Dokument & lagar (286 träffar)

Motion 1993/94:L17 av Lars Biörck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L17 av Lars Biörck m med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter Förslaget innebär att de ekonomiska villkoren för förtidsinlösen blir så ogynnsamma för låntagarna att denna möjlighet i realiteten omöjliggörs. Med nuvarande regler


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:L16 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter I propositionen föreslås en ändring i konsumentkreditlagens bestämmelser om s.k. ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av lån med bunden ränta.


Utskottsberedning: -1993/94:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L15 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L15 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen 1975:1385 m.m. Bakgrund I propositionen föreslås att aktiebolagsformen delas upp i två typer av aktiebolag, privata och publika aktiebolag. Endast de publika bolagen skall kunna vända sig till allmänheten


Utskottsberedning: --1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L14 av Maj-Lis Lööw m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Den borgerliga regeringen försämrade 1992 lönegarantin genom att ersätta den dåvarande lagen om statlig lönegaranti vid konkurs med en ny lönegarantilag. Ersättning för fordringar


Utskottsberedning: ------1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:L13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet Inledning Bestämmelserna om lönegaranti vid konkurs har utpräglad karaktär av social skyddslagstiftning. De har sitt ursprung i den starka förmånsrätt i konkurs som i handelsbalkens 17


Utskottsberedning: --1993/94:LU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L12 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:L12 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:123 Skuldsaneringslag I proposition 1993/94:123 läggs fram förslag till skuldsaneringslag. Lagen har tillkommit på riksdagens beställning. Vi, som varit med om att driva på för att få en skuldsanering, ser propositionen som


Utskottsberedning: -------1993/94:LU26
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L11 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L11 av Sten Svensson m med anledning av prop. 1993/94:123 Skuldsaneringslag I propositionen föreslås en ny form för skuldsanering. Med skuldsanering avses enligt lagförslaget att en fysisk person helt eller delvis befrias från betalningsansvaret för sina skulder. Gäldenären skall vid ansökan


Utskottsberedning: -1993/94:LU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L10 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L10 av Inga-Britt Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:123 Skuldsaneringslag Regeringen lägger i propositionen fram förslag till en skuldsaneringslag. Lagen föreslås gälla fysiska personer som helt eller delvis kan befrias från sina skulder. För att komma i fråga för skuldsanering


Utskottsberedning: -1993/94:LU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Framtidens familjepolitik nej till vårdnadsbidrag På 1960- och 1970-talen kämpade svenska kvinnor för rätten till offentlig barnomsorg och för rätten till arbete och en lön att leva på. En av förutsättningarna för kvinnornas snabba utträde


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU17 1993/94:BoU16 1993/94:LU19 1993/94:SfU15 1993/94:SoU25 1993/94:SoU29 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So492 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So492 av Gudrun Schyman m.fl. v Ungdomars situation Inledning I dag framställs ofta frågan om ungdomars situation som om ett generationskrig pågick. Fyrtiotalisterna framställs som de stora skurkarna som stått för överhettning och konsumtion under 80-talet. Ungdomar födda på 60- och


Utskottsberedning: -------1993/94:LU21 1993/94:SoU20 1993/94:SoU30 1993/94:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning och inledning, förslag i tabellform 2 2 Skattepolitik för solidaritet 4 2.1 Skattereformen 4 2.2 Regeringen Bildt 5 2.3 Skattepolitik, arbetslöshet och budgetunderskott8 2.4 Skatt efter bärkraft 11 3 Inkomstbeskattning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:LU32 1993/94:SfU12 1993/94:SkU20 1993/94:SkU25 1993/94:SkU30 1993/94:SkU34 1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N423 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:N423 av Dan Ericsson i Kolmården m.fl. kds Uppföljning av energiöverenskommelsen 1991 träffades en överenskommelse mellan tre riksdagspartier om den framtida energipolitiken s, fp och cInriktningen på denna uppgörelse stämde väl överens med den uppfattning kds redovisat i sina energipolitiska


Utskottsberedning: ----1993/94:LU35 1993/94:NU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N418 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N418 av Lennart Daléus m.fl. c Kärnkraftens avveckling m.m. Sammanfattning Riksdagens intentioner avseende kärnkraftens avveckling bör tydliggöras i lagstiftning. Kärntekniklagen bör ändras så att tillstånd att driva en kärnreaktor kan återkallas om detta är ett led i genomförandet av


Utskottsberedning: ------1993/94:LU35 1993/94:NU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N410 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N410 av Rolf L Nilson m.fl. v Kärnkraft Inledning Den svenska energipolitiken har under 70- och 80-talet och i början på 90-talet kännetecknats av oklarhet och brist på konsekvens kombinerat med avsaknad av miljöhänsyn. Detta har skapat en stor osäkerhet vid planering. Det har kostat


Utskottsberedning: -----------1993/94:LU35 1993/94:NU17
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N305 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N305 av Ingvar Carlsson m.fl. s Näringspolitiken Innehåll 1. Sammanfattning2 2. Utgångspunkter4 2.1 Regeringens näringspolitik löften och fakta4 2.2 Två nyckelfrågor6 3. En socialdemokratisk näringspolitik7 4. Program för tillväxt7 5. Stärk inhemsk efterfrågan8 5.1 Finanspolitisk


Utskottsberedning: -----------------------1993/94:AU19 1993/94:LU20 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:TU16 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N284 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:N284 av Kjell Johansson m.fl. fp Småföretagens villkor Sverige behöver nya jobb. Det är en mycket tuff utmaning att nu försöka finna och utnyttja de potentialer som finns för att öka sysselsättningen. Under andra hälften av 1980-talet tillkom 1,5 miljoner nya jobb i Sverige. Men samtidigt


Utskottsberedning: ------1993/94:LU20 1993/94:NU15 1993/94:NU23 1993/94:UbU11
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L906 av Liisa Rulander (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:L906 av Liisa Rulander kds Godtrosförvärv Ett dagligen förekommande problem vid kriminalpolisens avdelning för stöldgods utgör nuvarande lagstiftning om köp i god tro. När en tjuv påstår att han köpt en vara i god tro av en okänd person eller hittat den i en container, får han behålla


Utskottsberedning: -1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L905 av Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L905 av Carl G Nilsson m Prioritering vid konkursutdelning m.m. Antalet konkurser och betalningsförelägganden har ökat snabbt de senaste åren. Den djupa lågkonjunkturen är i första hand orsaken till detta. Enligt i dag gällande regler går alltid staten före andra s.k. oprioriterade fordringsägare


Utskottsberedning: -1993/94:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L904 av Lennart Hedquist (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L904 av Lennart Hedquist m Återtagandeförbehåll Enligt gällande regler finns vissa möjligheter för en leverantör att i avtalet med en köpare förbehålla sig rätten att återta godset om det inte betalas. Ett problem med detta s k återtagandeförbehåll är att det inte alltid gäller mot andra


Utskottsberedning: -1993/94:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L903 av Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:L903 av Isa Halvarsson fp Namnlagen Namnlagen i sin nuvarande utformning fungerar inte helt tillfredställande. Jag skulle vilja beskriva två fall från länsrätten i Värmland namnen är fingeradeFall 1 Anna Andersson och Bertil Bitvarg är sammanboende och får ett barn, Cecilia, som ges


Utskottsberedning: -1993/94:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation