Dokument & lagar (172 träffar)

Motion 1992/93:Fö302 av Rosa Östh och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö302 av Rosa Östh och Stina Gustavsson c Anstånd med värnpliktstjänstgöring Som en effekt av de besparingskrav som lagts på försvaret, har omfattningen av värnpliktsutbildningen kraftigt minskats. Det gäller såväl grundutbildningen som repetitionsövningarna. Det har bl. a. lett till


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö301 av Ingbritt Irhammar och Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö301 av Ingbritt Irhammar och Birgitta Hambraeus c Totalvägran Resurserna som är till för försvaret är begränsade. De medel som satsas måste användas så, att man får bästa nytta av pengarna för ett gott försvar av hela vårt land. Den allmänna värnplikten berörs av besparingarna, så att


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö204 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö204 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling Starka drivkrafter i den fredstida samhällsutvecklingen förändrar nu radikalt förutsättningarna för det svenska samhället att stå emot de påfrestningar och störningar som säkerhetshotande kriser


Utskottsberedning: --1992/93:FöU9 1992/93:KU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö203 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö203 av Birgitta Carlsson c Totalförsvarets personalverk till Skövde För att vidareutveckla arbetet med personalfrågor och personalutveckling inom totalförsvaret har inrättande av ett Totalförsvarets personalverk föreslagits. Skövde kommun har till försvarsdepartementet anmält intresse


Utskottsberedning: -1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö202 av Stefan Attefall och Rose-Marie Frebran (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö202 av Stefan Attefall och Rose-Marie Frebran kds Icke-militärt motstånd 1987 inrättades Delegationen för icke-militärt motstånd. Den tillkom efter förslag av den s k Motståndsutredningen, som lämnade sitt betänkande SOU 1984:10 Kompletterande motståndsformer i februari 1984. Enligt förordningen


Utskottsberedning: ---1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning3 2. Budget- och finanspolitik7 2.1 Budgetunderskottet7 2.2 Försörjningsstrukturen10 2.3 Riksbanken, räntan och valutan11 3. Socialförsäkringssystemet12 3.1


Utskottsberedning: ---------------------------------1992/93:AU11 1992/93:BoU10 1992/93:FiU10 1992/93:FöU9 1992/93:JoU13 1992/93:JoU19 1992/93:JuU21 1992/93:KrU27 1992/93:LU35 1992/93:NU25 1992/93:SfU14 1992/93:SfU17 1992/93:SfU18 1992/93:SfU7 1992/93:SkU21 1992/93:SkU33 1992/93:SoU15 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU20 1992/93:UbU8 1992/93:UU15 1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:A476 av Jan Fransson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:A476 av Jan Fransson m.fl. s Åtgärder för Karlsborg efter 1992 års försvarsbeslut Riksdagen beslutade i juni 1992 att Västgöta flygflottilj i Karlsborg skulle behållas och uttalade bl.a.Av betydelse har härvid varit att Karlsborgs kommun skulle drabbas mycket hårt av effekterna av en


Utskottsberedning: ---1992/93:AU13 1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö201 av Hans Lindblad (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö201 av Hans Lindblad fp Försvarspolitiken Att stärka kvaliteten i försvaret Ursäkta längden, men det här är min sista riksdagsmotion om försvaret. Det är en del jag vill föra fram, bl.a. mot bakgrunden att riksdagen nyligen godkände en flerpartiuppgörelse där det är obalans mellan


Utskottsberedning: --------1992/93:FöU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö4 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö4 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:78 Undanförsel och förstöring Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om undanförsel och förstöring. Den nya lagen ges en utformning som överensstämmer med modern beredskapslagstiftning. Karaktären av


Utskottsberedning: -1992/93:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö3 av Berit Oscarsson och Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö3 av Berit Oscarsson och Göran Magnusson s med anledning av prop. 1992/93:73 Verksamheten vid Försvarets datacenter Försvarets datacenter finns i dag på sex orter. En av orterna är Arboga. Vi har där erfarenhet från en tidigare bolagisering och privatisering av ett statligt verk, FFV.


Utskottsberedning: -1992/93:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö2 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö2 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1992/93:77 Väpnad styrka för tjänstgöring utomlands I likhet med de fackförbund, som organiserar militären, nämligen TCO och Statsanställdas förbund, anser jag att riksdagen även i fortsättningen ska avgöra om svensk väpnad styrka ska


Utskottsberedning: -1992/93:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fö1 av Robert Jousma (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö1 av Robert Jousma nyd med anledning av prop. 1992/93:77 Väpnad styrka för tjänstgöring utomlands Propositionen går ut på att regeringen ges möjlighet att utan riksdagens hörande ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands förutom på begäran av FN


Utskottsberedning: ---1992/93:FöU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation