Dokument & lagar (5 538 träffar)

Motion 1998/99:Ub20 av Erling Wälivaara (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub20 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Propositionens innehåll Propositionen tar upp en rad frågor som på olika sätt handlar om elever med funktionshinder. Inledningsvis markeras att dessa elever,


Utskottsberedning: -------1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Inledning Folkpartiet anser att regeringens proposition är ett steg i rätt riktning mot tilltagande integration av elever med funktionshinder i den ordinarie


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Innehåll 1 Inledning 12 1.1 Bakgrund 12 1.2 Sammanfattning av propositionen 12 2 Moderata utgångspunkter 12 2.1 Principiella utgångspunkter 12 3 Specialskolorna


Utskottsberedning: -------1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub17 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub17 av Sten Tolgfors m med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ekeskolan ett mänskligt växthus Han är 10 år. Blind. Svårt hörselskadad. Autistisk och gravt rörelsehindrad. Därtill svårligen kontaktbar för dem som inte känner honom


Utskottsberedning: ----------1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub16 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub16 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Inledning I skrivelsen behandlas såväl förskola som skola och vuxenutbildning. Ett samlat grepp över utbildningsväsendet ger


Utskottsberedning: --------------1999/2000:UbU5 1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub15 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub15 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och färdigheter Med en liberal samhällssyn som utgångspunkt är skolan en förutsättning


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Inledning Bakgrund Den nationella utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning är regeringens övergripande policydokument


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub13 av Britt-Marie Danestig (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub13 av Britt-Marie Danestig m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Innehåll 1 Inledning I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på den aktuella utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.


Utskottsberedning: -------1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U17 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U17 av Lars Ångström mp med anledning av prop. 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen WEAG och Finland Inledning WEAG är ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet mellan de tio medlemsländerna i Västeuropeiska unionen VEU samt Danmark,


Utskottsberedning: -1999/2000:UU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U16 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U16 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 1998/99:116 Om kryptografi Behov av kryptering I ett informationssamhälle kan information vara en handelsvara, en viktig del av den personliga integriteten eller ett vapen. Beroende på omständigheterna behövs därför skydd mot avlyssning,


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T24 av Mikael Johansson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:T24 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av skr. 1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Miljöpartiet de gröna har tidigare avkrävt en samlad redogörelse till riksdagen för hur 2000-problemet hanteras mot. 1997/98:Fö402Vi hälsar nu med tillfredsställelse


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T23 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T23 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av skr. 1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Inledning Kristdemokraterna har i flera tidigare motioner uttryckt stark oro för att det svenska samhället inte kommer att hinna med dataomställningen till


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf18 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf18 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny socialförsäkringslag. Förslaget innebär att socialförsäkringen delas in i en bosättningsbaserad


Utskottsberedning: ---1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf17

Motion till riksdagen 1998/99:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets Socialförsäkringens personkrets Centerpartiet förordar en samordning av trygghetsförsäkringarna till ett socialförsäkringssystem. Ett nytt system ska utgå från grundtrygghetstanken.


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf16 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf16 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets I proposition 1998/99:119 föreslås att socialförsäkringen med anslutande bidragssystem skall delas in i två delar. Till den ena hänförs förmåner som är beroende av att den enskilde har förvärvsarbete


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N18 av Göran Hägglund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N18 av Harald Bergström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:102 Handel med ädelmetallarbeten Inledning Sedan urminnes tider har smycken och prydnader av ädla metaller varit ett mått på en persons, en familjs eller ett samhälles välstånd. Guld har i alla tider varit symbolen för


Utskottsberedning: --1999/2000:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr41 av Agneta Brendt (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr41 av Agneta Brendt s med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål I juni 1994 bemyndigades chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor om kulturminnesskydd m.m. Utredningen antog namnet Kulturarvsutredningen.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Det är välkommet att regeringen nu föreslår ett utökat skydd för kulturföremål. Det är emellertid av stor vikt att detta skydd också omfattar det som kan beskrivas


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr39 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr39 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Kulturmiljöverksamhetens mål och inriktning Enligt kulturminneslagen är skyddet och vården av vår byggda och odlade miljö en viktig nationell angelägenhet. Kristdemokraterna delar


Utskottsberedning: -------1999/2000:KrU11 1999/2000:KrU6 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr38 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr38 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Mål för kulturmiljöarbetet Mellan lokalsamhället, den kultur som formar dess identitet och människorna som bor där finns ett livsviktigt, dynamiskt förhållande. I vår


Utskottsberedning: -----1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation