Dokument & lagar (598 träffar)

Motion 1993/94:K77 av Hans Gustafsson och Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1993/94:K77 av Hans Gustafsson och Hans Göran Franck s med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Det svenska folkstyret förverkligas genom representativ demokrati och parlamentarism med de politiska partierna som alternativa representationer av folkviljan. När de politiska


Utskottsberedning: ---1993/94:KU50
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Frågan om medlemskap i EU är avgörande för vårt lands framtid och självbestämmanderätt. Det är därför bra att riksdagens partier i enighet vänder sig till folket och att alla partier försäkrar


Utskottsberedning: -------1993/94:KU50
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K75 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:K75 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Endast ja och nej ska räknas I folkomröstningen den 13 november 1994 tar svenska folket ställning till om Sverige ska anslutas till Europeiska unionen eller ej. Det är väsentligt att folkomröstningsresultatet


Utskottsberedning: ---1993/94:KU50
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K74 av Claus Zaar (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K74 av Claus Zaar nyd med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Förslaget innehåller bland annat en inkomstgaranti som avses att utbetalas till ledamöter som ej erhåller mandat under nästa period. Det är anmärkningsvärt


Utskottsberedning: -1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K73 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, m)

Motion till riksdagen 1993/94:K73 av Karin Pilsäter m.fl. fp, m med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Att vara riksdagledamot är ett förtroendeuppdrag, inte ett yrke eller en tillsvidareanställning. För att få en bra sammansättning av


Utskottsberedning: ---1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K72 av Martin Nilsson och Ulrica Messing (s)

Motion till riksdagen 1993/94:K72 av Martin Nilsson och Ulrica Messing s med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Riksdagens förvaltningskontor har i ett förslag till riksdagen lagt fram ny lagstiftning för ersättningar till riksdagens ledamöter.


Utskottsberedning: -1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K71 av Maud Ekendahl och Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1993/94:K71 av Maud Ekendahl och Jan Backman m med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Förvaltningskontorets förslag till ny ersättningslag för riksdagens ledamöter innebär att tolvårsregeln för hel ålderspension bibehålles.


Utskottsberedning: -1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K70 av Ola Karlsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:K70 av Ola Karlsson m med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Rätten till ålderspension i det nya pensionssystemet för allmänheten baseras på livsinkomsten. Dvs. man skall betala en avgift baserad på inkomsten


Utskottsberedning: -1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K69 av Knut Billing (m)

Motion till riksdagen 1993/94:K69 av Knut Billing m med anledning av förs. 1993/94:RFK4 Riksdagens förvaltningskontors förslag till ersättningslag för riksdagens ledamöter Förvaltningskontorets förslag innebär ändring bl.a. i gällande regelsystem för s.k. inkomstgaranti till ledamöter som lämnar sitt uppdrag. Förslagen


Utskottsberedning: -1993/94:KU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K68 av Anita Jönsson och Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1993/94:K68 av Anita Jönsson och Birthe Sörestedt s med anledning av förs. 1993/94:RFK3 Förvaltningskontorets förslag om Nordiska rådets svenska delegation I förvaltningskontorets förslag om Nordiska rådets svenska delegation 1993/94:RFK3 föreslås att verksamheten vid delegationens kansli på visst


Utskottsberedning: -1993/94:KU48
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från Talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande EU-nämnden kommer vid händelse av ett medlemskap i EU att få en utomordentligt väsentlig funktion som forum för information och samråd


Utskottsberedning: --1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K66 av Dan Eriksson i Stockholm nyd med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande Tidpunkten för förslag om utgiftsområden och utskottsindelning Att ändra utskottsindelningen mitt under en mandatperiod kan


Utskottsberedning: --1993/94:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K65 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:K65 av Bengt Hurtig m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning I propositionen föreslår regeringen att centrala förvaltningsmyndigheter i fortsättningen i första hand skall vara organiserade som s.k. enrådighetsverk. Innebörden av detta är att myndigheterna


Utskottsberedning: -1993/94:KU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K64 av Thage G Peterson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:K64 av Thage G Peterson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning I propositionen föreslås att regeringen som ledningsform i första hand bör välja enrådighetsverk för centrala förvaltningsmyndigheter. Myndighetschefen skall ensam ha ansvaret för verksamheten


Utskottsberedning: --1993/94:KU42
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fö4 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fö4 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1993/94:179 JAS-projektet Inledning I Europa pågår en långvarig trend av nedrustning eller åtminstone minskad upprustning. Även i världen i sin helhet kan ett sådant mönster skönjas. De samlade militärutgifterna i världen har minskat


Utskottsberedning: -1993/94:FöU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K63 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:K63 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1993/94:189 Kommunal biståndsverksamhet I propositionen föreslås att kommunernas möjligheter att ge internationellt bistånd utvidgas ytterligare utöver vad som skett i samband med tillkomsten av 1991 års kommunallag. Bakgrunden är det ökade


Utskottsberedning: -1993/94:KU41
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K62 av Kristina Svensson och Berndt Ekholm (s)

Motion till riksdagen 1993/94:K62 av Kristina Svensson och Berndt Ekholm s med anledning av prop. 1993/94:189 Kommunal biståndsverksamhet Regeringen föreslår i proposition 1993/94:189 Kommunal biståndsverksamhet utvidgad rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd. Kommuner


Utskottsberedning: -1993/94:KU41
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K61 av Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:K61 av Maud Ekendahl m med anledning av prop. 1993/94:189 Kommunal biståndsverksamhet I propositionen föreslås en ny lag om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd. Förslaget innebär att den nuvarande rätten att ge utrustning


Utskottsberedning: -1993/94:KU41
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K60 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:K60 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati Stärk den kommunala demokratin I dag sker en utveckling där den kommunala demokratin allvarligt trängs tillbaka. Detta sker dels genom nyliberala idéer om konkurrens och privatiseringar, dels genom att staten


Utskottsberedning: -1993/94:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K59 av Bengt Kindbom och Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1993/94:K59 av Bengt Kindbom och Anders Svärd c med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati Den lokala självstyrelsen med dess lokala förankring är en mycket viktig del av vår demokrati. Centerpartiet har alltid slagit vakt om den kommunala och landstingskommunala verksamheten och i ett


Utskottsberedning: -1993/94:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation