Dokument & lagar (6 679 träffar)

Motion 1992/93:So445 av Liselotte Wågö (m)

Motion till riksdagen 1992/93:So445 av Liselotte Wågö m Adoptioner av barn födda i Sverige av utländska kvinnor Gravida kvinnor från andra länder, främst Polen, som kommer till Sverige för att här föda barnet och sedan adoptera bort det till föräldrar i Sverige blir allt vanligare. Det går till så att de svenska föräldrarna


Utskottsberedning: -1992/93:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So444 av Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So444 av Leif Bergdahl nyd En bättre akutsjukvård Olycksfall utgör ett av de största hälsoproblemen idag. I västvärlden är trauma den vanligaste dödsorsaken upp till 40 års ålder. I Sverige omkommer varje år 3 000 personer i olyckor och 140 000 skadas så svårt att de kräver sjukhusvård.


Utskottsberedning: -------1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So443 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So443 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl nyd Prestationsersättning inom sjukvården Fram till januari 1970 arbetade landets provinsialläkare och sjukhusläkare med prestationsersättning. Detta system innebar att läkarens lön, förutom en relativt låg fast grundlön var avhängig av vad


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So442 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So442 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl nyd En förbättrad vårdgaranti för hjärtsjukdomar Sammanfattning I motionen föreslås att vårdgarantin utvidgas till att omfatta alla hjärtsjukdomar som kräver kirurgi samt att det totalt får ta högst 3 månader från det behov uppstått tills det


Utskottsberedning: --1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So441 av Elver Jonsson och Erling Bager (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:So441 av Elver Jonsson och Erling Bager fp Åldersgräns för tobaksinköp Åldersgränser tillämpas för människor vid olika skeenden i livet. De utgör bl a ett sätt för samhället att föra ut normer och värderingar. Myndighetsåldern är satt till 18 år, trots detta är åldersgränsen för inköp


Utskottsberedning: -1992/93:SoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So439 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:So439 av Bo Holmberg m.fl. s Hälso- och sjukvård Den socialdemokratiska hälso- och sjukvårdpolitiken syftar till att främja alla människors hälsa och skapa goda förutsättningar för vårdens resultat. Syftet är att forma en rättvis och lika vård för alla, med hög kvalitet och med utrymme


Utskottsberedning: ----------1992/93:SoU15 1992/93:SoU22 1992/93:SoU25 1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So438 av Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:So438 av Bengt Harding Olson fp Psykiskt störda lagöverträdare En del av våldsbrottsligheten i vårt land och ibland den mest brutala, exempelvis mord/dråp, grov misshandel, våldtäkt och rån, begås av psykiskt störda personer. Dessa lagöverträdare döms oftast till fängelse eller psykiatrisk


Utskottsberedning: ---1992/93:JuU29 1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So436 av Sigrid Bolkéus och Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1992/93:So436 av Sigrid Bolkéus och Sinikka Bohlin s Äggdonationer Frågan om äggdonation togs upp i utredningen Barn genom befruktning utanför kroppenSOU 1985:5Flera tunga remissinstanser var positiva till äggdonation men det fanns även remissinstanser som hade en avvikande mening. För åtta år


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So434 av Hugo Bergdahl och Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:So434 av Hugo Bergdahl och Sigge Godin fp Legitimation för naprapater Vi återkommer i frågan om legitimation för naprapater då vår motion från den allmänna motionstiden 1992 ej föranlett regeringsförslag, trots socialutskottets välvilliga inställning. Allmänhetens förtroende för naprapatin


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So433 av Liselotte Wågö (m)

Motion till riksdagen 1992/93:So433 av Liselotte Wågö m Nedläggning av SPRI Sverige är i kris De offentliga utgifterna skenar för tillfället och budgetunderskottet har stigit till närmare 200 000 000 000 kronor. Räntan på den svenska statsskulden stiger med drygt 26 000 kronor i sekunden I en situation som denna


Utskottsberedning: -1992/93:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So432 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:So432 av Berith Eriksson m.fl. v Tolkar inom sjukvården Enligt uppgift, från olika landsting, förekommer det att man i stället för auktoriserade tolkar använder sig av anhöriga, vänner eller personal. Det är vanligare nu när olika enheter har fått ett eget budgetansvar. Det är ett sätt


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N440 av Margareta Winberg (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N440 av Margareta Winberg s Elektromagnetiska fält Allt fler människor blir känsliga för elektriska fält. Hudrodnad och utslag blir alltmer accepterat som överkänslighet mot bildskärmar. Men även andra symptom uppstår vid elöverkänslighet, som t.ex. yrsel, krypningar och domningar i extremiteterna


Utskottsberedning: -------1992/93:BoU18 1992/93:NU36
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N439 av Marianne Jönsson och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:N439 av Marianne Jönsson och Stina Gustavsson c Bioenergi Bioenergi står för 15 av Sveriges energiförsörjning, dvs. i energitermer lika mycket som kärnkraften eller vattenkraften. Värme och elenergi är dock inte helt jämförbara. Bioenergin är beprövad och har stora utvecklingsmöjligheter.


Utskottsberedning: --1992/93:NU28 1992/93:SkU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N438 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1992/93:N438 av Birgitta Hambraeus c Naturgas Sverige bör tillmötesgå det finska och norska intresset av att koppla ihop naturgasfyndigheterna i Nordsjön och Ryssland. Staten bör ställa medel till förfogande för infrastruktursatsningen, i form av lån. I hela Europa är naturgasnätet utbyggt. Sverige


Utskottsberedning: -1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N437 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:N437 av Lennart Brunander och Marianne Andersson c Myndighetsorganisationen på energiområdet Närings- och teknikutvecklingsverket har huvudansvaret för uppföljningen och genomförandet av den energipolitik riksdagen beslutar om. När verket bildades överfördes hela Statens energiverk dit


Utskottsberedning: -1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N436 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1992/93:N436 av Karin Starrin c Kostnaden för cesiumprover Nedfallet av cesium efter Tjernobylkatastrofen ger fortfarande tydliga spår i naturen. Sambandet mellan djurens matvanor och väderförhållandena visar sig vara mycket tydliga. Isotoperna finns i huvudsak i markens levande material och


Utskottsberedning: -1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N435 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:N435 av Max Montalvo nyd Biobränslebaserade drivmedel Det finns anledning att prova och utvärdera den här typen av drivmedel i större skala. Om all tyngre trafik i tätorter, exempelvis busstrafik och varuleveranser, använde metylester som drivmedel skulle man uppnå betydande miljövinster


Utskottsberedning: -1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N434 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N434 av Berndt Ekholm m.fl. s Ersättning för kärnkraft Den snabba internationalisering som pågår innefattar även energisektorn. Elsystemen liksom naturgasnäten knyts allt tätare samman mellan länder och därmed skapas större marknader. Inom Norden finns ett väl etablerat elsamarbete. Danmark


Utskottsberedning: --1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N433 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1992/93:N433 av Olle Lindström m Skogsråvara som drivmedel Miljöarbetet bör inriktas på att bland annat ersätta de fossila motorbränslena med koldioxidneutrala drivmedel framställda av biomassa. Skulle man lyckas med att övergå från fossila bränslen till bränslen gjord av svensk råvara blir


Utskottsberedning: -1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N432 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:N432 av Rolf L Nilson m.fl. v Energieffektivisering m.m. Energisektorn måste bli miljöanpassad I enlighet med Vänsterpartiets krav om att samhället ska bli bärkraftigt, dvs. ekologiskt anpassat, menar vi att energisektorn måste ställas om. Istället för kärnkraft vilkas säkerhetsproblem


Utskottsberedning: --------------1992/93:BoU18 1992/93:NU28 1992/93:SkU34 1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation