Dokument & lagar (5 538 träffar)

Motion 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N14 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Principiella utgångspunkter Svenska staten är den enskilt största ägaren av rent kommersiella varu- och tjänsteproducerande företag. Det sammanlagda marknadsvärdet av de statliga


Utskottsberedning: ----1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk34 av Kent Olsson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk34 av Kent Olsson m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringen har i proposition 1998/99:86 föreslagit ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör. Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1998/99:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringens förslag I propositionen föreslår regeringen bland annat ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen.


Utskottsberedning: ------1998/99:SkU21
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk32 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk32 av Jan Backman m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringen föreslår att den nya lagen om exportbutiker skall innehålla ett förbud för butikerna att sälja annat än obeskattade gemenskapsvaror till flygpassagerare


Utskottsberedning: -1998/99:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf15 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf15 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:98 Vissa premiepensionsfrågor Inledning När vi läser Statskontorets bedömning av de problem som kan uppstå och som finns refererade på sidan 22 i propositionen så kommer vi osökt att tänka på Tage Danielssons monolog om sannolikhet:


Utskottsberedning: ----------1998/99:SfU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N13 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N13 av Ewa Larsson mp med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Jämställda tillväxtavtal Just nu pågår ett intensivt arbete över hela landet med att skriva lokala tillväxtavtal. På ett seminarium i februari som tog upp genusaspekten på tillväxtavtalen


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N12 av Lena Ek (c)

Motion till riksdagen 1998/99:N12 av Lena Ek m.fl. c med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Med anledning av det pågående arbetet med de regionala tillväxtavtalen har centerkvinnorna genom en enkät till länsstyrelsernas jämställdhetsexperter undersökt hur och i vilken grad


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N11 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1998/99:N11 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen I Sverige råder en stor politisk enighet om jämställdhetens betydelse för samhällets utveckling. I detta ligger att kvinnors och mäns kompetens och erfarenhet skall tillvaratas.


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N10 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1998/99:N10 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Tillväxtavtalen inget huvudspår för tillväxt Med regionala tillväxtavtal, som riksdagen beslutade om i maj 1998, fogades ytterligare ett begrepp till den redan så snåriga


Utskottsberedning: -1999/2000:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn borde till sin natur vara såväl sakligt deskriptiv och analyserande som problemorienterad. Tyvärr finns i


Utskottsberedning: -------1998/99:FiU24
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi42 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi42 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Ny skatteutjämning slår hårt mot Stockholm Stockholmsregionen drabbas hårt av det föreslagna nya kommunala skatteutjämningssystemet. De förändringar som skett


Utskottsberedning: --1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Centerpartiet anser att utgångspunkten för politiken ska vara den enskilda människan. Därför har vi synsättet att det grundläggande syftet med utjämningssystemet


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi40 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Principiella utgångspunkter Det goda målet bakom det kommunala utjämningssystemet är att alla kommuner och landsting/regioner skall ha likvärdiga förutsättningar


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi39 av Tommy Waidelich och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi39 av Tommy Waidelich och Sylvia Lindgren s med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Det finns all anledning att rikta stark kritik mot den skattesänkning som den borgerliga ledningen av Stockholms läns landsting och Stockholms kommun


Utskottsberedning: -1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi38 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi38 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting En mycket viktig del av välfärden för människor organiseras och finansieras i kommuner och landsting. De kommunala budgetarna står för den absolut övervägande


Utskottsberedning: --1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting 1 Sammanfattning 2 2 Kommunerna kan bidra till tillväxt men saknar incitament 2 3 Förutsättningar för god kommunal verksamhet måste säkras. 3 4 Grundlagen skall


Utskottsberedning: ---1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Inledning Centerpartiet har under lång tid kritiserat regeringen för en alltför passiv regionalpolitik. Under senare år har den regionala problembilden accentuerats. Befolkningsstatistiken


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi35 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi35 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Totalförsvar I förslaget till tilläggsbudget för utgiftsområde 6 manifesterar regeringen det faktum att försvarspolitiken nu tagits som gisslan av Vänstern och Miljöpartiet. Det


Utskottsberedning: -1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi34 av Ulf Björklund (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi34 av Ulf Björklund kd med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Beskattningen av biodrivmedel Bakgrund Ett av de största hoten mot mänskligheten är utsläppen av fossil koldioxid i atmosfären, en accelererande ökning av den s k växthuseffekten. Sverige


Utskottsberedning: -1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi33 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi33 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Stärk jordbrukets konkurrenskraft genom skattesänkning Inledning Sveriges behov av företagande och tillväxt är alltmera uppenbart. Endast inom ramen för en politik som är klart inriktad


Utskottsberedning: -----1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation