Dokument & lagar (5 538 träffar)

Motion 1998/99:Ub276 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub276 av Inger Davidson m.fl. kd, s, m, v, c, fp, mp Barnomsorgen och arbetsmiljölagen Barnolycksfall inom barnomsorgen Antalet olyckor inom barnomsorgen har fördubblats på relativt kort tid. Det framgår av en studie från Uppsala där man driver ett pilotprojekt för att förebygga skador


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU10 1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub275 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub275 av Inger Davidson kd Djurförsök i utbildningssammanhang Frågan om djurförsök i utbildningssammanhang har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen. Tyvärr har ingen positiv förändring skett. Redan 1978 beslutade regeringen om en begränsning av djurförsöken. Målet skulle nås bland


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd, v, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. kd, m, v, c, fp, mp Självmord bland barn och unga Självmorden bland 13-17 åringar ökar. Barnombudsmannen presenterade i år ny självmordsstatistik i boken Upp till 18BO har jämfört åren 1993 och 1996 och inkluderat fall som rubriceras som oklart uppsåt. I denna


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub273 av Kenneth Lantz (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub273 av Kenneth Lantz kd Naturkunskap m.m. i gymnasieskolan I regeringens proposition 1997/1998:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet behandlas utvecklingen av kärnämnesutbudet. Regeringens bedömning är slutligen att de små kärnämnenas innehåll och struktur bör beredas


Utskottsberedning: --1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub272 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub272 av Elver Jonsson fp Gymnasieskolans betygsordning Betyg ger inte med automatik goda skolor men de sätter en norm och minskar risken för att eleverna skall uppfatta utbildningen som kravlös. Härtill kommer en social aspekt: utan betyg tar andra krafter vid. De ungdomar som tar sig


Utskottsberedning: --1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub271 av Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub271 av Elver Jonsson fp Gymnasieskolans kursplaner Begreppet gymnasiepoäng som ett led i ett framtida avskaffande av gymnasieskolans nuvarande timplaner, framgår av regeringens förslag. I dag motsvarar en gymnasiepoäng en lärarledd undervisningstimme om 60 minuter under lärares ledning.


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub270 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub270 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal s Distansundervisning Gymnasieskolan har en nyckelroll i samhällsutvecklingen och är en brygga till arbetslivet. Det är viktigt att gymnasieskolan utvecklas så att mindre kommuner och kommuner i glesbygd får möjlighet att utan krångliga regelverk


Utskottsberedning: -1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub269 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub269 av Gudrun Schyman m.fl. v Skolan Innehåll 1 Inledning Skolan är på många sätt ett samhälle i miniatyr. Innanför dess väggar ryms en stor del av de problem och motsättningar som i dag finns i samhället: segregation, utslagning, brist på demokrati osv. En del trivs under skolåren


Utskottsberedning: -----------1998/99:UbU11 1998/99:UbU6 1999/2000:UbU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub268 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub268 av Barbro Westerholm m.fl. fp Förskolan och skolan Sammanfattning Den svenska skolan står inför en mängd utmaningar för att den skall kunna ge elever den kunskapsgrund de behöver för att möta framtidens krav. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Folkpartiet anser att deras professionalitet


Utskottsberedning: --------------------1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU9 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub267 av Runar Patriksson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub267 av Runar Patriksson fp Musik- och kulturskolornas rättigheter i LPO 94 I läroplanen för grundskolan LPO 94 har ordet garantitid en viktig betydelse. Vissa ämnen utgör grundstommen i garantitiden. Du ska kunna läsa, skriva och räkna är viktiga påståenden i LPO 94. Men vi får inte


Utskottsberedning: -1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub266 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub266 av Gudrun Schyman m.fl. v Förskolan Sammanfattning Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning om att grunden till ett livslångt lärande läggs redan i förskolan. Mot den bakgrunden har Vänsterpartiet ett antal förslag och synpunkter. Vi menar att lagstiftningen måste ändras så


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU10 1998/99:UbU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub265 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub265 av Agneta Brendt m.fl. s Teckenspråk Ett barn är tryggt i en miljö där det hela tiden förstår vad som händer, kan delta i det sociala samspelet och få en identitet. Ett barn måste förstå och bli förstått. Förutsättningen för detta är ett fungerande språk och en fungerande kommunikation.


Utskottsberedning: -1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub264 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kd, m, mp, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub264 av Margareta Israelsson m.fl. s, m, v, kd, c, fp, mp Barnomsorg för barn till arbetslösa Många kommuner drar in barnomsorgen till de arbetslösa, helt eller delvis, direkt eller efter några månader. Det innebär stora förändringar i barnens vardag och gör det svårare för föräldrarna


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub263 av Sofia Jonsson (c) och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub263 av Sofia Jonsson och Johan Pehrson c, fp Specialskolor I Funkisutredningens betänkande, som för närvarande är under beredning, föreslår kommittén flera förändringar vad gäller specialskolorna. De statliga resurserna bör, enligt utredningen, användas för att stödja kommunernas arbete


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub262 av Håkan Juholt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub262 av Håkan Juholt m.fl. s Elevutvärdering av lärare 1998 års Ungdomsparlament engagerade mer än 28 000 gymnasieelever från de tre Smålandslänen och Öland. Trots geografiska avstånd kunde flera viktiga beslut tas gemensamt, med hjälp av Internet. Demokratifrågor och medbestämmande


Utskottsberedning: -1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub261 av Ingrid Burman och Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub261 av Ingrid Burman och Maggi Mikaelsson v Förskolan Det svenska skolsystemet består idag av tre läroplaner: Lpfö förskolan 1-5 årLpo 94 för förskoleklassen, fritidshemmen och grundskolan, och för frivilliga ungdomsskolan Lpf 94. Målet med läroplanerna är att barnet skall få en sammanhållen


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub260 av Lena Sandlin (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub260 av Lena Sandlin s Barnomsorgen Ett växande problem för barnfamiljer som arbetar inom serviceyrken är att öppettiderna tenderar att bli allt längre inom dessa branscher. Det gäller framför allt detaljhandeln, vården och hotell- och restaurangbranschen. Den kommunala barnomsorgen


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub259 av Jan Erik Ågren (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub259 av Jan Erik Ågren kd Körkortsutbildning på gymnasiet Det är knappast en överdrift att hävda att morgondagens medborgare i än högre grad än dagens bör ha körkort. Körkort och trafikkunskaper är något av ett obligatorium. För många anställningar fordras körkortsinnehav. Få torde för


Utskottsberedning: -1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub258 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub258 av Beatrice Ask m.fl. m Skolans uppdrag att bidra till ökad social kompetens 1 Sammanfattning Skolans inre arbetsklimat diskuteras ibland med anledning av larmrapporter om akuta händelser. Medierapporteringen tyder på att problemen ökat, inte minskat under senare år. Mobbning, ett


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub257 av Ingvar Eriksson och Cristina Husmark Pehrsson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub257 av Ingvar Eriksson och Cristina Husmark Pehrsson m Stammande Stamningen är ett funktionshinder i kommunikationen med andra människor. Stamningen är fyra gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. 1 av den vuxna befolkningen stammar. Stamningen kan beskrivas som ett avbrott


Utskottsberedning: --1998/99:UbU7 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation