Dokument & lagar (172 träffar)

Motion 1992/93:Fö604 av Anita Jönsson och Bo Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö604 av Anita Jönsson och Bo Nilsson s En flygkuststation på Sturup Flygkuststationens lokalisering i södra Sverige har diskuterats och prövats de senaste åren. 1991 beslutade kustbevakningen att flygkuststationen i Sturup skulle bibehållas medan den i Säve skulle avvecklas. Länsstyrelsen


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö603 av Ulla Tillander (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö603 av Ulla Tillander c Flygkuststationen på Sturup Kustbevakningen beslutade den 20 augusti 1991 om ny lokal organisation. Beslutet innebar bl.a. att flygkuststationen i Sturup skulle bibehållas medan den i Säve skulle avvecklas. På begäran av bl.a. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö602 av Alwa Wennerlund och Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö602 av Alwa Wennerlund och Kenneth Lantz kds Flygkuststationen på Sturup Den 20 augusti 1991 beslutade Kustbevakningen om ny lokal organisation, och detta innebar att flygkuststationen på Sturup skulle bibehållas och den i Säve utanför Göteborg skulle avvecklas. Länsstyrelserna i Göteborgs


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö601 av Bo Arvidson och Per Stenmarck (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö601 av Bo Arvidson och Per Stenmarck m Flygkuststation på Sturup I augusti 1991 beslutade kustbevakningen om en ny lokal organisation som bl.a. innebar att flygkuststationen på Sturup skulle bibehållas och den på Säve skulle avvecklas. Regeringen beslöt i december 1991 på begäran att


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö406 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö406 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds Karlstad som risk- och beredskapscentrum I denna motion föreslår vi att vissa befintliga myndigheter inom totalförsvaret samt en ny verksamhet Nordiskt riskcentrum med internationell prägel lokaliseras till Karlstad där en samordning är naturlig


Utskottsberedning: -1992/93:FöU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö405 av Rune Evensson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö405 av Rune Evensson s Anslag för byggande av skyddsrum m.m. Arbetslöshetssituationen är mycket bekymmersam inom alla sektorer av arbetsmarknaden. Den grupp som drabbats allra hårdast är byggnadsarbetarna och andra yrkesgrupper som är beroende av byggnadsverksamheten. Mer än 30 000,


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö404 av Fanny Rizell och Kjell Eldensjö (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö404 av Fanny Rizell och Kjell Eldensjö kds Andningsskydd till civilbefolkningen Den första huvuduppgiften för totalförsvarets civila del är att värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar. I krig är naturligtvis det fysiska skyddet inklusive andningsskydd av största


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö403 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö403 av Kenneth Lantz kds Befattningspeng inom civilförsvaret Civilförsvaret utbetalar ersättning med 4 kr/dag till arbetsledare i form av befattningspeng. Det är ofta små belopp som utbetals eftersom övningarna ofta omfattar endast 2-3 dagar. Dessa utbetalningar innebär ganska höga


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö402 av Lennart Brunander (c) och Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö402 av Lennart Brunander och Lars Sundin c, fp Kommunala driftvärn Kommunerna fick 1987 07 01 överta ansvaret för civilförsvaret i kommunen. Vi anser att det nu är hög tid för dem att organisera kommunala driftvärn. Det kommunala driftvärnet skall ha till uppgift att i kris- och krigslägen


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö401 av Maud Ekendahl (m) och Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö401 av Maud Ekendahl och Kenneth Lantz m, kds Bevarandet av Styrelsen för psykologiskt försvar Som en konsekvens av den ekonomiska krisen kommer en rad neddragningar att ske inom totalförsvaret. Hur man skall effektivisera och spara är ännu outsagt, men det finns signaler om tänkta


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö332 av Hans Gustafsson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö332 av Hans Gustafsson m.fl. s Utbildning av marin personal Utbildning för marinens personal i samtliga utbildningsanstalter måste utredas innan man gör lokala minskningar eller sammandragningar. De största besparingarna görs inom Stockholmsområdet. Utbildningen bör förläggas till två


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö331 av Hans Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö331 av Hans Gustafsson m.fl. s Försvarets planering av flygverksamheten F17 har i dag till uppgift att innehålla anbefalld beredskap samt producera krigsförband åt sektorchefen. Freds- och krigsuppgifter F17 är en modern flottilj som producerar flygförband 2 div. JA37 fr.o.m. 1993-07-01tre


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö330 av Rune Thorén m.fl. (c, fp, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö330 av Rune Thorén m.fl. c, fp, kds Lokaliseringen av luftvärnsförband m.m. Luftvärnet utgör tillsammans med jaktflygstridskrafterna de aktiva delarna av Sveriges luftförsvar. Det är mot denna bakgrund som luftvärnet, enligt regeringens direktiv, hör till försvarsmaktens högst prioriterade


Utskottsberedning: --1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö329 av Alf Wennerfors (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö329 av Alf Wennerfors m Flyttning av luftvärnets tekniska utbildning LvTS från Göteborg till Halmstad Den 3 juni 1992 beslöt riksdagen att flytta Lv6 från Göteborg till Halmstad samt att också flytta luftvärnets tekniska utbildning LvTS från Göteborg till Östersund. Nu föreslås i propositionen


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö328 av Göthe Knutson (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö328 av Göthe Knutson m Fiskefartyg som hjälpminfartyg När Iraks härskare Saddam Hussein för ett par år sedan hotade västvärlden med vedergällningsaktioner fanns det underrättelsekällor som förutspådde minfällning i vissa svenska större hamnars inlopp. En sådan hamn var Göteborg. Hade


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö327 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö327 av Sylvia Lindgren m.fl. s Försvarets sjukvårdscentrum I budgetpropositionen föreslår försvarsministern bl.a. att ett försvarets sjukvårdscentrum inrättas inom Försvarsmakten den 1 juli 1994. I och med detta förslag föreslås vidare att försvarets sjukvårdsstyrelse i Karlstad läggs


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö326 av Jan Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö326 av Jan Fransson m.fl. s Uppskov med eller befrielse från militärtjänstgöring Militärtjänstgöring är självklart en skyldighet som svenska ungdomar måste acceptera. Fall finns dock då personliga förhållanden är av sådan karaktär att befrielse eller alternativ tjänstgöring skall kunna


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö325 av Sven-Olof Petersson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö325 av Sven-Olof Petersson c Ett dykericentrum i Karlskrona Utbildningen i dykeri är en synnerligen speciell och avancerad utbildning. Såväl den militära utbildningen som delar av den civila faller under Chefen för marinen då Chefen för marinen är certifierande myndighet för civilt


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö324 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö324 av Ingela Mårtensson m.fl. fp Ambulanstransporter med helikopter Skärgårdsbefolkningen är beroende av att det finns helikoptrar tillgängliga för akuta sjuktransporter. Den 1 januari 1992 överfördes ansvaret för den här typen av sjuktransporter från Rikspolisstyrelsen till sjukvårdshuvudmännen.


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö323 av Elisabeth Fleetwood och Charlotte Cederschiöld (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö323 av Elisabeth Fleetwood och Charlotte Cederschiöld m Lokalisering av försvarets sjukvårdscentrum Enligt regeringens prop. 1992/93:100 Bilaga 5, Försvarsdepartementet läggs försvarets sjukvårdsstyrelse ned den 30 juni 1994. Samma datum avvecklas också försvarets sjukvårdshögskola liksom


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation