Dokument & lagar (5 538 träffar)

Motion 1998/99:Kr14 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr14 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Inledning Propositionen tar i huvudsak upp två frågor, internationella kasinon och spelautomater. Vad det gäller internationella kasinon föreslår regeringen att sådana skall få anordnas i Sverige.


Utskottsberedning: --------1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr13 av Berit Andnor m.fl. (s, c, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr13 av Berit Andnor m.fl. s, m, c med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. I Åre finns goda personella och fysiska förutsättningar för en kraftfull vidareutveckling av turismen genom ökad differentiering av aktivitets- och attraktionsutbudet. Ett kasino blir här ett


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Inledning Regeringens proposition innebär ett införande av statliga kasinon, återinförande av penningautomater och större attraktionskraft åt de värdeautomatspel som i dag ger en högsta kontantvinst


Utskottsberedning: ---------1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr11 av Inge Carlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr11 av Inge Carlsson s med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. I propositionen föreslås en lag som tillåter kasinospel i Sverige. Tillstånd skall få ges av regeringen som också avgör var kasinospel skall lokaliseras. Verksamheten, som bara får drivas av företag som


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr10 av Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr10 av Hans Stenberg s med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. I regeringens proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. föreslås inrättande av ett antal statliga spelkasinon i Sverige. För att en kasinoetablering ska bli framgångsrik så krävs bl. a. goda kommunikationer,


Utskottsberedning: -1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr9 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr9 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Regeringen föreslår i proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. att det i Sverige skall ges tillstånd till högst sex kasinon och att dessa skall drivas endast av statliga företag. Skälen


Utskottsberedning: -----1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr8 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr8 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Propositionen I föreliggande proposition föreslår regeringen att högst sex kasinon av internationell typ skall tillåtas i Sverige. Inledningsvis kommer fyra kasinon att tillåtas. Redan från


Utskottsberedning: ------1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr7 av Sten Andersson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr7 av Sten Andersson m med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Nej till höjd åldersgräns och registrering vid kasinospel Regeringens proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. bör i huvudsak bifallas av riksdagen. Däremot bör riksdagen inte bifalla förslagen


Utskottsberedning: --1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter fp med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar kommande förslag till ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar av företag. Det gäller


Utskottsberedning: -1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar i skrivelsen att man kommer att överlämna ett förslag om ändringar i lagen 1998:1602 om uppskov med beskattningen


Utskottsberedning: --1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U10 av Göran Lennmarker (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U10 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 Vi moderater vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med fokusering


Utskottsberedning: ----1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf14 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf14 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:81 Statens invandrarverk och gränskontroll Bakgrund I propositionen 1998/99:81 Statens invandrarverk och gränskontroll föreslår regeringen att Invandrarverket ges befogenhet att, efter överenskommelse med polismyndigheten,


Utskottsberedning: -------1998/99:SfU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf13 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf13 av Fanny Rizell m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Propositionen I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för hur återbetalningsskyldigheten inom underhållsstödssystemet


Utskottsberedning: ----1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till särlevande föräldrar m.m. Propositionen I föreliggande proposition görs en analys av underhållsstödet som infördes 1997. Analyserna visar klart att underlagen


Utskottsberedning: --1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Barn behöver ett regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sina föräldrar. Många gånger är det


Utskottsberedning: --1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Inledning Barn är föräldrarnas gemensamma ansvar. En viktig del av detta ansvar är det ekonomiska ansvaret. Detta ansvar är gemensamt


Utskottsberedning: -1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U9 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U9 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av skr. 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 Inledning Regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska Unionen under 1998 ger i huvudsak en bra och översiktlig bild över den snabba utveckling som nu


Utskottsberedning: ------------1998/99:UU10
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T22 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T22 av Johnny Gylling och Tuve Skånberg kd med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Propositionen innehåller förslag om utökad konsumenträtt på telemarknaden och förslag till utökad konkurrensutsättning av dominerande teleaktörer. Öppna och tillgängliga telenät samt


Utskottsberedning: -1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Det är av största vikt att den svenska marknaden för telekommunikationer är så väl avreglerad att möjligheterna till skarp konkurrens åstadkommes till gagn för konsumenter och företag. Hösten


Utskottsberedning: --1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Behandling av personuppgifter inom telekommunika- tionsområdet Undantag från skyldigheten att utplåna uppgifter i polisens brotts- bekämpningsarbete Som ett led i Sveriges införlivande av teledataskyddsdirektivet


Utskottsberedning: --1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation