Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö21 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Kristdemokratisk utgångspunkt Den kristdemokratiska övertygelsen om alla människors lika värde är en grund för goda relationer mellan folk i världen. Därför vill Kristdemokraterna


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö20 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö20 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Inledning I propositionen föreslår regeringen förändringar för tjänstgöring inom Sveriges utlandsstyrka inom Försvarsmakten. Förslagen avser bl.a. att förbättra skyddet vid


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Totalförsvaret skall kunna användas för att bidraga till fred och säkerhet i omvärlden. Detta är en av försvarets fyra huvuduppgifter. Försvarsuppgörelsen mellan Centerpartiet och


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö18 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö18 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Inledning Varje månad dödas 800 och skadas 1 200 människor av minor. Minor drabbar även svenskar, antingen de tjänstgör i utlandsstyrkan eller deltar i annat liknande internationellt


Utskottsberedning: ----1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö17 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Klargöranden och förbättringar när det gäller lagstiftningen om vår utlandsstyrka inom Försvarsmakten är efterlängtade och absolut nödvändiga. Dels har många unga människor skadats


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö16 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö16 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar I proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar föreslår regeringen att antalet värnpliktiga under två års tid ska vara 15 000. Motionärerna håller med om att antalet


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö15 av Lars Ångström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö15 av Lars Ångström m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Inledning Efter Sovjetunionens kollaps och Warzawapaktens upplösning har de militära hoten som motiverat Sveriges militära försvar upphört att existera. De ryska militärutgifterna har


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. (mp, v, kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö14 av Lars Ångström m.fl. mp, m, v, kd, c, fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Försvarsmakten måste satsa på minröjning Den svenska försvarsmakten och Räddningsverket kan bli betydande aktörer i kampen mot gömda minor i fattiga och krigshärjade stater.


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö13 av Sonja Fransson och Arne Kjörnsberg s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Utredning om Räddningsverkets och Försvarsmaktens sammantagna resurser vad avser resurser vid kriser och miljökatastrofer Under det kalla krigets dagar var invasionshotet


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö12 av Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Plikttjänstgöring är ett frihetsberövande. Samtidigt är detta frihetsberövande en grundläggande förutsättning för ett fungerande totalförsvar. Den enskildes ställning på arbetsmarknaden kan


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö11 av Mariann Ytterberg och Barbro Hietala Nordlund (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö11 av Mariann Ytterberg och Barbro Hietala Nordlund s med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Enligt försvarspropositionen skärs värnplikten ner från nivån 25 000 inkallade per år till 15 000. Det innebär att mindre än var tredje man i de närmast aktuella


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö10 av Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö10 av Kjell Eldensjö kd med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar En av de absolut viktigaste uppgifterna i vår tid är att värna våra livsbetingelser på jorden och skydda mänskligt och övrigt biologiskt liv vid miljökatastrofer. Miljöproblemen såväl i vårt


Utskottsberedning: -1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö9 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Inledning Kristdemokraternas främsta strategi för fredsplanering är de politiska idéer som utgör grunden för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Den etik som skall vara vägledande i


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö8 av Berit Jóhannesson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö8 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Vänsterpartiet har länge krävt att det militära försvaret skall minskas till förmån för andra verksamheter inom den offentliga sektorn. Den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen som


Utskottsberedning: -----------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö7 av Lars Leijonborg (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö7 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Sammanfattning 1996 års försvarsbeslut hastades fram av en svag parlamentarisk majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Resultatet blev ett försvarsbeslut som inte


Utskottsberedning: ----------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Sammanfattning Regeringens proposition 1998/99:77 Förändrad omvärld omdanat försvar ger en felaktig inriktning av det som borde vara svensk säkerhetspolitik kombinerat med en mycket oklar bild


Utskottsberedning: -----------------------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö5 av Elizabeth Nyström och Lars Björkman (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö5 av Elizabeth Nyström och Lars Björkman m med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden och dess betydelse för Europas och Sveriges säkerhet. I propositionen lämnas förslag i fråga om operativa förmågor


Utskottsberedning: --1998/99:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö4 av Stig Sandström och Berit Jóhannesson (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö4 av Stig Sandström och Berit Jóhannesson v med anledning av prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering Vi har vissa frågetecken kring propositionen som vi vill ta upp. Grundläggande i det nya Seveso II-direktivet, som propositionen utgår ifrån, är den inre säkerheten i berörda verksamheter.


Utskottsberedning: -1998/99:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö3 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö3 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering Propositionen innehåller förslag om svenskt godkännande av FN-konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, också kallad Industriolyckskonventionen, samt om en lag för att genomföra


Utskottsberedning: --1998/99:FöU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m. Propositionen föreslår att företag som i sin verksamhet utför transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar, eller lastning eller lossning i samband


Utskottsberedning: -1998/99:FöU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation