Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 1992/93:Jo707 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo707 av Gudrun Schyman m.fl. v Miljöpolitik Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning Att komma till rätta med miljöproblemen är avgörande för mänsklighetens framtid. Människan har alltför länge förbrukat jordens tillgångar istället för att enbart bruka dem. Denna insikt måste


Utskottsberedning: -------------1992/93:AU18 1992/93:BoU11 1992/93:FöU7 1992/93:JoU12 1992/93:JoU27 1992/93:LU32 1992/93:SkU34 1993/94:AU2
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 1 avslag, , 13 saknar beslutsinformation