Dokument & lagar (318 träffar)

Motion 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju22 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:65 Videokonferens i rättegång att det under en försöksperiod på två år införs en möjlighet att använda videokonferens vid handläggning


Utskottsberedning: --1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju21 av Carin Lundberg och Per Erik Granström (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju21 av Carin Lundberg och Per Erik Granström s med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång I propositionen föreslås en försöksverksamhet med videokonferenser för att ge domstolar ett redskap som möjliggör en flexibel handläggning av mål och ärenden samt att erbjuda


Utskottsberedning: -1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Sammanfattning I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet med videokonferenser vid handläggningen av mål och ärenden i de allmänna domstolarna. Förslaget syftar till en mer flexibel handläggning


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju19 av Ingemar Vänerlöv och Ragnwi Marcelind kd med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister att ett särskilt register ska få inrättas för två ändamål forskning inom rättspsykiatrin


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju18 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju18 av Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister I propositionen föreslås att det i det rättspsykiatriska forskningsregistret skall få registreras uppgifter om personer som har genomgått rättspsykiatrisk undersökning eller s.k. 7-undersökning.


Utskottsberedning: -1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju17 av Siw Persson och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju17 av Siw Persson och Johan Pehrson fp med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Bättre reglering och bättre etik för det rättspsykiatriska forskningsregistret Det individbaserade rättspsykiatriska register regeringen i prop. 1998/99:72 föreslår skall


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju16 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju16 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Genom flera händelser under de senaste åren har begreppet personlig integritet kommit att debatteras. De förslag som förs fram i propositionen Rättspsykiatriskt forskningsregister aktualiserar


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju15 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju15 av Ragnwi Marcelind och Ingemar Vänerlöv kd med anledning av prop. 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen Det statliga stödet till brottsoffer är främst koncentrerat till Brottsoffermyndigheten vars övergripande mål och uppgift är att främja brottsoffrens rättigheter samt bevaka


Utskottsberedning: -----1998/99:JuU20 1999/2000:JuU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju14 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju14 av Gunnel Wallin m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:32 EU-bedrägerier och korruption Den rad av missförhållanden som på senare tid uppdagats inom EG-kommissionen är mycket allvarliga. Det är helt avgörande att EU:s medborgare kan känna förtroende för systemet och för den administration


Utskottsberedning: -1998/99:JuU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju13 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju13 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri Sammanfattning av regeringens förslag Regeringen föreslår att trafiknykterhetslagstiftningen skärps genom att en nollgräns för narkotika i trafiken införs. Den som framför ett motordrivet fordon,


Utskottsberedning: --1998/99:JuU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju12 av Elver Jonsson m.fl. (fp, v, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju12 av Elver Jonsson m.fl. fp, v, kd, c, mp med anledning av prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri Det råder en stark folklig uppslutning kring tanken på att all trafik skall utövas i nyktert tillstånd. Nykterhet är angeläget för trafiken på land, i luften, på spår men också


Utskottsberedning: ------1998/99:JuU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju11 av Kia Andreasson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju11 av Kia Andreasson mp med anledning av prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri Sjöfylleri Som regeringen konstaterar har fritidsbåtstrafiken ökat kraftigt under de senaste åren. Antalet fritidsbåtar har under de senaste 15 åren fördubblats och överstiger en miljon. Inte


Utskottsberedning: -1998/99:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju10 av Kia Andreasson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju10 av Kia Andreasson mp med anledning av prop. 1998/99:37 Ändringar i rättegångsbalken hovrättsfrågor m.m. Inledning I propositionen föreslår regeringen åtgärder för ett mera ändamålsenligt hovrättsförfarande och åtgärder för att begränsa flödet av mål till hovrätterna. Flera av förslagen


Utskottsberedning: -1998/99:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju9 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju9 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:37 Ändringar i rättegångsbalken hovrättsfrågor m.m. Sammanfattning I propositionen lägger regeringen fram vissa förslag i syfte att uppnå ett mera ändamålsenligt hovrättsförfarande och för att begränsa flödet av mål till hovrätterna.


Utskottsberedning: --1998/99:JuU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju8 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju8 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande I 21 i förslaget till lag om skiljeförfarande stadgas bland annat att skiljemännen skall handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbtI regeringens motivering till lagförslaget i


Utskottsberedning: --1998/99:JuU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju7 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju7 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:25 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten Inledning Vänsterpartiet instämmer i stora delar i regeringens bedömning som redovisas i skrivelsen Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten, men vi har några


Utskottsberedning: -----1998/99:JuU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju6 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju6 av Siw Persson fp med anledning av skr. 1998/99:25 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten Åklagarväsendet under ledning av Riksåklagaren har sedan 1948 haft huvudansvaret för åklagarfunktionen vid all brottsbekämpning. Dålig organisationsmodell Denna etablerade organisationsbild


Utskottsberedning: ---1998/99:JuU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju5 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju5 av Ingemar Vänerlöv kd med anledning av skr. 1998/99:17 Ett nytt offentligt rättsinformationssystem I regeringens skrivelse 1998/99:17, Ett nytt offentligt rättsinformationssystem, presenterar regeringen sin syn på statens ansvar vad gäller kontinuerlig grundservice på rättsinformationens


Utskottsberedning: -1998/99:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju4 av Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju4 av Gunnel Wallin c med anledning av skr. 1998/99:17 Ett nytt offentligt rättsinformationssystem Det är välkommet att rättsinformationen nu skall göras mer lättillgänglig. Inte minst för allmänheten är det viktigt att det finns goda möjligheter att på ett samlat ställe ta del av rättsinformation.


Utskottsberedning: -1998/99:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ju3 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:19 Ändringar i lagen 1993:768 om åtgärder mot penningtvätt, m.m. Sammanfattning Förekomsten av penningtvätt innebär mycket allvarliga och svårbemästrade problem. För att förbättra möjligheterna att komma till rätta med penningtvätt


Utskottsberedning: ----1998/99:JuU21 1998/99:JuU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation