Dokument & lagar (5 538 träffar)

Motion 1998/99:Kr37 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr37 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Moderata utgångspunkter En viktig statlig uppgift på kulturområdet är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö. Detta gäller både landskapsvård och bebyggelse. På många


Utskottsberedning: ------------1999/2000:KrU13 1999/2000:KrU6 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A15 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:A15 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Företagshälsovård har en lång tradition i Sverige. Redan under 1600-talet fanns läkare och fältskärer som ägnade sig åt att förebygga ohälsa hos gruvarbetare. I och med det industriella genombrottet på


Utskottsberedning: -----1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A14 av Stefan Attefall (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:A14 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Bakgrund I propositionen föreslås en ny bestämmelse om företagshälsovården i 3 kap. i arbetsmiljölagen 1977:1160 samt ändringar i 9 lagen 1993: 1651 om läkarvårdsersättning och 9 1993:1652 om ersättning


Utskottsberedning: -1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A13 av Sven-Erik Sjöstrand (v)

Motion till riksdagen 1998/99:A13 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Företagshälsovård och arbetsmiljö Regeringen föreslår i propositionen en smärre förändring av lagtexten om företagshälsovården. Vänsterpartiet ser med oro på den negativa utvecklingen av arbetsmiljö-


Utskottsberedning: ------1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A12 av Mikael Odenberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:A12 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:120 Företagshälsovård Inledning Problemen inom dagens företagshälsovård sammanhänger främst med regelsystem som leder till att konkurrensneutralitet inte kan upprätthållas mellan olika vårdgivare. Skillnader i ersättningsregler


Utskottsberedning: -----1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr36 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr36 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Miljöpartiet de gröna föreslår att rösträttsåldern sänks till 16 år i val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Vi anser det inte motiverat


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr35 av Karin Pilsäter och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr35 av Karin Pilsäter och Johan Pehrson fp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Inflytande för alla Det är bra att en självständig paraplyorganisation LSU ges möjlighet att fristående kartlägga ungdomars möjlighet


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr34 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr34 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Det är med tillfredsställelse vi ser att regeringen tar ett samlat grepp över ungdomars situation och sätter fokus på demokrati, rättvisa och framtidstro.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr33 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr33 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Liberal ungdomspolitik En liberal ungdomspolitik syftar till att ge ungdomar möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor.


Utskottsberedning: ------------1999/2000:KrU3 1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Ungdomar är mer kapabla än vad regeringen tror Ungdomspolitiken borde i högre grad ta sin utgångspunkt i att ungdomar vill och är kapabla att


Utskottsberedning: --------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr31 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Innehåll Propositionens innehåll 24 Moderata utgångspunkter 24 Ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro 25 Ungdomar på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: ------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr30 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr30 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen att de tidigare riktlinjerna för ungdomspolitiken ersätts med tre övergripande mål.


Utskottsberedning: ---------------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr29 av Gun Hellsvik (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr29 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Insatser mot drogmissbruk Kampen mot narkotika måste bedrivas på bred front. Detta innebär att ökade satsningar måste till för att förhindra att


Utskottsberedning: ----1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Regeringens förslag om ett tidsbegränsat sanktionssystem för att motverka utförsäljning eller överföring av pengar från allmännyttiga bostadsföretag innebär en risk för kollision mellan


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU11 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Kommunala bostadsföretag och självstyre Regeringen föreslår i propositionen att ersätta de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Inledning I propositionen föreslås att de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntebidrag vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsbolag skall ersättas med ett nytt


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo20 av Anita Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo20 av Anita Johansson s med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag De som pläderar för utförsäljning av de kommunala bostadsföretagen glömmer så lätt varför dessa kom till och vilken roll de har i samhället. De kom till för att tillförsäkra vanliga människor bostäder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U15 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U15 av Lars Ångström mp med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Inledning Miljöpartiet de gröna konstaterar att man trots existensen av ett regelverk för olika kategorier av krigsmateriel varje år har kunnat konstatera att svensk krigsmateriel


Utskottsberedning: --------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U14 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1998/99:U14 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:128 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 Innehåll 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud är att den svenska


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:UU12
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation