Dokument & lagar (247 träffar)

Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser 201314S20010 med anledning av Regeringens skrivelse 2013 14 185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling SD471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Fö5 av Mikael Jansson (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet V020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Siuns Statens


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fö3 av Peter Rådberg och Maria Ferm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö3 av Peter Rådberg och Maria Ferm MP med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet MP021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska vara mer utförlig


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Fö3 av Peter Rådberg och Maria Ferm (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Statens inspektion


Utskottsberedning: 2013/14:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö2 av Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud SD med anledning av prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet SD440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A ska klassas som skyddsobjekt och omfattas


Utskottsberedning: 2013/14:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. MP En jordbruks- och livsmedelsstrategi MP3008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör starta en process för att utarbeta och införa en samlad jordbruks- och livsmedelsstrategi.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap SD106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja kap. 2.2Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU5 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:SkU16 2013/14:UFöU1 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) (doc, 3616 kB)

Motion 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm MP Försiktighetsprincipen på strålsäkerhetsområdet samt vetenskaplig osäkerhet MP2642 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försiktighetsprincipen i miljöbalken gäller även på strålsäkerhetsområdet.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP) (doc, 86 kB)

Motion 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm MP Barns rätt till skydd mot strålning från elektronisk teknik under skoltid MP2641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda barns rätt till skolgång utan att utsättas för skador från


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm MP Forskning om strålning räddar barn MP2632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson SD Överföring av icke operativa flygplan till museum SD439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för Försvarets materielverk att skänka två stycken 32 Lansen,


Utskottsberedning: 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö250 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång SD Svensk självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktion SD436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta en målsättning för den svenska självförsörjningsgraden inom svensk


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö249 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång SD Datum för tillåtet fyrverkeri SD433 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fyrverkeri endast ska vara tillåtet vid vissa svenska högtider, nyårsafton och valborgsmässoafton


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö248 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. MP Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap MP1026 1 Sammanfattning Europa upplever idag den fredligaste perioden på vår kontinent någonsin. Samtidigt är andra delar av världen drabbade av krig och konflikter. I enlighet med FN-stadgans principer


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:Fö241 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 103 kB)

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. FP Stärkt Östersjösamarbete för att rädda vårt innanhav FP811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda Östersjön. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7 2013/14:UU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U251 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det arbete som bedrivs av de hörselskadades intresseorganisation.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:KrU7 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap S27001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår i


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S27002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska försvarets främsta uppgift är försvaret av Sverige, dess suveränitet och integritet.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 105 kB)

Motion 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmotion MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till Försvarsmakten att anpassa försvaret efter den hotbild och den efterfrågan på internationella åtaganden


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:Fö246 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 110 kB)