Dokument & lagar (5 538 träffar)

Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades


Utskottsberedning: ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna 1998:1602 om uppskov med beskattning av andelsöverlåtelser i koncerner KÖL1947:576 om statlig inkomstskatt SIL


Utskottsberedning: -1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998 Regeringens skrivelse med utvärdering av Riksgäldskontorets skuldförvaltning är den första i sitt slag. Den utgör ett viktigt inslag


Utskottsberedning: -1998/99:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor 1 Inledning 27 2 Moderata utgångspunkter 27 3 Forskningens omfattning, inriktning och fördelning 29 3.1 Forskningens omfattning 29 3.2 Alla högskolor behöver en egen profil 30 3.3 Forskarutbildningen


Utskottsberedning: -----------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub11 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Grundforskningens nytta och värde Strävan efter ny kunskap är en av de egenskaper som kännetecknar människan. Under århundraden har hon drivits att öka sin kunskap om den omgivande världen, såväl


Utskottsberedning: ---------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub10 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub10 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Inledning Propositionen tar upp statens ansvar och uppgifter samt formerna för forskningspolitiken. Därtill behandlas forskningens omfattning, inriktning och fördelning. Ett särskilt avsnitt ägnas


Utskottsberedning: --------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub9 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub9 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor En liberal vision för forskningen självständiga högskolor och fria studenter Fri och obunden forskning av hög kvalitet är av central betydelse för ett lands utveckling, såväl intellektuellt och


Utskottsberedning: --------------1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr28 av Dan Kihlström (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr28 av Dan Kihlström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Inledning Det är nästan 30 år sedan statens stöd till idrotten var föremål för en genomgripande prövning och analys. Propositionen inleds därför med


Utskottsberedning: -------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr27 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr27 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Inledning Idrottsrörelsen är vår största och mest livskraftiga folkrörelse med mer än tre miljoner medlemmar. Mer än två tredjedelar av alla barn


Utskottsberedning: ---------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr26 av Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr26 av Lennart Kollmats m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Idrotten kärnan i det ideella Sverige Inledning Folkpartiet noterar inledningsvis med tillfredsställelse att regeringen också framöver vill


Utskottsberedning: --------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr25 av Kent Olsson och Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr25 av Kent Olsson och Roy Hansson m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Ett stort antal rapporter har under senare år visat på en oroande utveckling vad gäller barns och ungdomars fysiska aktivitet. Samtidigt som


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr24 av Kent Olsson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr24 av Kent Olsson och Elizabeth Nyström m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Att kunna kombinera högskolestudier och elitidrott är svårt. Därför är det nödvändigt att göra vad som är möjligt för att underlätta


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr23 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr23 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning 1 Inledning Idrotten är med sina cirka tre miljoner medlemmar den verksamhet som organiserar flest människor i Sverige. I cirka 22 000 idrottsföreningar,


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr22 av Elizabeth Nyström och Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr22 av Elizabeth Nyström och Elisabeth Fleetwood m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Fysisk aktivitet respektive inaktivitet är en av de viktigaste faktorerna för människors livskvalitet och därmed också för folkhälsan.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr21 av Roy Hansson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr21 av Roy Hansson och Elizabeth Nyström m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet Folkhälsa, folkrörelse och underhållning Tillgång till väl fungerande anläggningar till förhållandevis låg kostnad är en viktig förklaring till svensk idrotts starka ställning,


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr20 av Eva Johansson och Ingela Thalén (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr20 av Eva Johansson och Ingela Thalén s med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Regeringen understryker i propositionen vikten av att arbetet mot doping förstärks. Det har länge varit en angelägen fråga för idrottsrörelsen


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS I propositionen föreslås att riksdagen skall ställa sig bakom det framförhandlade avtalet mellan Sveriges och Norges regeringar om ett samgående mellan Telia AB och Telenor AS. Centerpartiet


Utskottsberedning: ----1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N16 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:N16 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Folkpartiet har sedan lång tid tillbaka drivit frågan om en utförsäljning, privatisering, av statliga företag. Vi noterar att regeringen sent omsider börjar röra sig i samma riktning


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:N15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Inledning Propositionen tar upp sammanslagningen av Telia AB, som ägs av staten, med Telenor AS, som ägs av norska staten. I avtalet gäller att svenska staten skall, initialt, tilldelas


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation