Dokument & lagar (172 träffar)

Motion 1993/94:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds, nyd Ett internationellt riskcentrum i Karlstad Förslag föreligger om inrättandet av ett internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan om inrättandet av ett risk- och beredskapscentrumi


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö703 av Magnus Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö703 av Magnus Persson m.fl. s Ett risk- och beredskapscentrum Med anledning av regeringens forskningspolitiska proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg samt inom ramen för den allmänna motionstiden väcktes under år 1993 ett antal motioner om inrättandet av ett Risk-


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö702 av Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö702 av Göthe Knutson m Information om hotande olyckor Gång efter annan konstateras det att informationen till allmänheten brustit när en stor olycka inträffat och behovet av råd och vägledning varit som störst. Så var det exempelvis när kärnkraftshaveriet i Tjernobyl inträffat och


Utskottsberedning: --1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö701 av Björn Samuelson och Rolf L Nilson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö701 av Björn Samuelson och Rolf L Nilson v Analyser av hot och risker I samband med regeringens forskningspolitiska proposition våren 1993 uttalade försvarsutskottet, i sin behandling av flera motionsyrkanden, vikten av en förbättrad kunskapsbas för riskbedömningar som behöver göras


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö605 av Lars Bäckström (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö605 av Lars Bäckström v Marinstation för miljöberedskap Sammanfattning I motionen föreslås att en marinstation för miljöberedskap inrättas, och att denna placeras i Uddevalla-Lysekilsregionen. Syftet med stationen är att samla resurser, utrustning och kunskap för snabb insats vid


Utskottsberedning: --1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö604 av Fanny Rizell och Holger Gustafsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö604 av Fanny Rizell och Holger Gustafsson kds Brandbekämpning till sjöss Kustbevakningen har till uppgift att utföra effektiv övervakning av svenskt sjöterritorium och svensk fiskezon samt ha en hög beredskap för miljöräddningstjänst till sjöss och sjöräddningstjänst. Mellan Sverige


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö603 av Krister Örnfjäder m.fl. (s, c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö603 av Krister Örnfjäder m.fl. s, c, fp Miljöskyddsfartyg till norra Kalmar län Kustbevakningen anger i sin plan för miljöräddningstjänsten vissa tidsramar som målsättning för insatser till sjöss för att dels begränsa oljeutflöden, dels omhänderta olja genom upptagning. För insatser


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö602 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö602 av Krister Örnfjäder m.fl. s Bevakningen av våra kuster Sydöstra Sveriges kuststräcka är ett långt och svårbevakat område. Sedan lång tid tillbaka finns en tradition med yrkesmässig sjöfart och i modernare tid har en omfattande fritidsbåtsverksamhet tillkommit. För att sköta myndighetstillsynen


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö601 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö601 av Bertil Persson m Kustbevakningen Luftrummet i Sverige övervakas av Luftfartsverket och Flygvapnet. Sjöterritoriet övervakas av Sjöfartsverket, kustbevakningen och marinen. Vid haverier involveras också Sjöräddningssällskapet och Göteborgs radio. Detta leder till bristande koordination.


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö404 av Karin Wegestål och Nils T Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö404 av Karin Wegestål och Nils T Svensson s Civilförsvaret och kommunerna I 1992 års försvarsbeslut ingick att vissa uppgifter inom det civila försvaret skall överföras från staten till kommunerna, så att de får ett samlat ansvar för genomförandet av befolkningsskyddet och räddningstjänsten


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö403 av Karin Wegestål och Britt Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö403 av Karin Wegestål och Britt Bohlin s Nyckelpersoner inom det civila försvaret Grunden för totalförsvarets civila del är det fredstida samhället. Hur vitala samhällsfunktioner är uppbyggda och vad de tål av påfrestningar har allmänt sett större betydelse än särskilda beredskapsåtgärder.


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö402 av Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö402 av Anders Svärd c Den kyrkliga beredskapen Sedan den 1 juli 1993 leder och samordnar Svenska Kyrkans centralstyrelse den kyrkliga beredskapen i enlighet med vad centralstyrelsen avtalar med kyrkliga kommuner och andra trossamfund, 15 3 st Beredskapsförordningen 1993:242För uppgifterna


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö401 av Iréne Vestlund och Per Olof Håkansson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö401 av Iréne Vestlund och Per Olof Håkansson s Skydd av kulturföremål vid katastrofer Vid en konferens i Bern 1993 för civilförsvarsförbunden i de alliansfria staterna i Europa förevisade värdlandet Schweiz sin väl fungerande modell för att omhänderta och skydda värdefulla kulturföremål


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö335 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö335 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Försvaret Försvar Ny Demokrati ställer sig i huvudsak bakom regeringens proposition men anser att man kan skönja en oroväckande politisk utveckling i vår omedelbara närhet som kräver att man snabbt ser över den rådande situationen inom det svenska


Utskottsberedning: -------1993/94:FöU9 1993/94:UU16 1993/94:UU18 1993/94:UU27
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö334 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö334 av Hans Göran Franck m.fl. s Militärutgifterna och biståndspolitiken Att i dagens läge fortsätta att öka anslagen till det svenska försvaret vore ett felaktigt beslut. Det skulle innebära att Sverige fortsätter på sin inslagna linje som ett av de mycket få länder i Europa som ökar


Utskottsberedning: -------1993/94:FöU10 1993/94:FöU9 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö333 av Yvonne Sandberg-Fries och Christer Skoog (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö333 av Yvonne Sandberg-Fries och Christer Skoog s Sjö- och luftförsvaret 1. Ändrade förutsättningar Svenskt försvar står inför förändringar. Det är ingen isolerad nationell företeelse utan en trend som vi tydligt ser även i vår omvärld i övrigt. Bakgrunden till detta är givetvis den


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö332 av Yvonne Sandberg-Fries och Christer Skoog (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö332 av Yvonne Sandberg-Fries och Christer Skoog s Marin varvsverksamhet Riksdagen beslöt våren 1992 att godkänna regeringens förslag om försäljning av Muskövarvet. Sedan dess ett och ett halvt år har gått har ingenting hänt. Behovet av förändringar i syfte att minimera kostnaderna för


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö331 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö331 av Karin Wegestål m.fl. s Kockums Submarine Systems AB Sverige har två örlogsvarv Kockums Submarine Systems AB i Malmö och Karlskronavarvet AB i Karlskrona. Båda är dotterbolag till Kockums AB som i sin tur ingår i den sedan i somras börsnoterade, men av staten kontrollerade, Celsiuskoncernen.


Utskottsberedning: -1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö330 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö330 av Berit Andnor m.fl. s Försvarets högskolor Mer visioner krävs om nya roller för Försvarets högskolor Trots en synnerligen bred remissopinion går regeringen i budgetpropositionen bilaga 5, 2:6 angående Försvarets högskolor emot en av de bärande idéerna i den s.k. LEMO- utredningen.


Utskottsberedning: --1993/94:FöU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö329 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö329 av Lennart Brunander och Kjell Ericsson c Värnpliktigas situation Det svenska försvaret bygger på allmän värnplikt och att hela svenska folket engageras. Vi anser att denna grund i det svenska försvarssystemet är mycket viktig att bevara. Nu, i tider då ekonomin sätter hinder för


Utskottsberedning: ---1993/94:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation