sammanfattning I denna ungdomsmotion behandlas ungdomars situation utifrån ett helhetsperspektiv. Ungdomars bostads- och arbetsmarknadssituation behandlas såväl som den bristande jämställdheten mellan pojkar och flickor. I motionen


Utskottsberedning: ------------1992/93:KrU12 1992/93:LU32 1992/93:LU49 1992/93:NU24 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 2 avslag, , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Sf268 av Doris Håvik m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Sf268 av Doris Håvik m.fl. s Delpensionen De föreslagna förändringarna av reglerna för delpension skulle innebära en fullständig avveckling av denna försäkring inom några år. Med begränsning av arbetstidsminskningen till högst 10 timmar/vecka, sänkning av kompensationsgraden från 65


Utskottsberedning: ---1992/93:FiU10 1992/93:SfU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L716 av Ingbritt Irhammar och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:L716 av Ingbritt Irhammar och Elving Andersson c Obligatorisk märkning av miljöfarliga ämnen På marknaden finns fortfarande en stor mängd varor, som trots att de kan misstänkas innehålla miljöskadliga ämnen inte är försedda med miljömärkning. Samtidigt finns ett stort miljöintresse hos


Utskottsberedning: --1992/93:LU32 1992/93:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L715 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L715 av Lars Stjernkvist m.fl. s Ekonomisk rådgivning i folkbildningsregi m.m. Samtidigt som arbetslösheten ökar, lågkonjunkturen fördjupas och allt fler får ekonomiska bekymmer tvingas många kommuner banta sin konsumentrådgivning. Under 80-talet lockade banker och andra långivare med


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L712 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:L712 av Marianne Carlström m.fl. s Konsumentpolitiken I en del läroböcker och i propagandan beskrivs konsumenten som härskare över marknadsekonomin. Konsumenten påstås ha full information om alla alternativ, och endast det som är bra, önskvärt och rimligt prissatt kommer därför att kunna


Utskottsberedning: -1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:L711 av Harry Staaf och Rose-Marie Frebran (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:L711 av Harry Staaf och Rose-Marie Frebran kds Konsumentpolitiken Den kristdemokratiska grundsynen bygger på ett tänkande inspirerat av den judiskt-kristna etiken. Denna inspiration har framför allt givit oss synen på människans unika ställning i skapelsen samt varje människas ansvar


Utskottsberedning: --1992/93:LU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Paginering