Dokument & lagar (267 träffar)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s45268 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lokalisering till Sollefteå. Motivering Västernorrlands


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö19 av Eva Sonidsson och Åsa Lindestam (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter mp039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det behov som finns av strategiska flygtransporter.


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter s64035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:56. Motivering I regeringens proposition avser strategiska flygtransporter flyg-sjö- och landtransporter


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att räddningsskolan i Rosersberg ska vara kvar


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla räddningsskolan i Skövde i statens ägo. Motivering Dagens


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av och utvecklingen inom den nya myndigheten


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s64034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att etableringen av den nya myndigheten för säkerhet


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter v051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:56. Motivering Regeringen föreslår i sin proposition att Sverige ska ansluta sig till


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s67048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya myndigheten ges i uppdrag att ta fram förslag på hur


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s64033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta förslag på hur arbetet för att skapa medvetande om enskildas


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö9 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö9 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatser för att hantera omfattande elavbrott s64028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2008/09:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fö9 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Fö8 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö8 av Kristina Zakrisson m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatser för att hantera omfattande elavbrott s45262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser


Utskottsberedning: 2008/09:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö8 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Fö7 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö7 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:5 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen s64027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om benämning av snabbinsatsstyrkan. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fö7 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Fö6 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö6 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:5 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avveckla


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fö6 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:N384 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N384 av Karla López m.fl. mp Strategi för hantering av oljekulm Peak Oil mp456 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att genomföra de åtgärder som Kommissionen mot oljeberoende tog fram 2006. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:NU3 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:N384 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. mp Övervakningssamhället Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att av rättssäkerhetsskäl avvisa kommande förslag från regeringen om preventiva tvångsmedel och


Utskottsberedning: 2007/08:FöU15 2007/08:JuU3 2007/08:KU11 2009/10:JuU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. mp Ett försvar som vi behöver mp451 1 Sammanfattning Utgångspunkten för Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att det svenska försvaret ska omvandlas från ett invasionsförsvar till ett fredsfrämjande insatsförsvar, i enlighet med vad riksdagen tidigare


Utskottsberedning: 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2007/08:Fö265 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 298 kB)

Motion 2007/08:Fö264 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö264 av Tina Ehn m.fl. mp Rätt till rättslig prövning enligt strålskyddslagen mp528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av strålskyddslagen 1988:220 för att öka allmänhetens möjligheter till rättslig prövning. Motivering Statens


Utskottsberedning: 2007/08:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö264 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö263 av Tina Ehn och Gunvor G Ericson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö263 av Tina Ehn och Gunvor G Ericson mp Upparbetningsanläggningen Sellafield mp531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter se över lagstiftningen avseende kärnteknisk verksamhet så att utförsel av utbränt kärnbränsle för upparbetning förbjuds. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö263 av Tina Ehn och Gunvor G Ericson (mp) (doc, 39 kB)